• Vesmírne dobrodružstvo

     • V utorok sa štvrtáci a šiestaci vydali na objavnú cestu vlakom. Cestovali sme do Bratislavy na svetovú výstavu Cosmos Discovery. Videli sme stovky exponátov, ktoré mapujú vývoj kozmonautiky: ruský Sputnik, Lunochod, americkú raketu Mercury, obrovský model rakety Saturn, mohli sme vstúpiť na palubu vesmírnej stanice... Tí najodvážnejší vyskúšali virtuálne cesty v kresle kozmonauta či vo vesmírnom skútri. Po výstave sme sa boli posilniť v Auparku. 

     • Kúzlo príbehov

     • Naša škola sa zapojila do projektu ,,Kúzlo príbehov" v spolupráci s MAS Vršatec. Žiaci druhého stupňa na výtvarnej výchove pod vedením p.uč. Novosadovej tvorili výtvarné práce s témou povesti z nášho okolia. Najlepšie práce postúpili do výberu na uverejnenie publikácie ,,Povesti", kde budú príbehy a výtvarné práce žiakov zo Slovenska a Česka. Dnes sme sa zúčastnili stretnutia týchto škôl v kaštieli v Bohuniciach. Súčasťou bola komentovaná prehliadka kaštieľa, hudobný kultúrny program a nakoniec sme navštívili múzeum v Ilave.

     • Karneval v našej škole

     • Posledný fašiangový deň sme sa mohli zabaviť na školskom karnevale. Masky boli prekrásne, vtipné a nápadité: princezničky, zvieratká, hrdinovia, športovci... O hudbu sa postarla overená dvojica DJ Luky a DJ Jakub, inak naši deviataci. Catering, teda občerstvenie pre deti pripravili niektoré naše pani učiteľky. Komu sa už nechcelo tancovať, mohol si zasúťažiť, pripravené boli detské basketbalové koše, hádzanie šípkami, kresnenie na chrbát. Všetky masky pozorne sledovala porota: p. riaditeľka, p. zástupkyňa a p. psychologička a tie najkrajšie aj odmenila. Moderátorkou a hlavným režisérom celej akcie bola p. uč. P. Novosadová.

     • Šťastný deň

     • Prirodzená a silnými emóciami nabitá recitácia, ale aj originálna ukážka od Blanky Poliakovej s názvom Šťastie,  priniesli dnes v obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína v Trenčíne úžasný úspech Vladislavovi Galkovi, žiakovi 9. ročníka. Porotu i publikum očaril svojím originálnym prejavom predneseným s mimoriadnou ľahkosťou a po rokoch úspešného reprezentovania našej školy v recitačných súťažiach si dnes so sebou odniesol zaslúžené krásne 2. miesto. Vladkovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa umeleckých úspechov aj na strednej škole.

     • Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch 12. – 17. februára 2023 sa žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy sv. Michala. zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Skalka Aréna. Lyžiarske podmienky boli veľmi dobré: čakali nás 3 svahy s prírodným snehom a rôznou náročnosťou. Vyskúšali sme si jazdu na pome, ale i lanovke. Ubytovaní sme boli priamo vedľa zjazdoviek v horskom hoteli Limba, kde sa o nás počas celého pobytu dobre starali.

      V prvý deň lyžovania boli žiaci rozdelení do 3 skupín (dve skupiny boli začiatočnícke a jedna skupina pokročilých). Tí najskúsenejší sa začali učiť carvingu, ostatní prechádzali od pluhového postavenia do paralelného, čo sa podarilo takmer všetkým zúčastneným. Všetci žiaci prekonali svoj strach, za čo ich chválime a dúfame, že budú svoje lyžiarske zručnosti rozvíjať aj naďalej. 

      Žiaci si okrem lyžiarskych zručnosti odniesli domov aj množstvo skvelých zážitkov. Okrem lyžiarskeho výcviku mohli relaxovať v neďalekom bazéne a vo voľnom čase sa venovali spoločným aktivitám, ktoré sa organizovali v spolupráci s vyučujúcimi. Keďže v tomto lyžiarskom stredisku bolo niekoľko ďalších ZŠ a SŠ, mohli naši žiaci na svahu i mimo neho porovnať svoje lyžiarske schopností a nadviazať nové priateľstvá.

     • Kytička jahôd

     • je názov veršovaného textu spisovateľa M. Rúfusa, ktorý si do recitačnej súťaže obvodného  kola Hviezdoslavov Kubín vyhľadala Katka Máliková, žiačka 4.A triedy. Vybrala si správne. Jej povahové vlastnosti  ako láskavosť, jemnosť či súcit, sa stotožnili s predstaviteľkou príbehu Maruškou, ktorá bola v januári vyhnaná do lesa na jahody. V rozprávke dobro zvíťazilo nad zlom a v obvodnom kole súťaže Katka zvíťazila nad ostatnými recitátormi. Vyhrala 1. miesto. Gratulujeme! A tak postupuje do okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v Melčiciach Lieskovom, rodisku Jána Smreka. Držíme palce, aby znova našu školu reprezentovala úspešne.  

     • Tretiacka vlastivedná vychádzka

     • Viete, kde sa nachádzajú pamätné tabule v Nemšovej? Tretiaci to vedia.

      Na budove Tlačiarne J+K Nemšová je umiestnená pamätná tabuľaThDr. Karola Jozefa Körpera Zrínskeho, rímskokatolíckeho kňaza, pedagóga, spisovateľa a národovca.

      Na farskej  budove  Farnosti Nemšová má svoje čestné miesto Fraňo Madva, rímskokatolícky farár, ľudový liečiteľ.

      Pri budove Mestského úradu v Nemšovej je umiestnená ďakovná tabuľa rumunským osloboditeľom Nemšovej  v 2. svetovej vojne. 

      Tabuľa na budove pošty nám pripomína miesto, kde kedysi stála budova školy.

      Tretiaci vedia aj o pamätnej tabuli partizána Janka Palu, ktorá mala byť umiestnená na rodnom dome tohto vojnového hrdinu, ale tabuľu sme nenašli.

      V Nemšovej máme ešte pamätnú tabuľu Jozefa Lacu, entomológa a generála Jozefa Kristína. Tie si pozrieme niekedy nabudúce.

     • ODMENA

     • Kto pri tomto slove nespozornie? Určite každý.

      Je polrok, čas bilancií. Výpisy vysvedčení svedčia o svedomitosti, zodpovednosti, vzájomnej spolupráci či  každodennej príprave jednotlivca... Bola naša práca dostačujúca? Myslím, že u väčšiny áno. Avšak vždy a stále sa dá zlepšovať.  Ako vonkajšia motivácia slúžia aj rôzne odmeny. Hmotné, či nehmotné. Objatie, úsmev, radosť, spokojnosť, sladkosť, zážitok, výlet...

      Aj žiaci 4.A boli rôzne odmenení, teda motivovaní k lepšiemu. Jednou z odmien bola návšteva  Bábkového divadla v Žiline s ich pani učiteľkou K. Hromníkovou.

      Cesta vlakom, divadelné predstavenie, prechádzka mestom, zakúpenie drobností, posedenie pri mňamkách, jazda na formule ...

      Nech zodpovednosť za svoje konanie a rozhodovanie vo vzťahu k vlastnému učeniu sa postupne zatienia slovo odmena. 

     • ...A SLOVO BOLO U BOHA...

     • Úvodné slová Evanjelia podľa Jána "Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh" sú mottom súťaze v recitácii kresťanskej poézie a prózy. 29. ročník tejto súťaže sa uskutočnil 2. februára 2023 v priestoroch SOŠ pedagogickej sv. Andreja-Svorada a Benedikta v  Trenčíne. V kategórii poézia na tejto súťaži reprezentoval našu školu žiak 9.A triedy Vladislav Galko a žiačka 4.A triedy Katarína Máliková. Konkurencia bola veľká, no i napriek tomu sa naši žiaci nedali zahanbiť  a Katka Máliková získala krásne 2.miesto. Víťazke srdečne blahoželáme a obom žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej skoly.

     • Aké myšlienky emeritného pápeža Benedikta XVI. zaujali našich žiakov?

     • Aktuálne dianie v Cirkvi, keď si Nebeský Otec povolal k sebe emeritného pápeža Benedikta XVI. sme neobišli mlčaním. Okrem modlitby za spásu jeho duše, p. katechétka Mgr. Monika Tatranská pripravila nástenku so zaujímavými fotografiami zo života Svätého Otca a  jeho myšlienkami na rôzne témy. Úlohou žiakov bolo napísať 3 myšlienky, ktoré ich zaujali a zdôvodniť, prečo sa im myšlienka páči. Predstavujeme Vám niekoľko prác našich žiakov:

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Ó, mojej matky reč je krásota,

      je milota, je rozkoš, láska svätá...

      V piatok 27. januára  sme si uctili autora týchto krásnych veršov – P .O. Hviezdoslava. Na jeho počesť zaznievali v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín krásne poetické a prozaické texty, ktoré zvýraznili krásu našej ľúbozvučnej slovenčiny.

      Najlepší recitátori triednych kôl sa predstavili so svojimi súťažnými textami v kategórii 5. až 6. ročník a v v kategórii 7. až  9. ročník. Malí i veľkí recitátori boli výborne pripravení a zarecitovali, ako len najlepšie vedeli. Víťazi v jednotlivých kategóriách budú školu reprezentovať v obvodnom kole v Trenčíne.

      A ktorých najlepších recitátorov vybrala porota?

      Poradie: 

      Kategória 5. - 6. ročník

      Poézia – 1. miesto: Timotej Trokan /6.A/

      Próza – 1. miesto: Anton Jozef Krajči /6.A/

                   2. miesto: Marek Mahrík /5.A/

      Kategória 7. – 9. ročník

      Poézia: 1. miesto: Vladislav Galko /9.A/

      Próza: 1. miesto: Jakub Jančo /7.A/

                  2. miesto: Petra Koníčková /8.A/

                  3. miesto: Lucia Ďuríková /8.B/.

      Víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom recitovaní.

     • Ypsilon – slovina je hra,

     • je celoslovenská  súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a spopularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.

      11 žiaci 1. a 2. stupňa KSŠ riešili súťažné interaktívne testy, kde si  rozvíjali svoju originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie a zároveň sa zabavili pri riešení zábavných a hravých úloh. Ďakujeme rodičovskej rade za finančný príspevok na štartovné pre súťažiacich.

       Testy do  95 %  úspešnosti vypracovali  7 žiaci. A kto sa umiestnil na popredných miestach?

      Najlepší jednotlivci:  Peter Pastorek /1.A/, Katarína Máliková /4.A/, Lukáš Martiška /3.A/, Matej Pružinec /6.A/, Filip Haliak /5.A/, Lukáš Habánek /2.A/, Natália Mellenová /8.A/. Všetci súťažiaci dostali diplomy a malé darčeky. Gratulujeme.

     • ĎAKUJEME

     • všetkým, ktorí sa v decembri zapojili do zbierky obuvi, školských pomôcok a kozmetiky pre deti z detského domova v Trenčíne. Vyzbierali sme okolo 150 párov detskej obuvi, niekoľko školských tašiek a veľa rôznych kozmetických prípravkov. Odvoz vecí zabezpečila p.  Koníčková a p. Hasidlová. Veríme, že sme deťom urobili radosť.

     • Krásne a požehnané vianočné sviatky

     • Milí priatelia!

      Radostná zvesť o narodení Ježiša Krista nech prenikne naše srdcia, životy, rodiny... Nech našu každodennosť premieňa svojou blízkosťou Boh, ktorý sa stal jedným z nás. Aby sme vianočné sviatky a nový rok 2023 dokázali prežívať z lásky a pre lásku.

      Zo srdca vyprosuje Spoločenstvo Katolíckej spojenej školy v Nemšovej.

     • Organizácia vyučovania

     • 21.12. 2022 bude skrátené vyučovanie:

      1. hodina 8.00 - 8.35

      2. hodina 8.40 – 9.15

      3. hodina 9.30 – 10.05

      4. hodina 10.10 – 10.45

      5. hodina 10.55 – 11.30

      6. hodina 11.35 – 12.10

      22.12. 2022 udeľuje vedenie školy riaditeľské voľno, v tento deň sa nevyučuje.

      Od 23.12.2022 do 8.1. 2023 začínajú vianočné prázdniny, nástup do školy je 9.1.2023 (v pondelok).

      S pozdravom: vedenie školy.

     • Spája nás nádej a láska....

     • Kto prišiel na Vianočné tradície do našej školy, mohol zažiť práve takúto atmosféru. Program tradícií bol pestrý, začal vystúpením žiakov: spev, tanec, hra na flautu a keyboard, recitácia... Nasledovalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže a počas celého popoludnia aj ukážky tradičných umení: pečenie oplátok, pletenie prútených košíkov, výroba sviečok s vosku. Triedy sa zmenili na miesto spoločného posedenia s rodičmi či bývalými žiakmi a pre návštevníkov bola pripravená aj kapustnica. Deti si pripravili rôzne výrobky na predaj: niečo milé pre potešenie, niečo chutné do bruška, niečo pekné na stromček či na ozdobenie sviatočného stola. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k zorganizovaniu tohtoročných Vianočných tradícií.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje