Navigácia

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Elektronická prihláška je už sprístupnená.

 • Voľné pracovné miesto - vychovávateľka v ŠKD

  KSŠ v Nemšovej uskutoční výberové konanie na pozíciu vychovávateľky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

  Predpokladaný termín nástupu: apríl 2023

  Pracovný pomer: dohodou, 10 hodín týždenne

  Žiadosť treba poslať do 30.3.2023.

  Ďalšie informácie nájdete v priloženom odkaze.

 • Voľné pracovné miesto - učiteľka v MŠ

  KSŠ v Nemšovej uskutoční výberové konanie na pozíciu učiteľky materskej školy do triedy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

  Predpokladaný termín nástupu: 1.4.2023

  Pracovný pomer: plný pracovný úväzok.

  Žiadosť treba poslať do 30.3.2023.

  Ďalšie informácie nájdete v priloženom odkaze.

 • Deň otvorených dverí

 • Burza kníh

 • Testovanie 5

  16.3.2023 sa piataci zúčastnili testovania Komparo 5, ktoré bolo zároveň aj riaditeľským testovaním. Žiaci si preverili vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a vypĺňali aj test všeobecných študijných predpokladov...

 • Vesmírne dobrodružstvo

  V utorok sa štvrtáci a šiestaci vydali na objavnú cestu vlakom. Cestovali sme do Bratislavy na svetovú výstavu Cosmos Discovery. Videli sme stovky exponátov, ktoré mapujú vývoj kozmonautiky: ruský Sputnik, Lunochod, americkú raketu Mercury, obrovský model rakety Saturn, mohli sme vstúpiť na palubu vesmírnej stanice... Tí najodvážnejší vyskúšali virtuálne cesty v kresle kozmonauta či vo vesmírnom skútri. Po výstave sme sa boli posilniť v Auparku. 

 • Kúzlo príbehov

  Naša škola sa zapojila do projektu ,,Kúzlo príbehov" v spolupráci s MAS Vršatec. Žiaci druhého stupňa na výtvarnej výchove pod vedením p.uč. Novosadovej tvorili výtvarné práce s témou povesti z nášho okolia. Najlepšie práce postúpili do výberu na uverejnenie publikácie ,,Povesti", kde budú príbehy a výtvarné práce žiakov zo Slovenska a Česka. Dnes sme sa zúčastnili stretnutia týchto škôl v kaštieli v Bohuniciach. Súčasťou bola komentovaná prehliadka kaštieľa, hudobný kultúrny program a nakoniec sme navštívili múzeum v Ilave.

 • Karneval v našej škole

  Posledný fašiangový deň sme sa mohli zabaviť na školskom karnevale. Masky boli prekrásne, vtipné a nápadité: princezničky, zvieratká, hrdinovia, športovci... O hudbu sa postarla overená dvojica DJ Luky a DJ Jakub, inak naši deviataci. Catering, teda občerstvenie pre deti pripravili niektoré naše pani učiteľky. Komu sa už nechcelo tancovať, mohol si zasúťažiť, pripravené boli detské basketbalové koše, hádzanie šípkami, kresnenie na chrbát. Všetky masky pozorne sledovala porota: p. riaditeľka, p. zástupkyňa a p. psychologička a tie najkrajšie aj odmenila. Moderátorkou a hlavným režisérom celej akcie bola p. uč. P. Novosadová.

 • Šťastný deň

  Prirodzená a silnými emóciami nabitá recitácia, ale aj originálna ukážka od Blanky Poliakovej s názvom Šťastie,  priniesli dnes v obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína v Trenčíne úžasný úspech Vladislavovi Galkovi, žiakovi 9. ročníka. Porotu i publikum očaril svojím originálnym prejavom predneseným s mimoriadnou ľahkosťou a po rokoch úspešného reprezentovania našej školy v recitačných súťažiach si dnes so sebou odniesol zaslúžené krásne 2. miesto. Vladkovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa umeleckých úspechov aj na strednej škole.

 • Lyžiarsky výcvik

  V dňoch 12. – 17. februára 2023 sa žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy sv. Michala. zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Skalka Aréna. Lyžiarske podmienky boli veľmi dobré: čakali nás 3 svahy s prírodným snehom a rôznou náročnosťou. Vyskúšali sme si jazdu na pome, ale i lanovke. Ubytovaní sme boli priamo vedľa zjazdoviek v horskom hoteli Limba, kde sa o nás počas celého pobytu dobre starali.

  V prvý deň lyžovania boli žiaci rozdelení do 3 skupín (dve skupiny boli začiatočnícke a jedna skupina pokročilých). Tí najskúsenejší sa začali učiť carvingu, ostatní prechádzali od pluhového postavenia do paralelného, čo sa podarilo takmer všetkým zúčastneným. Všetci žiaci prekonali svoj strach, za čo ich chválime a dúfame, že budú svoje lyžiarske zručnosti rozvíjať aj naďalej. 

  Žiaci si okrem lyžiarskych zručnosti odniesli domov aj množstvo skvelých zážitkov. Okrem lyžiarskeho výcviku mohli relaxovať v neďalekom bazéne a vo voľnom čase sa venovali spoločným aktivitám, ktoré sa organizovali v spolupráci s vyučujúcimi. Keďže v tomto lyžiarskom stredisku bolo niekoľko ďalších ZŠ a SŠ, mohli naši žiaci na svahu i mimo neho porovnať svoje lyžiarske schopností a nadviazať nové priateľstvá.

 • Spoznáte tváre známych osobností?

  Práce žiakov 3.A triedy.

 • Kytička jahôd

  je názov veršovaného textu spisovateľa M. Rúfusa, ktorý si do recitačnej súťaže obvodného  kola Hviezdoslavov Kubín vyhľadala Katka Máliková, žiačka 4.A triedy. Vybrala si správne. Jej povahové vlastnosti  ako láskavosť, jemnosť či súcit, sa stotožnili s predstaviteľkou príbehu Maruškou, ktorá bola v januári vyhnaná do lesa na jahody. V rozprávke dobro zvíťazilo nad zlom a v obvodnom kole súťaže Katka zvíťazila nad ostatnými recitátormi. Vyhrala 1. miesto. Gratulujeme! A tak postupuje do okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v Melčiciach Lieskovom, rodisku Jána Smreka. Držíme palce, aby znova našu školu reprezentovala úspešne.  

 • Tretiacka vlastivedná vychádzka

  Viete, kde sa nachádzajú pamätné tabule v Nemšovej? Tretiaci to vedia.

  Na budove Tlačiarne J+K Nemšová je umiestnená pamätná tabuľaThDr. Karola Jozefa Körpera Zrínskeho, rímskokatolíckeho kňaza, pedagóga, spisovateľa a národovca.

  Na farskej  budove  Farnosti Nemšová má svoje čestné miesto Fraňo Madva, rímskokatolícky farár, ľudový liečiteľ.

  Pri budove Mestského úradu v Nemšovej je umiestnená ďakovná tabuľa rumunským osloboditeľom Nemšovej  v 2. svetovej vojne. 

  Tabuľa na budove pošty nám pripomína miesto, kde kedysi stála budova školy.

  Tretiaci vedia aj o pamätnej tabuli partizána Janka Palu, ktorá mala byť umiestnená na rodnom dome tohto vojnového hrdinu, ale tabuľu sme nenašli.

  V Nemšovej máme ešte pamätnú tabuľu Jozefa Lacu, entomológa a generála Jozefa Kristína. Tie si pozrieme niekedy nabudúce.

 • Keramická dielňa

 • ODMENA

  Kto pri tomto slove nespozornie? Určite každý.

  Je polrok, čas bilancií. Výpisy vysvedčení svedčia o svedomitosti, zodpovednosti, vzájomnej spolupráci či  každodennej príprave jednotlivca... Bola naša práca dostačujúca? Myslím, že u väčšiny áno. Avšak vždy a stále sa dá zlepšovať.  Ako vonkajšia motivácia slúžia aj rôzne odmeny. Hmotné, či nehmotné. Objatie, úsmev, radosť, spokojnosť, sladkosť, zážitok, výlet...

  Aj žiaci 4.A boli rôzne odmenení, teda motivovaní k lepšiemu. Jednou z odmien bola návšteva  Bábkového divadla v Žiline s ich pani učiteľkou K. Hromníkovou.

  Cesta vlakom, divadelné predstavenie, prechádzka mestom, zakúpenie drobností, posedenie pri mňamkách, jazda na formule ...

  Nech zodpovednosť za svoje konanie a rozhodovanie vo vzťahu k vlastnému učeniu sa postupne zatienia slovo odmena. 

 • ...A SLOVO BOLO U BOHA...

  Úvodné slová Evanjelia podľa Jána "Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh" sú mottom súťaze v recitácii kresťanskej poézie a prózy. 29. ročník tejto súťaže sa uskutočnil 2. februára 2023 v priestoroch SOŠ pedagogickej sv. Andreja-Svorada a Benedikta v  Trenčíne. V kategórii poézia na tejto súťaži reprezentoval našu školu žiak 9.A triedy Vladislav Galko a žiačka 4.A triedy Katarína Máliková. Konkurencia bola veľká, no i napriek tomu sa naši žiaci nedali zahanbiť  a Katka Máliková získala krásne 2.miesto. Víťazke srdečne blahoželáme a obom žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej skoly.

 • Aké myšlienky emeritného pápeža Benedikta XVI. zaujali našich žiakov?

  Aktuálne dianie v Cirkvi, keď si Nebeský Otec povolal k sebe emeritného pápeža Benedikta XVI. sme neobišli mlčaním. Okrem modlitby za spásu jeho duše, p. katechétka Mgr. Monika Tatranská pripravila nástenku so zaujímavými fotografiami zo života Svätého Otca a  jeho myšlienkami na rôzne témy. Úlohou žiakov bolo napísať 3 myšlienky, ktoré ich zaujali a zdôvodniť, prečo sa im myšlienka páči. Predstavujeme Vám niekoľko prác našich žiakov:

 • Hviezdoslavov Kubín

  Ó, mojej matky reč je krásota,

  je milota, je rozkoš, láska svätá...

  V piatok 27. januára  sme si uctili autora týchto krásnych veršov – P .O. Hviezdoslava. Na jeho počesť zaznievali v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín krásne poetické a prozaické texty, ktoré zvýraznili krásu našej ľúbozvučnej slovenčiny.

  Najlepší recitátori triednych kôl sa predstavili so svojimi súťažnými textami v kategórii 5. až 6. ročník a v v kategórii 7. až  9. ročník. Malí i veľkí recitátori boli výborne pripravení a zarecitovali, ako len najlepšie vedeli. Víťazi v jednotlivých kategóriách budú školu reprezentovať v obvodnom kole v Trenčíne.

  A ktorých najlepších recitátorov vybrala porota?

  Poradie: 

  Kategória 5. - 6. ročník

  Poézia – 1. miesto: Timotej Trokan /6.A/

  Próza – 1. miesto: Anton Jozef Krajči /6.A/

               2. miesto: Marek Mahrík /5.A/

  Kategória 7. – 9. ročník

  Poézia: 1. miesto: Vladislav Galko /9.A/

  Próza: 1. miesto: Jakub Jančo /7.A/

              2. miesto: Petra Koníčková /8.A/

              3. miesto: Lucia Ďuríková /8.B/.

  Víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom recitovaní.

 • Ypsilon – slovina je hra,

  je celoslovenská  súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a spopularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.

  11 žiaci 1. a 2. stupňa KSŠ riešili súťažné interaktívne testy, kde si  rozvíjali svoju originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie a zároveň sa zabavili pri riešení zábavných a hravých úloh. Ďakujeme rodičovskej rade za finančný príspevok na štartovné pre súťažiacich.

   Testy do  95 %  úspešnosti vypracovali  7 žiaci. A kto sa umiestnil na popredných miestach?

  Najlepší jednotlivci:  Peter Pastorek /1.A/, Katarína Máliková /4.A/, Lukáš Martiška /3.A/, Matej Pružinec /6.A/, Filip Haliak /5.A/, Lukáš Habánek /2.A/, Natália Mellenová /8.A/. Všetci súťažiaci dostali diplomy a malé darčeky. Gratulujeme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria