Školský poriadok ZŠ

Navigácia

 • Deviatacke art video

  Deviatacke art video

  Dievčatá a chlapci z 9.B sa zapojili do dlhodobého ročníkového projektu z literatúry, ktorého výstupom bolo video, v ktorom sa spojil básnický text, maľba alebo kresba s hudbou. Deviataci aj s pani učiteľkou si vybrali ako inšpiráciu krásnu symbolickú báseň Otcova roľa od Ivana Krasku, ktorá má nadčasové vyznenie. Po rozbore básne a jej recitácii nasledoval individuálny výtvarný prejav jednotlivých častí básne. Nakoniec vzniklo krátke videjko, ktoré sprevádza hudba a pieseň Simy Magušinovej, ktorú tiež oslovila spomínaná inšpiratívna báseň. Aj keď nevieme profesionálne tvoriť videá a maľovať, všetci sme mali skupinovú radosť z výsledku nášho tvorivého snaženia a všetkým patrí veľká pochvala.

 • Tvorivosť

  Na výtvarnej výchove pod vedením p.uč.Novosadovej žiaci 6.- 9. ročníka popustili uzdu fantázii a umelecké diela sú na svete. Ako? Použitím prírodnin, farieb v spreji,  prekrývanim farieb a štruktúr...

 • Svet bábok

  Každý rok sa tešia piataci na slovenčinu, keď sa bude preberať bábkové divadlo. A ten deň D nastal. Dievčatá a chlapci predstavili pani učiteľke a spolužiakom svoju obľúbenú maňušku, marionetu alebo javajku, ktorú si sami vyrobili a do každej bábky vložili dušu a kúsok zo seba. V rukách malých bábkohercov bábky ožili a všetkých vtiahli do svojho bábkosveta.

 • Škola v prírode

  25. -  29. apríla strávili naši tretiaci a štvrtáci v krásnej prírode na rozhraní Kremnických vrchov a Veľkej Fatry. Škola prírody naozaj v prírode. Nocľah aj stravovanie im poskytla horská chata Bartoška. A čo všetko zažili? Animátori pre deti pripravili rôzne zaujímavé aktivity: filmový kvíz, večerné tancovanie, futbal, súťaže, perfektnú opekačku, nočnú hru... S pani učiteľkami zvládli viac ako 8 kilometrovú turistiku. Počas výletného dňa v Banskej Štiavnici navštívili štôlňu Bartolomej, námestie s perfektnou zmrzlinou, Kalváriu... Domov si odniesli krásne tričko na pamiatku a určite aj veľa nezabudnuteľných zážitkov.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Plavecký výcvik

  Počas piatich aprílových dní tretiaci a štvrtáci úspešne absolvovali základný plavecký výcvik na plavárni v Novej Dubnici. Cieľom  bolo zdokonaliť už čiastočné plavecké schopnosti žiakov a dať im základy plaveckého štýlu kraul. Toto zvládali s nadšením a bez náznakov strachu z vody.

  Každý deň začali rozcvičkou a následne šup po rebríku do vody. Učili sa splývať, vydržať s dychom pod vodou, pridali sa kraulové nohy, následne aj ruky. Najťažšie bolo zosúladiť plávanie s nádychom a pokračovať v plávaní čo najdlhšie. V závere plaveckého výcviku mohli žiaci preukázať svoje získané plavecké schopnosti v pretekoch. Rozdiel 1 roku vo veku žiakov bol v pretekoch viditeľný. A ako doplávali?

  1.miesto Dorota Merková- 4.A

  2.miesto Alexej Gášpár- 4.A

  Celú dĺžku bazéna, teda 25 m preplávali: Natália Hrehušová – 3. A, Romana Sabadková- 4.A, Kristián Králik- 4.A, Filip Haliak- 4.A, Timotej Haliak- 4.A, Marek Mahrík- 4.A

  Je dôležité podporovať takéto aktivity, ktoré prispievajú k zdravému vývinu detí a pevne veríme, že plávanie sa stane ich obľúbeným športom a budú si nadobudnuté schopnosti zdokonaľovať počas letných prázdnin na kúpaliskách, či v krytých bazénoch počas zimy.

 • Deň narcisov

  Deň, keď sú slová zbytočné...

  Narcis je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou. V tomto roku sa už po 26. krát koná verejno-prospešná zbierka. U nás v škole sme privítali skautov: Jakuba  a Olivera - našich súčasných žiakov, ale aj Lukáša - bývalého žiaka. 

  Kam idú peniaze zo zbierky? 

 • Naše krásne recitačné úspechy pokračujú...

  "Skutočná literatúra sa nedotkne iba rozumu, ale i srdca.“

  Presne takýto dotyk pravdy, dobra a lásky dnes zažili na pôde Základnej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne desiatky detí, mladých ľudí i pedagógov, ktorí sa zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha. Súťažiaci v 5 vekových kategóriách svojimi vysoko kvalitnými ukážkami predstavili krásu duchovnej literatúry s morálnym posolstvom a pomohli všetkým prítomným prehĺbiť vzťah a úctu k materinskej reči cez duchovné slovo. Medzi všetkými súťažiacimi sa ani tentokrát nestratil Vladislav Galko z 8. A, ktorý našu školu úspešne reprezentoval v 4. katégórii - poézia a ani hlavne Petra Koníčková zo 7.A, ktorej sa v mimoriadne silnej konkurencii podarilo vybojovať pre našu školu v 4. kategórii - próza krásne 3. miesto. Peťke srdečne blahoželáme k úspechu a obidvom reprezentantom našej školy ďakujeme za nádherný ľudský i duchovný zážitok a za super reprezentáciu našej školy.

 • Zápis detí do materskej školy

  Znova sa blíži máj a s ním aj zápis detí do MŠ sv. Gabriela. V nasledujúcom školskom roku budeme otvárať aj triedu pre deti so zdravotným znevýhodnením. Viac informácií na priloženom plagátiku.

 • Veľkonočné prianie

  Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva - smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista a pravú veľkonočnú radosť

  Vám praje spoločenstvo Katolíckej spojenej školy v Nemšovej.

 • Oznam o riaditeľskom voľne dňa 13. 4. 2022

  Vážení rodičia!

  Dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 13. 4. 2022 je udelené riaditeľské voľno pre všetkých žiakov našej Katolíckej spojenej školy.

  Riaditeľské voľno je udelené: 

  pre triedy PASpr a PAS 1roč

  pre triedy ŠT1 a ŠT 2

  pre triedy 1. - 2. ročník

  pre triedy 5. - 9. ročník.

  Triedy 3. - 4. roč. budú podľa plánu absolvovať plavecký výcvik.

  Riaditeľské voľno je udelené z dôvodu aktualizačného vzdelávania učiteľov.

  Ďakujeme za porozumenie.

  S pozdravom

  Vedenie KSŠ.

   

   

 • Vážení záujemcovia o našu Katolícku spojenú školu

  VÁŽENÍ ZÁUJEMCOVIA O NAŠU ŠKOLU!

  Tešíme sa, že sa zaujímate o prijímanie detí do 1. ročníka Katolíckej spojenej školy Nemšová v školskom roku 2022/2023.

  Každé dieťa, ktoré príde na zápis, je potrebné vopred registrovať na  webovej stránke školy  v ľavom stĺpci našej webovej stránky:

  a) zápis do 1. ročníka ZŠ:

  https://www.sksnemsova.sk/text14/

  alebo:

  b) Elektronická prihláška:

  https://www.sksnemsova.sk/register/ 

   

  K vyplneniu budete potrebovať: rodný list dieťaťa.

  Prosím o správne vyplnenie údajov vrátane diakritiky.

   

  Vami zadané údaje budú vytlačené na oficiálne dokumenty školy.

   

  Zápis dieťaťa do 1. ročníka je naplánovaný na 5.4. – 6. 4. 2022, takto:

  - 5. 4. 2022 (utorok) od 13:00 – do 17:00;

  - 6. 4. 2022 (streda)  od   8:00 – do 13:30;

   

  1. súčasťou zápisu sú aj vyplnené dokumenty, ktoré je potrebné doniesť na zápis.

  Požadované dokumenty sú pripojené k elektronickej prihláške.

  2. Overenie správnosti údajov v elektronickej prihláške.

   

  Bude potrebné priniesť so sebou:

  1.  občiansky preukaz

  2. a rodný list dieťaťa (ak ste ho nepripojili).

   

  Viac informácii o školskej zrelosti Vášho dieťaťa nájdete na webovej stránke tu: https://dialoog.sk/zapis-do-skoly-pocas-obdobia-koronavirusu-skolska-pripravenost-mojho-dietata/

   

  Ďakujeme za Váš záujem.
  Tím Katolícke spojenej školy Nemšová

 • Milí naši budúci prváci, vážení rodičia! Dovoľte nám predstaviť Vám našu Katolícku spojenú školu Nemšová.

  Milí naši budúci prváci, vážení rodičia!

  Dovoľte nám predstaviť Vám našu školu:

   

 • Marec - mesiac knihy je už na konci, ale záložky do kníh, ktoré vyrobili piataci, zostanú...

 • Deň učiteľov v 9.B

  V dnešný sviatočný Deň pre učiteľov si povolanie slovenčinára alebo slovenčinárky vyskúšali Lenka, Mária a Roman z 9.B a namiesto p. uč. Urbánkovej odučili hodinu zameranú na opakovanie k monitoru. Noví mladí kolegovia si pripravili písomku z literárnych pojmov, deviataci si zasúťažili vo vedomostnom kvíze Milionár, ktorý bol zameraný na opakovanie gramatiky a nakoniec pracovali s textom, kde bolo precvičené čítanie s porozumením pri riešení logických úloh.V závere hodiny sa pracovalo s obrázkom, kde žiaci hľadali základné vetné členy. Naši noví učitelia zhodnotili prácu na hodine veľmi pozitívne, spolužiaci pracovali aktívne a   disciplinovane. Možno niekedy v budúcnosti sa im aj naozaj zapáči povolanie učiteľa.

 • Deň učiteľov

 • Pozvánka

 • Zober knihu a zmeň svet!

  To je názov súťaže zo slovenského jazyka a literatúry, ktorú si pripravili pani učiteľky pre žiakov 2. stupňa ZŠ pri príležitosti Marca - mesiaca knihy. Súťaž bola zameraná na prácu s textom zo zaujímavej knihy, čitateľskú gramotnosť a čítanie s porozumením. Z každej triedy súťažili 4-členné družstvá,  ktoré riešili gramatické a literárne otázky, spolupracovali v skupinkách,  ilustrovali úryvok a nakoniec všetkým súťažiacim predstavili svoj text pomocou krátkej scénky.  Rozdiely medzi súťažnými družstvami boli minimálne. Prvé miesto patrí súťažiacim z 8.A, 2. miesto 9.B a 3. miesto 9.A. Vidieť, že všetci súťažiaci sú výborní čitatelia a práca s textom je u nich na výbornej úrovni.

 • Vážení rodičia, milí ôsmaci a deviataci!

  Vážení rodičia, milí ôsmaci a deviataci!

  TŠ TEP Dance maželov Žižkovcov otvárajú

  Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre žiakov 8. a 9. ročníka.

  Bližie informácie o podujatí nájdete na plágáte.

  Tešíme sa na Vás.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria