Navigácia

2% daneMilí rodičia,

 

v mene všetkých detí MŠ sv. Gabriela a žiakov ZŠ sv. Michala Vám, ktorí ste prispeli 2% z daní z príjmu za uplynulé školské roky srdečne ďakujeme.

 

Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste v čase podávania daňových priznaní za rok 2022 opäť mysleli na deti a žiakov našej Katolíckej spojenej školy  a poukázali 2% občianskemu združeniu Zelený štvorlístok Nemšová.  Za Vašu podporu a pomoc ďakujeme.

 

 

Podporme spolu naše deti smiley

 

 

 

 

 

                                                                                  Zelený štvorlístok Nemšová, OZ

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Zelený štvorlístok Nemšová
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Školská 9, 91441 Nemšová
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42282748
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Zelený štvorlístok Nemšová
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Školská 9, 91441 Nemšová
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42282748
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Zelený štvorlístok Nemšová
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Školská 9, 91441 Nemšová
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42282748
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria