• Súťaž iBobor

     • Aj v tomto školskom roku sme sa  zapojili do celoslovenskej súťaže iBobor. Súťažiacich, ktorí chceli uspieť bolo v tomto ročníku viac ako 120 000 a podľa veku boli rozdelení do niekoľkých kategórií. A tu sú naši najlepší, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi:

      Bobrík: N. Hrehušová, A. Barišová, M. Pastorek zo 4.A

      Benjamín: Matej Pružinec, 6.A

      Kadet: M. Navrátil z 8.B, J. Forgáč, J. Krcheň z 9.A, K. Haliaková, E. Pružincová, L. Ďuríková, M. Galko (ôsmy ročník).

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Exkurzia

     • Exkurzia ôsmakov a deviatakov do fyzikálno- biologického raja Vida v Brne. Veľa sme videli, vyskúšali, zažili.

     • Rozprávkový čas

     • Začiatkom novembra sa žiaci 4.A a 3.A  vydali na cestu  do Bábkového divadla v Žiline. Z cesty vlakom mali deti veľký zážitok. Mnohí cestovali týmto dopravným prostriedkom po prvýkrát. Náladu nám nepokazilo ani dlhšie čakanie na rýchlik v Trenčianskej Teplej a ani jeho 10 minútové meškanie. V divadle sme sa usadili a pozerali na trpaslíkov, horára, princa, macochu, Snehulienku... Po skončení predstavenia sme prešli na námestie v Žiline, vstúpili sme do kostola a pomodlili sa. Vonku svietilo jesenné slnko, povzbudilo nás a pozvalo na posedenie na lavičkách. A potom? Hurá do nákupného centra. Na záver sme sa všetci zhromaždili pri kaviarni, v ktorej plával v akváriu žralok. Deti boli na pochybách či je živý. Bol. Ozajstný žralok čiernohrotý. O 12,00 sme zamávali Žiline a hurá na rýchlik smer Bratislava. Nezabudnúť vystúpiť a sme doma! A zajtra znova školské povinnosti!

     • Koyšove Ladce

     • - to je názov celoštátnej súťaže v recitovaní slovenskej ľúbostnej poézie. Láska má významné miesto v živote človeka a zároveň sa ňou inšpirovali mnohí básnici. Aj žiaci našej školy recitovali o láske. Petra Koníčková  /8.A/ si pripravila báseň od Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej O láske a neláske. Vladislav Galko /9.A/ predniesol báseň od Pavla Koyša, rodáka z Ladiec, Takú lásku čakaj. Prednesy súťažiacich boli na vysokej úrovni a reprezentanti našej školy, aj keď sme sa zúčastnili po prvýkrát, sa vo vysokej konkurencii nestratili. Chválime ich a prajeme im ešte veľa chuti do recitovania.

    • Sladká pomoc 2022
     • Sladká pomoc 2022

     • V piatok 21.10.2022 sa naši žiaci stali malými misionármi. Kúpou čokoládky Sladká pomoc môžu pomôcť deťom v Afrike, ktoré sa majú oveľa horšie ako my. V spolupráci s našimi žiackymi dobrovoľníčkami z Misijného zrnka sv. Matky Terezy v Nemšovej sme za čokoládky v Katolíckej spojenej škole v Nemšovej vyzbierali 210,- €. Milodar zasielame na Pápežské misijné diela. Čistý zisk z kampane „Sladká pomoc 2022 – dvakrát dobrá čokoláda“ smeruje do projektov pre deti a mládež, ktoré spravuje Pápežské misijné dielo detí.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili.

    • Deň jablka
     • Deň jablka

     • Jablká zo školskej záhrady sme umyli, nakrájali a ponúkali ráno pri príchode do školy. Boli chutné, mňam. A niektorým odvážlivcom pribudlo jabĺčko aj na líčko :-)

     • Letecké modelárstvo - krúžok

     • Vážení rodičia, milé deti!

      Modelársky klub Dubnica nad Váhom v spolupráci s občianskym združením Slovenskí leteckí modelári a Aeroklubom Dubnica nad Váhom sídliacim na letisku Slávnica:

      - opäť otvára modelársky krúžok pre deti so zameraním na LETECKÉ MODELÁRSTVO.

      - vzhľadom na technické vybavenie so všetkým potrebným zázemím vhodným pre činnosť modelárskeho krúžku a možnosť využiť veľký priestor pre lietanie s modelmi lietadiel,

      - sme prijali lákavú ponuku Aeroklubu Dubnica nad Váhom v ich priestoroch realizovať a organizovať činnosť krúžku.

      Stretnutie záujemcov a rodičov bude každú sobotu na LETISKU v SLÁVNICI o 10:00.

      Žiaci, ktorí majú o krúžok záujem a nemajú možnosť prísť na letisko s rodičom s vlastným autom, nech sa nahlásia vedúcemu krúžku.

      Vedúci krúžku: Ing. Karol Ťupek mobil: 0903 868 305

      alebo pánovi Jurajovi Dudášovi na čísle telefónu: +420 602 434 318

    • Exkurzia do Bratislavy
     • Exkurzia do Bratislavy

     • V stredu 19.10. sa šiestaci stretli skoro ráno na železničnej stanici, aby sa vydali na objavnú cestu do Bratislavy. Cesta vlakom ubehla celkom rýchlo a električka nás doviezla do cieľa našej cesty: tým bolo Prírodovedné múzeum.  Po jeho prehliadke sme zamierili do centra mesta, niektorí nakupovali, iní si dali malý obed v McDonalde. Nikto sa nestratil, nikto nikam nemeškal, veď sme už veľkí šiestaci J

     • MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

     • Pozývame všetkých našich žiakov v utorok  dňa 18. 10. 2022 o 7:30  do našej školskej kaplnky.

      Budeme sa spoločne modliť štyri desiatky bolestného ruženca.

      Tým sa pripojíme ku všetkým deťom na svete v aktivite „Milión detí sa modlí ruženec“.

      Posledný desiatok sa pomodlíme spoločne o 9:00 na vyučovaní v triedach spolu cez školský rozhlas.

      Nezabudnite si doniesť ruženec.

      Ruženec sa modlí celý svet na úmysel: Pokoj vo svete.

       

    • Navštívili sme Butkov
     • Navštívili sme Butkov

     • „A tak sme tu, môj Pane. Pozeráme sa na Teba a Ty sa pozeráš na nás.“  Páter Elias Vella

      Butkov je pútnicke miesto na Považí. Niektorí tam boli po prvýkrát,  no mnohí toto miesto poznajú. Začali sme pri Kaplnke sv. Barbory, nasledoval krátky výstup ku parkovisku a za Bránou rodiny sme začali modlitbu krížovej cesty - tá nás doviedla až na úpätie Butkova. Ťažko je slovami opísať pocit, ktorý sa človeka zmocní pri pohľade na obrovský kríž, sochu Panny Márie či relikvie mnohých svätcov...Úžasné dielo človeka, ktoré by sa nemohlo rozvíjať bez Božieho dotyku.

     • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Katolíckej spojenej školy, Školská ul. 9, 914 41

     •  

      C. spisu: 31/2022-7                                                               V Nitre, 23. septembra 2022

       

      Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom a ním povereným zástupcom riaditeľa Diecézneho školského úradu Mgr. Dariuszom Žuk­-Olszewskim, PhD. v zmysle § 4 ods. 1 zákona c. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 3 zákona c. 552/2 003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa § 9 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Nitrianskej diecézy Plot. c. 1012/2014 zo dňa 01.10.2014,

       

      vyhlasuje

      výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Katolíckej spojenej školy, Školská ul. 9, 914 41 Nemšová

       

     • Vážení rodičia, milí žiaci! V tomto ozname prosíme s našou kolegyňou o Vašu pozornosť a pomoc.

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      V tomto ozname prosíme spolu s našou kolegyňou o Vašu pozornosť a pomoc.

      V našej škole "šarapatia" posledné roky kde aké choroby. Od Covidu, cez chrípky a mnoho iných, ktoré ani nechcem menovať.

      Ale teraz rodinu jednej našej kolegyne navštívila choroba veľmi ťažká, takmer neliečiteľná.

      Takmer. Neliečiteľná. Ukazuje sa, že pomoc sa našla, ALE..

      Viac nájdete tu:

      Ahojte Priatelia 🍀

      Obraciam sa na Vás s veľkou prosbou o Vašu pomoc, ktorú potrebujeme...🙏

      Dúfam, že naša cesta ktorou sme sa vybrali bude mať šťastný koniec. A môj manžel dostane šancu na nový život...

      Som mama štyroch krásnych detí a zároveň i šťastnou manželkou môjho manžela, ktorý je nielen skvelý otec a manžel, ale i človek, ktorý našu rodinu robí úplnou.

      Krátko po našej svadbe sme sa dozvedeli krutú pravdu o manželovom zdravotnom stave - lekári mu po niekoľkých vyšetreniach diagnostikovali autoimunitné ochorenie - SKLERÓZA MULTIPLEX.

      Manžel absolvoval liečby odporúčané lekármi, ktoré však neboli účinné a jeho stav sa zhoršil. Bohužiaľ, pacienti s takouto prognózou sa časom stávajú odkázaní na invalidný vozík. Vidieť milovaného človeka prebúdzať sa v noci s veľkými bolesťami, tŕpnuť, či ešte vôbec niekedy, objíme naše deti, či bude schopný držať ich v náruči. Zúfalo sa pozerať na to, ako ho jeho zrak, ruky a nohy zrádzajú - tieto momenty nám vždy tak kruto pripomínajú nezvratnosť tejto choroby. Iskru, nádeje v nás rozdúchala informácia o možnosti absolvovať transplantáciu vlastných kmeňových buniek na moskovskej klinike v Rusku. Pomerne rýchlo prišla kladná odpoveď, že môj manžel a otec detí je vhodným kandidátom na jej podstúpenie. Termín mu ponúkli na január 2023.Táto odpoveď v nás vzbudila reálnu nádej na žitie plnohodnotného života pre môjho manžela, ale i pre našu celú rodinu. Avšak tento zákrok si musí pacient v plnej výške zaplatiť sám. Keďže takúto sumu nedokážeme uhradiť sami, obraciame sa na Vás s prosbou o finančnú pomoc. S nádejou sme založili transparentný účet, na ktorý môžete poslať finančnú čiastku. Za akýkoľvek peňažný dar, modlitbu za nás, či zdieľanie tejto prosby budeme všetkým veľmi vďační...😊

      Ďakujeme Zuzana a Tomáš

      Transparentný účet :

      SK 39 0900000000 5194956133

      ŠANCA NA NOVÝ ŽIVOT

       

       

     • Rodičovská rada pri ZŠ sv. Michala - oznamuje rodičom:

     • Vážení rodičia, na plenárnom rodičovskom združení 19.9.2022 ste boli informovaní, že Rodičovská rada pri ZŠ sv. Michala v Nemšovej

      - sa od septembra 2022 stáva súčasťou Zeleného štvorlístka v Nemšovej, občianske združenie (ďalej OZ),

      - rodičovské príspevky (príspevky ZRPŠ), ktoré doteraz vyberali triedni učitelia, môžete od šk. roka 2022/2023 platiť priamo na účet OZ (SK17 0900 0000 0050 5160 2848),

      - tí z Vás, ktorí nemajú túto možnosť, môžu príspevok ZRPŠ zaplatiť poštovou poukážkou (žiaci ju dostanú v škole v priebehu budúceho týždňa), prípadne odovzdajú hotovosť triednemu učiteľovi,

      - pri platbe internetbankingom treba uviesť správny VS (variabilný symbol) a do poznámky (správy pre prijímateľa) meno žiaka a triedu,

      - prosíme o úhradu príspevku ZRPŠ až po obdržaní poštovej poukážky, kde bude mať každý žiak priradený svoj variabilný symbol,

      - pre správne vyplnenie poštových poukážok Vás prosíme vrátiť vyplnené a podpísané žiadosti o členstvo v OZ, ktoré ste dostali na triednych rodičovských schôdzkach, alebo ich priniesli deti domov,

      - toto členstvo Vám skončí odchodom dieťaťa z IX. ročníka.

      - 19. septembra 2022 na plenárnom rodičovskom združení bola rodičmi navrhnutá a zároveň jednohlasne všetkými prítomnými rodičmi schválená výška príspevku ZRPŠ v sume:

      • 20,00 Eur/rodina/školský rok,

      • pre žiakov ŠT  a PAS 10,00 Eur/rodina/školský rok.

      Rodičovská rada pri ZŠ sv. Michala bude naďalej fungovať tak, ako doteraz.

      Tvorená bude zástupcami rodičov za každú triedu školy. Na týchto svojich zástupcov sa môžete kedykoľvek obrátiť s požiadavkami, ktoré chcete adresovať vedeniu školy.

      Rodičovská rada pri ZŠ sv. Michala

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Biela pastelka - pomáhame slabozrakým a nevidiacim

     • Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, milí žiaci!

      Dňa 23. 9. 2022 (v piatok) sa na našej škole uskutoční finančná zbierka "Biela pastelka".

      Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

      Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, pre zrakovo postihnutých ľudí.

      Takto pomôžeme slabozrakým a nevidiacim začleniť sa do bežného života.

      Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

      Za vaše porozumenie a podporu Vám ďakujeme.

      Vedenie školy

       

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje