• Od 7. 4. 2021 obnovujeme prezenčnú prevádzku MŠ a od 07. 04. do 09. 04. 2021 pokračujú všetci žiaci ZŠ v dištančnom vzdelávaní.

  Vážení rodičia detí Materskej školy sv. Gabriela,

  s radosťou Vám oznamujeme, že od 7.4.2021 obnovujeme prezenčnú prevádzku MŠ, v riadnom prevádzkovom čase.

  Stále sú v platnosti všetky opatrenia a splnenie si povinnosti vyplnenia vyhlásenia s doložením kópie negatívneho testu. V prípade zmien Vás  budem včas informovať.

  Tešíme saJ

   

  Vážení rodičia žiakov Základnej školy sv. Michala,

  oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa, od 07. 04. do 09. 04. 2021, pokračujú všetci žiaci školy v dištančnom vzdelávaní.

  Od 12. 04. 2021 plánujeme obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov 1. – 4. ročníka, prípravných ročníkov a oboch špeciálnych tried.

  Podmienky nástupu žiakov na prezenčné vyučovanie zverejníme v priebehu budúceho týždňa.

  Prosíme všetkých rodičov, aby sledovali webovú stránku školy,  aplikáciu EduPage a facebook školy, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie školy.

 • Veľkonočné prianie

 • Majstrovstvá Slovenska v šachu pre ZŠ a SŠ - ak máte záujem, nahláste sa svojmu triednemu učiteľovi :-)

  MSR ZŠ a SŠ družstiev 2021 v šachu

   

  Dobrý deň

   

  Slovenský šachový zväz organizuje Majstrovstvá školských družstiev v termíne 18.4.(stredné školy 17.4.). Bude sa hrať on-line, každý hráč môže hrať z domu v prostredí Lichess, veľmi podobnou formou ako sa hrali majstrovstvá jednotlivcov.

  Počet hráčov za školu by mal byť aspoň 4, lebo sa vyhodnocujú najlepší 4 hráči školy, ale môžu byť minimálne dvaja.

  Prosím, ak by sa vaša škola mala záujem prihlásiť, dajte mi vedieť, zariadim registráciu.

   

   

  S pozdravom,

   

  Peter Bielik

  Komisia mládeže KŠZ TN

   

 • Blíži sa Deň učiteľov

  Pribúdajú nám kolegovia aj žiaci.

  Namiesto rodičov, ktorí nastupujú na miesta učiteľov svojich detí, sme uverejnili, milí rodičia - práce vašich detí. Ďakujeme vám, milí rodičia, že tak obetavo nám - učiteľom - doma pomáhate.

  A pridávame fotografie od našich milých kolegov. A tiež členom ďakujeme členom Rady školy, že na nás ani tento školský rok nezabudli s malým darčekom:-).  

  Galéria fotografií a krásnych vyznaní sa nám utešena rozrastá:

 • Mesto Nemšová venovalo ku Dňu učiteľov učiteľom Katolíckej spojenej školy dar, z ktorého majú veľkú radosť.

  V pondelok 29. 3. 2021 Odovzdali zástupcovia vedenia mesta Nemšová dar pre učiteľov školy pri príležitosti Dňa učiteľov.

  Z darovaného kávovaru a rozličných milých maličkostí máme my, učitelia veľkú radosť. Chceme sa poďakovať nielen za dary, ale aj za ocenenie našej práce a učiteľského umenia, ktorým pripravujeme srdcia našich žiakov na vládu rozumu spolu s odovzávaním katolíckych hodnôt.

 • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj od 29. 3. 2021

  Vážení rodičia! V platnosti ostáva vyhláška č.121/2021, ktorú vydala riaditeľka RÚVZ Trenčín pani Ľudmila Bučková. Naša základná aj materská škola, tak pokračuje v dištančnom vzdelávaní aj od pondelka 29. 3. 2021.

  Naďalej sledujte najnovšie oznamy na webovom sídle školy a informácie v aplikácii Edupage.

  Vyhlášku v plnom znení nájdete na odkaze uverejnenom pod týmto oznamom.

 • Dištančné vzdelávanie od 29. 3. 2021

  Vážení rodičia! Podľa novej vyhlášky č.121/2021, ktorú vydala riaditeľka RÚVZ Trenčín pani Ľudmila Bučková naša základná aj materská škola zostáva na dištančnom vzdelávaní aj od pondelka 29. 3. 2021.

  Vyhlášku v plnom znení nájdete na odkaze uverejnenom pod týmto oznamom.


 • Tvorcovia máp - máme radi geografiu

  Tvorcovia máp z 5.A

  Už ste niekedy kreslili mapu? Podľa pokynov? Viete, čo všetko má byť na mape, ale správne umiestniť maják, most, mesto, pole s trstinou, sopky, prístav – na to bolo potrebné pozorne čítať zadanie. A ešte poznať svetové strany. Potom to už išlo ako po masle.  Najprv ceruzkou, aby sa chyby dali opraviť a potom pastelkami - veď mapy sú farebné. No a nakoniec vysvetlivky, ktoré musíš aj vymyslieť. Podľa nich by mala byť mapa zrozumiteľná pre každého. Pozrite sa, ako sa to podarilo niektorým piatakom.

  Dúfam, že čoskoro budú môcť priniesť svoje originálne dielka aj do školy. Krásne sa budú vynímať na nástenke na chodbe  J

  Iveta Strašková

 • Deviataci a 3D tvorba na dištančnom vzdelávaní

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deviataci a 3D tvorba na dištančnom vzdelávaní.

  Keď sme tvoriví :-)

 • Semienka, keď prichádza jar :-)

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Semienka, keď prichádza jar :-).

  Čo urobiť na jar so semienkami, keď sa ešte nedá sadiť?

 • Deň vody

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň vody.

  Ako vyzerá Deň vody pre deti na dištančnom vzdelávaní

 • Dištančné vzdelávanie od 22. 3. 2021

  Vážení rodičia! Podľa novej vyhlášky č.121/2021, ktorú vydala riaditeľka RÚVZ Trenčín pani Ľudmila Bučková naša základná aj materská škola zostáva na dištančnom vzdelávaní aj od pondelka 22. 3. 2021.

  Vyhlášku v plnom znení nájdete na odkaze uverejnenom pod týmto oznamom.

 • Vážení rodičia predškolákov našej materskej školy sv. Gabriela!

  Vážení rodičia predškolákov našej materskej školy sv. Gabriela!

  V nasledujúcom ozname vám predkladáme informácie o aktuálnych zmenách v školskom zákone, plánovaných depistáží a vyšetrovania školskej spôsobilosti detí vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii.

  Ďakujeme za pochopenie a pozornosť.

  Vedenie MŠ

 • Dištančné vzdelávanie od 8. marca 2021

  Podľa nariadenia okresného hygienika celá Katolícka spojená škola aj s materskou školou s platnosťou od 8. marca 2021 do odvolania prechádza na dištančné vzdelávanie.

 • Oznam pre rodičov detí MŠ

  Vedenie Katolíckej spojenej školy v Nemšovej oznamuje rodičom detí navštevujúcich Materskú školu sv. Gabriela, že od pondelka 08. 03. 2021 bude z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Trenčín a na základe Vyhlášky RÚVZ v Trenčíne č. 102 uverejnenej vo Vestníku vlády SR  zo dňa 4.3.2021 prerušená prevádzka Materskej školy sv. Gabriela v Nemšovej do odvolania.

   

  Prosíme rodičov, aby sledovali webové sídlo školy, prostredníctvom ktorého budeme zverejňovať všetky nové informácie.

   

  Za pochopenie ďakujeme!

  Vedenie KSŠ

   

  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_41_2021.pdf

 • 2% z dane

  Milí rodičia,

   

  V mene všetkých detí MŠ sv. Gabriela a žiakov ZŠ sv. Michala Vám, ktorí ste prispeli 2% z daní z príjmu za uplynulý rok 2019/2020 srdečne ďakujeme.

   

  Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste v čase podávania daňových priznaní za rok 2020 opäť mysleli na deti a žiakov našej Katolíckej spojenej školy  a poukázali 2% z dane občianskemu združeniu Zelený štvorlístok Nemšová.  

  Za Vašu podporu a pomoc ďakujeme.

   

 • Aktuálne linky na dištančné vyučovanie od 1. 3. 2021

  V prílohe nájdete aktuálne linky na prihlasovanie na dištančné vyučovanie od 1. 3. 2021

 • MŠ od 1. 3. 2021 sa podľa vestníka vlády SR zo dňa 25. 2. 2021

  Vážení rodičia!

  Podľa Vestníka vlády SR od 1. 3. 2021 výučba v našej Materskej škole sv. Gabriela bude prebiehať podľa § 1  

  (2) Zákaz prevádzky podľa ods. 1 sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti

  zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

  Teda MŠ sv. Gabriela bude v prevádzke len pre detí zamestnancov kritickej infraštruktúry a všetkých menovaných podľa § 1 (2)

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Podľa Vestníka vlády SR, od 1. 3. 2021 celá Katolícka spojená škola opäť prechádza na dištančné vyučovanie

  Vážení rodičia!

  Podľa Vestníka vlády SR sa od 1. 3. 2021 vracia celá Katolícka spojená škola k dištančnej forme výučby. Platí to pre všetky ročníky 1. - 9. a všetky špeciálne triedy až do odvolania.

 • Milí naši žiaci, žiačikovia!

  Od stredy 17. februára sme v pôstnom období, 40 denného pôstu pred Veľkou nocou.

  Vždy si tí, ktorí milujú nášho pána Ježiša Krista - kresťania, sa pripravujú na slávenie Veľkej noci pokáním a konaním dobrých skutkov.

  Pripravili sme si pre Vás, milí žiaci a žiačikovia, milú pôstnu aktivitu, pre všetkých, ktorí si chcú pripraviť a očistiť srdiečka na Veľkú noc.

  Nájdete ju na linku pod týmto oznamom.

  Veríme, že rodičia Vám so všetkým čomu nebudete rozumieť, radi pomôžu.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria