Školský poriadok ZŠ

Navigácia

 • Namaľuj si svojho anjela

  Namaľuj si svojho anjela

  Naša škola má troch patrónov, troch archanjelov: Sv. Michala, Sv. Rafaela a Sv. Gabriela. To inšpirovalo dievčatá a chlapcov z 5.A: na výtvarnej výchove pod vedením pani učiteľky maľovali svojho anjela, pritom si precvičili aj figuratívnu kompozíciu. A ako sa im to podarilo? Pozrite sa, galéria anjelov sa práve začína...

 • Deň jablka v MŠ

  Aj deti v MŠ sv. Gabriela už vedia, že existuje Deň jablka. ​​​​​​​

  Dnešný deň, 21. október, nám pomohol k tomu, aby sme sa o tomto šťavnatom ovocí dozvedeli čo najviac. Pani učiteľky pre nás pripravili aktivity, ktoré úzko súviseli s chutným ovocím – s jablkom. V tento deň nás čakal kopec zábavy, poučenia i tanca. Ochutnávka jablka, rozhovor o význame jablka a mnoho ďalších aktivít tvorili program nášho Dňa jablka.

 • Deň jablka

  Vedeli ste, že jablká majú svoj sviatok? Je ním 21. október, ktorý sa slávi ako Medzinárodný deň jablka. Jabĺčko povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus, má protizápalové, mikrobiologické a krvotvorné účinky. Aj to je dôvod, prečo nám žiacka školská rada chcela tento deň pripomenúť. Skoro ráno očistili jabĺčka a núkali ich spolužiakom aj dospelákom pri príchode do školy, zašli aj do kuchyne ponúknuť tetám kuchárkam. Kto mal odvahu, nechal si jabĺčko namaľovať aj na tvár. Ľudová múdrosť hovorí: "Každý deň  jablko, od lekára ďaleko" - myslime na to a nielen v tento deň.

 • Remeslo má zlaté dno

  Na technike sa piataci učili pracovať s drevom. Deti si pripravili drevený podklad, ktorý ošmirgľovali a nalakovali. Na takto pripravenú podložku priložili maketu s obrázkom anjela, srdiečka, hviezdy, ruky, stromu, vlka... Na okraj obrázka pomocou kladiva zatĺkli klince, ktoré potom omotali špagátom. No a obrázok bol na svete. Malé umelecké diela sa deťom veľmi vydarili.

 • Turistika

   Turistika

  Na jesennú časť kurzu OZO pripravil náš telocvikár pre žiakov 5. - 9. ročníka turistickú prechádzku na rozhľadňu v Trenčianskej Závade. K druhostupniarom sa pridali aj štvrtáci a prešli s nami tú najnáročnejšiu časť trasy. Mali sme dvoch turistických vodcov: p.riaditeľa Krála a p.učiteľa Hantáka. Na to, aby sa nikto nestratil, dozeral neúnavný pastiersky psík Pixie. Ani sa nedá spočítať, koľkokrát obehol celú našu výpravu a skontroloval, či niekto nezaostáva. Pedagogickú bodku za žiakmi robila p. učiteľka Begáňová. Výstup sa podaril, prešli sme takmer 14 km. Jediné, čo troška chýbalo, bolo slniečko, ale celkom ho nahradil úsmev v tvárach detí, možno niektorí aj trošku nevládali, ale pohľad z rozhľadne stál za to.

 • Kozmický výlet

  Poznáte astronautov z našej školy? Nie? Sú to predsa naši tvoriví šiestaci, ktorí si na hodinu SJL pripravili krásne reklamné letáky, v ktorých nás pozývajú na výlet do vesmíru...Pozvanie niektorých prijímame!

 • Misie a dobrovoľníctvo

  Mesiac október sa neodmysliteľne spája s misiami, preto saleziáni každoročne počas tohto mesiaca realizujú prednášky o misiách vo svete. Naši žiaci mali možnosť stretnúť sa s kňazom Štefanom Kormančíkom z rehole saleziánov, ktorý v súčasnosti pôsobí ako delegát pre saleziánske misie. Predstavil nám jedno z mnohých misijných miest: Jakutsko. Je to najväčšia republika Ruskej federácie. A čo sme sa dozvedeli? Zima je veľmi chladná a dlhá, bola tu nameraná rekordne nízka teplota - 71°C. Slnko je pre nich také vzácne, že ho majú aj na štátnej vlajke a najväčší sviatok je deň letného slnovratu - oslavy trvajú celý týždeň. Pred chladom ich chránia odevy z kožušiny, z kože a kožušiny robia aj dekoračné predmety. V jakutských lesoch sa našli zachované pozostatky z mamuta. Veľa ľudí musí odchádzať z rodiny za prácou, život tu vôbec nie je ľahký. V Jakutsku sa saleziáni venujú najmä mladým: budujú mládežnícke strediská, v ktorých sa venujú ich vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám.

  Ak ťa táto téma zaujala, viac sa dozvieš na webovej stránke saleziánov

 • Cezpoľný beh

  Dnes 12.10. sa v športovo-rekreačnom areáli Ostrov v Trenčíne uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu. Súťaže sa zúčastnilo asi 25 škôl. Nás reprezentovali žiaci zo 7.A: Adriana Mierna, Natália Mellenová, Veronika Čelinská, Patrik Štefánek a Albert Šumichrast.

 • Jesenný závoj

  Pani Jeseň stratila svoj závoj poskladaný z pestrofarebných jesenných listov. Naši šikovní piataci ho našli a z jeho listov  vytvorili zaujímavé obrázky...

 • Informácia o nových nariadeniach MŠ SR pri používaní samotestov Ag pre COVID 19

  Vážení rodičia!

  Vážení rodičia, na základe Vášho záujmu o samotesty si Vám dovoľujeme oznámiť, že škole boli opäť dodané samotestovacie sady Ag testov. Každý žiadateľ dostane podľa pokynov MŠ SR 5x5ks samotestov Ag.

  Testy si môžete vyzdvihnúť v stredu 6. 10. 2021 na vrátnici ZŠ sv. Michala od 13:00 – 15:00.

  MŠ SR zmenilo niekoľko pravidiel pri ich používaní. Rodič, ktorý si samotesty vyzdvihne a vyzdvihnutie potvrdí svojím podpisom, je povinný ich používať takto:

  - rodič sa podpísaním preberacieho protokolu zaväzuje, že samotesty budú využité len za účelom diganostiky ochorenia COVID-19 u žiaka,

  - návod na použitie tesu je pod touto správou,

  - za použitie testu je zodpovedný rodič -  vykonanie testu, resp. výsledok testu má potvrdzovať škole prostredníctvom edupage,

  - ak rodič prevezme testy a nepoužije ich, je povinný ich škole vrátiť a tá ich vráti okresnému úradu

  - test nie je možné použiť na iný, ako dohodnutý účel, čiže iba na otestovanie žiaka,

  - v prípade, že si nechcete testy vyzdvihnúť, informujte nás prostredníctvom edupage (testy budú poskytnuté iným záujemcom).


 • Zber papiera

 • Mali sme sviatok

  29. september je pre nás výnimočný deň, je to deň, kedy má sviatok sv. Michal Archanjel – patrón našej školy. Ako sme ho oslávili? Začali sme sv. omšou a po nej mala každá trieda svoj vlastný program. Aktivít bolo veru dosť: pozeranie rozprávky, spoločenské hry, športové aktivity na ihrisku, návšteva kompostárne a zberného dvora v Nemšovej, turistika...

 • Biela pastelka - bude aj na našej škole tento piatok (24.9.2021) pomáhať nevidiacim a slabozrakým.

  Všetým oznamujeme, že na našej škole sa dňa 24. 9. 2021 - v piatok, uskutoční verejná zbierka: Biela pastelka.

  Dobrovoľníci z radov našich žiakov sa budú v tento deň pohybovať v priestoroch školy a navštívia aj jednotlivé triedy.

  Prispejte finančne aj vy k tomu, aby mohla Biela pastelka písať krajší príbeh v živote ľudí nevidiacich a slabozrakých.

  Všetkým štedrým darcom ďakujeme.

 • Hlasujte za projekt na detské ihrisko v našej škole

 • Vážení rodičia, na základe Vášho záujmu o samotesty si Vám dovoľujeme oznámiť, že samotestovacie sady Ag testov si môžete vyzdvihnúť v pondelok (13.9. 2021) 13,00 hod. do 15,00 hod. pri vstupe do školy.

  Vážení rodičia, na základe Vášho záujmu o samotesty si Vám dovoľujeme oznámiť, že samotestovacie sady Ag testov si môžete vyzdvihnúť v pondelok (13.9.) od 13,00 hod. do 15,00 hod. pri vstupe do školy.

  Testy môžu byť vydané iba rodičovi oproti podpisu.

  Návod na použitie samotestov nájdete na odkaze pod oznamom.

  Vzhľadom na vysoký záujem o samotesty Ministerstvo školstva zmenilo nasledujúce body:

  - každému žiadateľovi bude poskytnutých 5 ks testov - rodič sa podpísaným preberacieho protokolu zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diganostiky ochorenia COVID-19 u žiaka - za použitie testu je zodpovedný rodič -  vykonanie testu, resp. výsledok testu má rodič potvrdzovať škole prostredníctvom edupage.

  Návod nájdete pod týmto oznamom.

  Ak rodič prevezme testy a nepoužije ich, je povinný vrátiť ich škole, a tá ich vráti okresnému úradu - test nie je možné použiť na iný ako dohodnutý účel, čiže iba na otestovanie dieťaťa.

  V prípade, že si nechcete testy vyzdvihnúť, informujte nás prostredníctvom triednych učiteľov.

   

   

 • Organizácia distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie

  Organizácia distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie

  poskytnutých zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre žiakov základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl

  (aktualizované 31. 08.2021 z dôvodu vysokého záujmu rodičov)

  V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia v školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

   

  Zámerom MŠVVaŠ SR je umožniť žiakom základných a stredných škôl a špeciálnych škôl vykonať antigénové samotestovanie v domácom prostredí dvakrát týždenne počas ďalšej nadchádzajúcej vlny pandémie COVID-19.

  V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v domácom prostredí. Na zabezpečenie plynulého vydávania antigénových samotestov je potrebná participácia okresných úradov v sídle kraja a ich odborov školstva.

  Aktualizované z dôvodu vysokého záujmu rodičov:

  Každý žiak základnej školy, strednej školy a špeciálnej školy, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce testovanie a k tomu 5 ks sterilných odberových tyčiniek tvrdých na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter) a návod na použitie.

  Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy.

  Pri vykonávaní samotestu žiak postupuje podľa návodu výrobcu testu.

 • Lacove chrobáky

  Taký bol názov výtvarnej súťaže, ktorú zorganizovalo v júni OZ Hravé hlavy a Robme radosť, n.o. Koncom augusta bola vernisáž v parku Jozefa Lacu v areáli Pod Kopánkou v Ľuborči. Z našich žiakov sa Natálka Ďurechová umiestnila na 2. mieste. Srdečne jej blahoželáme.

 • Oznam Školského klubu detí

  ŠKD bude v prevádzke od  3.9.2021.

  Ranný ŠKD          od 6.30 – 7.45h

  Poobedný ŠKD   od 11.25 - 16.00h  pre 1. – 4.ročník

                                od 11.25 – 15.00  pre NKS, ŠT1, PAS

   

  Prihlášku si môžete vytlačiť (obojstranne!) pod týmto oznamom alebo osobne vyzdvihnúť

  na vrátnici školy  30.8. a 31.8.2021.

  Vyplnená prihláška musí byť odovzdaná  1deň pred nástupom do ŠKD vychovávateľovi.

   

  Zápis do ŠKD bude 2.9.2021 od 9.15 – 11.30h v triede ŠKD1 oproti vrátnici školy.

 • Slávnostné otvorenie šk. roku 2021/2022 KSŠ Nemšová pre všetky 1. ročníky

  Vážení rodičia, milí prváci!

  Katolícka spojená škola v Nemšovej Vám oznamuje, že slávnostné  otvorenie  školského roka 2021/2022 pre všetky prvé ročníky našej základnej školy sa uskutoční dňa 2. septembra 2021, takto:

  1. Zraz všetkých budúcich prvákov aj s rodičmi bude o 7:45 pred kostolom sv. Michala archanjela v Nemšovej.

  2. Slávnostná sv. omša k otvoreniu šk. roka 2021/2022 sa začne o 8:00.

  3. Po svätej omši sa všetci žiaci stretnú so svojimi triednymi učiteľmi pred kostolom,

  - kde svojim triednym učiteľom odovzdajú vyplnené Vyhlásenia o bezpríznakovosti,

  - budú informovaní o priebehu vyučovania v ďalších dňoch,

  - pôjdu s rodičmi a triednymi učiteľmi do Kultúrneho centra Nemšová na privítanie prvákov,

  - spolu s rodičmi a triednymi učiteľmi pôjdu do školy.

  4. Žiaci si prinesú rúška a vyplnené Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete pod týmto oznámením.

 • Slávnostné otvorenie šk. roku 2021/2022 KSŠ Nemšová pre 2. - 9. ročník

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Katolícka spojená škola v Nemšovej Vám oznamuje, že slávnostné  otvorenie  školského roka 2021/2022 pre 2. - 9. ročník základnej školy sa uskutoční dňa 2. septembra 2021, takto:

  1. Zraz všetkých žiakov 2. - 9. ročníka bude o 7:45 pred kostolom sv. Michala archanjela v Nemšovej.

  2. Slávnostná sv. omša k otvoreniu šk. roka 2021/2022 sa začne o 8:00.

  3. Po svätej omši sa všetci žiaci stretnú so svojimi učiteľmi pred kostolom,

  - kde svojim triednym učiteľom odovzdajú vyplnené Vyhlásenia o bezpríznakovosti,

  - a budú informovaní o priebehu vyučovania v ďalších dňoch.

  4. Žiaci si prinesú rúška, vyplnené Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete pod týmto oznámením.

   

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria