Školský poriadok ZŠ

Navigácia

 • Pozor dôležité! MŠ SR - kloktacie testy PCR

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v prvom týždni školského roka v termíne od \2.9.2021 do 5.9.2021 ponúka možnosť bezplatného otestovania žiakov kloktacími PCR testami. Včasné identifikovanie nakazených (testovanie) a ich izolácia (karanténa) naďalej zohrávajú významnú úlohu pri spomaľovaní a kontrole šírenia nákazy. Vďaka testovaniu dokážeme:

  • identifikovať pacientov bez príznakov ochorenia

  • zachytiť ochorenie v štádiách, kedy sa ochorenie u pacienta ešte neprejavuje

  • rozlíšiť, či ide o ochorenie COVID-19 alebo iné ochorenie

  PCR metóda je oveľa spoľahlivejšia ako antigénové testy. Pri PCR teste sa vykonáva tzv. polymerázová reťazová reakcia s reverznou transkripciou (RT-PCR), pri ktorej sa zisťuje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2 (prítomnosť špecifickej vírusovej RNA). Využite túto možnosť a zapojte sa do testovania aj na Vašej škole.

 • OZNAM PRE RODIČOV O MOŽNOSTI DOBROVOĽNÉHO TESTOVANIA A SAMOTESTOVANIA ŽIAKOV

  Vážení rodičia.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožňuje na začiatku školského roka 2021/2022 dobrovoľné testovanie žiakov v školách a v domácom prostredí. Možnosť testovania PCR kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní, aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Možnosť testovať sa PCR kloktacími testami bude možná len na začiatku školského roka.

  V priebehu školského roka bude možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v domácom prostredí. Každý žiak ZŠ, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie. Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní, aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, je odporúčané ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

  Prosíme vás, aby ste prostredníctvom elektronického prihlasovania v aplikácii Edupage vyjadrili svoj záujem, resp. nezáujem o testovanie PCR kloktacími testami a samotestovanie antigénovými testami do stredy 25. 08. 2021 do 24.00 hod.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie školy  

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Nový autobusový spoj z Nemšovej do Trenčína

  SAD Trenčín informuje, že od 1.9.2021 bude premávať v pracovné dni spoj s časom odchodu 14:10 z Nemšovej žel. st. cez Ľuborču, Kľúčové, Skalku n. V. do Trenčína.

  V minulosti bola takáto požiadavka zo škôl v Nemšovej, aby deti, ktoré končia šiestou vyučovacou hodinou mohli ísť na obed a nezmeškali autobusový spoj. Nezabudli sme na to a v súčasnosti sa takáto možnosť naskytla.

  Milan Kadlecaj, dispečer prímestskej autobusovej dopravy prev. Trenčín.

 • Voľné pracovné miesto

  KSŠ oznamuje, že sa uskutoční výberové konanie na miesto školského špeciálneho pedagóga v materskej škole. Ďalšie informácie v prílohe.

 • Pre budúcich prvákov

 • Prípravné ročníky

 • Výtvarný tábor

  Cez letné prázdniny nechýbal na našej škole ani Výtvarný tábor pod vedením p.uč.Petronely Novosadovej, ktorý prebiehal od 26.7. do 30.7.2021.

  Pre deti p.uč. pripravila veľa výtvarno - tvorivých aktivít: maľba na drevo, na sklo a na plátno. Deti si namaľovali originálne drevené vešiaky, vázičku s prírodným motívom a obraz s témou Motýľ. Navštívili sme Galériu Bazovského v Trenčíne, kde sa deti oboznámili so súčasným umením v podobe keramiky i portrétnej maľby a v Králikovom mlyne v Nemšovej mohli vidieť výstavu historických hračiek.

  Deti si z tábora odnášajú originálne práce, zážitky a sadu akrylových farieb so štetcom na ďalšiu tvorbu

 • Letný tábor

  V júli sa uskutočnil v našej škole letný denný tábor pod vedením p.uč. Aďky Barkovej, Aďky Málikovej a Veroniky Červeňanovej. 

  Ako sme sa mali? Deti jednohlasne kričali: "Výborne!"

  Na každý deň boli pripravené aktivity a výlety, z ktorých si deti odniesli mnoho zážitkov a darčekov. 

  V rámci tvorivých dielní sme vypaľovali na drevo, maľovali sme veselé kamene, vyrábali sme si prívesky. Spoznali sme krásy zrúcaniny hradu Vršatec. Navštívili sme Gazdovstvo Uhliská, kde sa deti povozili na koníkoch a pozreli si mini zoo. Na záver tábora boli pripravené súťaže, vyhodnotenie a rozlúčka s táborom.

 • Šikovníček

  Od pondelka 19.7. do stredy 21.7. sa pod vedením p.uč. Petronely Novosadovej uskutočnil výtvarný tábor Šikovníček. Každý deň bol plný tvorivých aktivít: maľba na textil, land-art, výroba mydiel, výstava historických hračiek, párty s večerou... Deti si odnášajú z tábora svoje krásne práce, kopec zážitkov a tiež darček: plátno a štetce na ďalšiu tvorbu.

 • Sovička

  Od 12. 7. do 16. 7. 2021 prebiehal v našej škole Denný letný tábor Sovička, po prvýkrát pre deti so špeciálnymi potrebami pod vedením p. uč. Forgáčovej a p. uč. Merkovej. Tábor bol naplnený hrami, súťažami, deti si namaľovali svoje tričko a spravili osviežujúcu tortu. Všetci si odnášajú krásne zážitky a my im prajeme ešte  prázdniny️ plné dobrodružstiev.

 • Kríž je znakom spásy...

   

  Táto pieseň znela dnes (16.7) v škole z detských úst. Dnešný deň je spomienkou na Pannu Máriu Karmelskú a náš duchovný otec – pán dekan Ján Smolka pri tejto príležitosti požehnal kríž, ktorý zdobí areál našej školy. Kiežby každý, kto pozdvihne svoj zrak k nemu, načerpal potrebnú silu, vieru i lásku zároveň.

 • Vážení rodičia pri žiadosti o uplatnení daňového bonusu na stravovanie dieťaťa je potrebné do 1. augusta 2021:

  Vážení rodičia pri žiadosti o uplatnení daňového bonusu na stravovanie dieťaťa je potrebné do 1. augusta 2021:

  1. Doniesť alebo poslať poštou na adresu školy (Katolícka spojená školaŠkolská 9, 914 41 Nemšová):  

  Potvrdenia od rodičov z ÚPSVaR , že ani jeden z rodičov dieťaťa nepoberá daňový bonus na dieťa.

  2. Vyplnené čestné prehlásenie,

  ktoré nájdete pod týmto oznamom.

  Ďakujeme za porozumenie - informáciu sme dostali v tejto chvíli e-mailom.

  Pozdravujeme vás.

 • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

  Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje: Celé znenie INFO nájdete v odkaze:
 • Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin

   

  MŠ bude v čase letných prázdnin otvorená

  od 06. 07. 2021 – do 30. 07. 2021

  v čase

  od 6:30 hod. - do 15:00 hod.

 • Lúčime sa s predškolákmi

  My budeme prváci, celá prvá trieda,

  v škole na nás vyčkáva veľká abeceda.

  Poznáme už farby, kvietky, zvieratá

  a do 10 každý škôlkar naráta.

  Nemáme strach z abecedy,

  zmýlime sa kedy-tedy.

  Nadšenie však kameň láme,

  keď si spolu zaspievame.

  Naše tablo je vystavené vo vitríne elektro obchodu COM-PA s. r. o. (zásielkovňa) na ul. Janka Palu.

 • Dovidenia

  30. jún bol dňom lúčenia. Do zborovne sa s pedagógmi prišli rozlúčiť deviataci: posledný príhovor, kvety, slzy na krajíčku.... Strávili tu kus svojho detstva, veríme, že budú mať na čo spomínať. 

  Druhá rozlúčka bola s predškolákm. Majú náš obdiv: naučili sa a zaspievali nám pesničku, zložili sľub predškoláka. 

  Všetkým želáme veľa úspechov a spokojnosti v novej škole.

 • Rozlúčka s predškolákmi v MŠ

  Prešli rôčky, prešli dníčky, už ideme do školičky....

 • Celoškolská púť na Skalku

  Viete, že Skalka nad Váhom je najstarším pútnickým miestom v celom bývalom Uhorsku? A že je to naše diecézne pútnické miesto? Sme radi, že sviatok sv. Petra a Pavla sme mohli osláviť práve tu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí školskú púť pripravovali a bolo toho neúrekom: dohodnúť autobus, kňaza, miništrantov, hudobníkov, asistenciu, sprievodcu v kláštore... Niektoré deti tu boli po prvýkrát, veríme, že nie posledný. Jednou z myšlienok kázne otca Dušana bola láska: k Bohu aj blížnemu. Vravel, že tam, kde sa ľudia majú radi, podarí sa aj ťažká práca, že láska dokáže robiť zázraky. Želajme si a robme čo najviac takýchto zázrakov lásky - každý deň, stále...

 • Tour de France

  Je cyklistický výlet v podaní 7. A. Kto ho vymyslel? Triedny p. uč Hanták – športovec a telocvikár. O bezpečnosť počas cesty sa staral aj p. riaditeľ Král a p. uč. Bárková. Vyrazili ráno z Nemšovej po Vážskej cykloturistickej magistrále cez Trenčín až do Opatoviec. Tu bola malá pauza na občerstvenie a na načerpanie síl do ďalšej etapy cez Kubrú, Trenčiansku Teplú do  Nemšovej. Spolu prešli 45 km. Majú náš obdiv.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria