Navigácia

 • Oznam pre rodičov MŠ od 25. januára 2021

  Oznamujeme rodičom,

  že naďalej platí rozhodnutie ministra školstva

  Číslo:2021/9418:2-A1810 z 8. 1. 2021

  a preto

  od pondelka 25. januára

  bude materská škola naďalej pokračovať

  prezenčným spôsobom výučby,

  podobne ako je to tento týždeň /18.1. – 22.1.2021/

      (pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti    rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu).

  Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR môžu byť otvorené len materské školy   pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

 • Zverejnenie nových linkov na Webex Cisco

  Vážení rodičia a milí žiaci!

  V prílohe - vo Worde -zverejňujeme nové linky na Webex Cisco.

  Nájdete ich pod oznamom.

  Ďakujeme.

 • Oznamujeme rodičom, že MŠ na našej škole pokračuje od pondelka 18. januára prezenčnou formou.

  Oznamujeme rodičom,

  že naďalej platí rozhodnutie ministra školstva

  Číslo:2021/9418:2-A1810 z 8. 1. 2021

  a preto

  od pondelka 18. januára

  bude materská škola pokračovať

  prezenčným spôsobom výučby,

  podobne ako je to tento týždeň /11.1. – 15.1.2021/

      (pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti    rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu).

  Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR môžu byť otvorené len materské školy   pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

 • Inštalácia nového Webex Cisca pre obnovenie dištančného vzdelávania.

  Dobrý deň!

  Pre úspešné obnovenie vyučovania je potrebné VŠETKÝM žiakom do všetkých zariadení, ktoré používajú na dištančné vzdelávanie, nainštalovať nový Webex Cisco (= webex robil zmeny, ktoré musíme takto rešpektovať.)
  1. Najprv súbor stiahneme.
  2. A musíme ho stiahnutý aj nainštalovať.
  Inštalujeme z tohto linku:


  https://www.webex.com/downloads.html


  Ďakujeme za pochopenie.
  Vedenie školy.

   

   

 • Oznam pre rodičov I. stupňa ZŠ sv. Michala: O začiatku dištančného vzdelávania od 11. januára 2021

  Vážení rodičia!

  Podľa nariadenia MŠVVaŠ SR prechádza aj naša škola na dištančné vzdelávanie od 1. ročníka po 9. ročník.

  Pretože II. stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní tak, ako do vianočných prázdnin, uverejňujeme rozvrhy hodín pre ročníky 1. - 4.

 • Rozvrhy hodín pre ročníky 1. - 4. od 11. januára 2021

 • Oznámenie o prevádzke MŠ sv. Gabriela Nemšová od 11. januára 2021

  Oznámenie

   o prevádzke  MŠ sv. Gabriela Nemšová

   

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810

  zo dňa 5. januára 2021 oznamujeme rodičom detí, že:

   

  od 11. januára 2021

   

  bude Materská škola sv. Gabriela , Školská 9, Nemšová

  otvorená pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

   

  V Nemšovej 7. januára 2021

 • Milí naši žiaci, vážení rodičia, milé kolegyne, kolegovia,

  Milí naši žiaci, vážení rodičia, milé kolegyne, kolegovia,

  ďakujem za to, že sme spolu zvládli tento nesmierne náročný rok. Ďakujem Vám, našim žiakom, ktorí ste dokázali nabehnúť a vydržať dištančnú formu vyučovania. Vám, rodičia za trpezlivú podporu Vašich detí. Vám, milé kolegyne, kolegovia za celú

  realizáciu a ochotu učiť sa veľa nového.

  Aj keď bolo predchádzajúce obdobie náročné, aj tento rok sa narodí Dieťa...v Betleheme, v mojom srdci, v Tvojom srdci. Každé dieťa prináša do životov tých, ktorí ho milujú, niečo nové. Nech je Nový rok 2021 naplnený novými darmi a novou radosťou zo života. Ďakujeme, že ste s nami.

  Prikladám aj malý pozdrav zložený z výtvorov našich najmenších, ktorí boli v škole bez prestávky:)

  S láskou

  Lubomír Král

 • MŠ Vianočná besiedka

  Do galérie MŠ Vianočná besiedka boli pridané fotografie.

  Naši škôlkári si pripravili vianočný program so svojimi pani uciteľkami a predstavili sa rodičom. To bola paráda!

  A pozrite si ich aj naživo na odkazoch:

 • Naše prvé oplátky

  Naši žiaci v školskom klube pod vedením pani vychovávateliek robia prvé oblátky a skúšajú aj výrobu sviečok do skla.

  Oblátky boli nielen na pohľad pekné, ale ako sme sa presvedčili - aj veľmi chutné.

  Recept nám dala naša milá pani asistentka Zuzanka Rajničková. Ďakujeme.

  A s pani vychováteľkou pani Petronelou Novosadovou žiaci úspešne skúšali výrobu voňavých sviečok do skla.

  Tiež im to krásne šlo. Ďakujeme aj pani vychovávateľke pani Petronele Novosadovej.

 • Vianočná pošta odhodlaného pisateľa v našej Materskej škole :-)

 • Važení rodičia! Zverejňujeme pokyny MŠ SR pre vstup do zariadení - teda aj do našej školy - po 2. kole testovania na Covid 19 v SR

  Oznam:

  o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu, podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 20/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia    k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

  V súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

  č. 20/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia

  z dôvodu ochrany života a zdravia

  v období od 9. novembra 2020 05:00 hod. do 15. novembra 2020 01:00 hod.

  je zakázané všetkým osobám v územných obvodoch okresov

  TRENČÍN

  s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2 a zamestnancov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky vstupovať do vnútorných

  a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviská.

  Výnimky:

  1. Osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 7. novembra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 6. novembra 2020 do 8. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

  2. Dieťa do desiatich rokov veku.

  3. Vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy.

  Úplné znenie "Oznamu" podľa MŠ SR je v odkaze pod týmto oznámením.

   

   

 • Ponuka pre rodičov a žiakov, ktorí majú ťažkosti s dištančným vzdelávaním z technických príčin.

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančnou formou a majú akýkoľvek technický problém, ktorý im neumožňuje sa zúčastňovať na online vyučovaní škola ponúka:

  Od 3.11.2020 každému žiakovi školy, ktorý sa pre technické problémy nemôže zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, ponúkame možnosť  dištančného vzdelávania v priestoroch školy s využitím školskej výpočtovej techniky: pc s webkamerou a ozvučením, s pripojením na internet. 

  Žiak sa musí, v zmysle platných legislatívnych ustanovení, preukázať negatívnym výsledkom testu na Covid 19, platným po 29.10.2020.

  Záujem o uvedenú formu vzdelávania je potrebné nahlásiť triednym učiteľom.

 • Odhlasovanie obedov od 3. 11. 2020

  Vážení rodičia!

  Ak vaše dieťa zostáva doma a nebude navštevovať v nasledujúcich dňoch školské zariadenie, je možnosť odhlásiť vaše dieťa z obedov - dnes 2. 11. 2020 u vedúcej jedálne na čísle: 032 659 8326.

 • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti pre rodičov.

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - rodič vypíše a odovzdá v škole, či materskej škole, po minimálne 3 dňovej neprítomnosti žiaka.

 • Vážení rodičia žiakov 1. až 4. ročníka našej KSŠ Základnej školy sv. Michala a Materskej školy sv. Gabriela

  Vážení rodičia žiakov 1. až 4. ročníka našej KSŠ Základnej školy sv. Michala a Materskej školy sv. Gabriela

  Vážení rodičia žiakov 1. až 4. ročníka našej KSŠ Základnej školy sv. Michala  a Materskej školy sv. Gabriela.

  Ministerstvo školstva zverejnilo:

  Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu ašportu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikyč. 15 a č.16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SRč. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

  Z tohto usmernenia vyplývajú pre nás tieto pravidlá:

  1. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.

  2. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

  3. Do budovy školy je možné vstúpiť a to do vnútorných ako aj vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

  Podľa § 1 ods. 3a § 2ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.

  4. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

  5. Povolenie vstupu do školského zariadenia bez  preukázania negatívneho výsledku testovania majú:

  - dieťa v materskej škole,

  - žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy

  - žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  Úplné znenie Usmernenia MŠ SR nájdete na odkaze pod týmto oznamom.

   

 • B. Gröhling: Vďaka tomu, že sa otestujeme a budeme zodpovední, sa čoskoro budeme môcť vrátiť do škôl

  Našou najvyššou prioritou musí byť ochrana zdravia detí, žiakov, učiteľov a rodičov. Vyhlásil to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a vyzval všetkých, aby to mali na pamäti, keď sa budú rozhodovať či sa zúčastnia celoplošného testovania počas nasledujúcich dvoch víkendov.

  Bezpečné prostredie na školách závisí od postoja každého z nás. O to viac, ak sme rodičmi alebo učiteľmi. „Žijeme v pohnutých časoch a veci okolo nás sa rýchlo menia. Všetci ale chceme chrániť svoje zdravie a zdravie ľudí v našom okolí,“ povedal šéf rezortu školstva.

  Cestou, ako zvrátiť narastajúci počet nakazených ochorením Covid-19, je účasť na celoplošnom testovaní. „Chcel by som Vás preto vyzvať, aby ste využili možnosť ísť tento víkend na test. Viem, že možno máte množstvo otázok a možno nie všetky sa podarí do tohto času zodpovedať. Test je ale jednoduchá a rýchla možnosť, ako zistiť svoj zdravotný stav. A to je v tomto čase veľmi dôležité. Aj vďaka tomu, že sa otestujeme a budeme zodpovední, sa čoskoro budeme môcť vrátiť do škôl. Ďakujem každému z vás, ktorí pôjdu na test,“ vyzval Branislav Gröhling.

  Osobitne o účasť na testovaní požiadal žiakov, ktorí majú viac ako desať rokov. „Je dôležité, aby ste vedeli, či ste zdraví a či nikoho vo svojom okolí nenakazíte. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme v školách,“ motivuje minister školstva.

 • Fanúšikovia informatiky: iBobor je znovu tu! :-)

 • FÓRUM ŽIVOTA predstavuje kampaň: 2. november - SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

  Sviečky v hodnote 5 € a 1 € dostanete u nás na Základnej škole sv. Michala a v Materskej škole sv. Gabriela.

 • Linky Webex Cisco učiteľov

  RNDr. Janka Jankovičová

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/jaja.ty

   

  Mgr. Minárechová Mária

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/minarechova

   

  Ing. Martinková Katarína

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/martinkovak

   

  Mgr. Gabajová Adriana

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/agabaj125

   

  Mgr. Forgáčová Katarína

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/katkafor

   

  Mgr. Hamajová Katarína

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/katka.hamaj

   

  Ing. Strašková Iveta

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/strasulka

   

  Mgr. Bortelová Mária

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/ria.stef

   

  Ing. Bortel Vladimír

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/vbortel

   

  Mgr. Urbánková

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/mariaurbankova

   

  PaedDr. Eva Kralová PhD.

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/eva.kralova.coaching

   

  Mgr. Vrtíková Lenka

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/lenka.vrtikova

          

  Malíková Andrea

  https://meetingsemea4.webex.com/meet/malikovaandrea

   

  Mgr. Šimáková Mária

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/simakmari

   

  Mgr. Bartáková Lenka

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/bartak.lenka

   

  Mgr. Minárechová Kristína

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/kris.minarechova

   

  Mgr. Hanták Juraj

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/jurajhantak07

   

  PaedDr. Král Lubomír

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/lubomir.krall   

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria