• Aké myšlienky emeritného pápeža Benedikta XVI. zaujali našich žiakov?

     • Aktuálne dianie v Cirkvi, keď si Nebeský Otec povolal k sebe emeritného pápeža Benedikta XVI. sme neobišli mlčaním. Okrem modlitby za spásu jeho duše, p. katechétka Mgr. Monika Tatranská pripravila nástenku so zaujímavými fotografiami zo života Svätého Otca a  jeho myšlienkami na rôzne témy. Úlohou žiakov bolo napísať 3 myšlienky, ktoré ich zaujali a zdôvodniť, prečo sa im myšlienka páči. Predstavujeme Vám niekoľko prác našich žiakov:

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Ó, mojej matky reč je krásota,

      je milota, je rozkoš, láska svätá...

      V piatok 27. januára  sme si uctili autora týchto krásnych veršov – P .O. Hviezdoslava. Na jeho počesť zaznievali v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín krásne poetické a prozaické texty, ktoré zvýraznili krásu našej ľúbozvučnej slovenčiny.

      Najlepší recitátori triednych kôl sa predstavili so svojimi súťažnými textami v kategórii 5. až 6. ročník a v v kategórii 7. až  9. ročník. Malí i veľkí recitátori boli výborne pripravení a zarecitovali, ako len najlepšie vedeli. Víťazi v jednotlivých kategóriách budú školu reprezentovať v obvodnom kole v Trenčíne.

      A ktorých najlepších recitátorov vybrala porota?

      Poradie: 

      Kategória 5. - 6. ročník

      Poézia – 1. miesto: Timotej Trokan /6.A/

      Próza – 1. miesto: Anton Jozef Krajči /6.A/

                   2. miesto: Marek Mahrík /5.A/

      Kategória 7. – 9. ročník

      Poézia: 1. miesto: Vladislav Galko /9.A/

      Próza: 1. miesto: Jakub Jančo /7.A/

                  2. miesto: Petra Koníčková /8.A/

                  3. miesto: Lucia Ďuríková /8.B/.

      Víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom recitovaní.

     • Ypsilon – slovina je hra,

     • je celoslovenská  súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a spopularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.

      11 žiaci 1. a 2. stupňa KSŠ riešili súťažné interaktívne testy, kde si  rozvíjali svoju originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie a zároveň sa zabavili pri riešení zábavných a hravých úloh. Ďakujeme rodičovskej rade za finančný príspevok na štartovné pre súťažiacich.

       Testy do  95 %  úspešnosti vypracovali  7 žiaci. A kto sa umiestnil na popredných miestach?

      Najlepší jednotlivci:  Peter Pastorek /1.A/, Katarína Máliková /4.A/, Lukáš Martiška /3.A/, Matej Pružinec /6.A/, Filip Haliak /5.A/, Lukáš Habánek /2.A/, Natália Mellenová /8.A/. Všetci súťažiaci dostali diplomy a malé darčeky. Gratulujeme.

     • ĎAKUJEME

     • všetkým, ktorí sa v decembri zapojili do zbierky obuvi, školských pomôcok a kozmetiky pre deti z detského domova v Trenčíne. Vyzbierali sme okolo 150 párov detskej obuvi, niekoľko školských tašiek a veľa rôznych kozmetických prípravkov. Odvoz vecí zabezpečila p.  Koníčková a p. Hasidlová. Veríme, že sme deťom urobili radosť.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje