• Zober knihu a zmeň svet!

     • To je názov súťaže zo slovenského jazyka a literatúry, ktorú si pripravili pani učiteľky pre žiakov 2. stupňa ZŠ pri príležitosti Marca - mesiaca knihy. Súťaž bola zameraná na prácu s textom zo zaujímavej knihy, čitateľskú gramotnosť a čítanie s porozumením. Z každej triedy súťažili 4-členné družstvá,  ktoré riešili gramatické a literárne otázky, spolupracovali v skupinkách,  ilustrovali úryvok a nakoniec všetkým súťažiacim predstavili svoj text pomocou krátkej scénky.  Rozdiely medzi súťažnými družstvami boli minimálne. Prvé miesto patrí súťažiacim z 8.A, 2. miesto 9.B a 3. miesto 9.A. Vidieť, že všetci súťažiaci sú výborní čitatelia a práca s textom je u nich na výbornej úrovni.

     • Vážení rodičia, milí ôsmaci a deviataci!

     • Vážení rodičia, milí ôsmaci a deviataci!

      TŠ TEP Dance maželov Žižkovcov otvárajú

      Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre žiakov 8. a 9. ročníka.

      Bližie informácie o podujatí nájdete na plágáte.

      Tešíme sa na Vás.

    • HODINA ZEME 26.3.2022
     • HODINA ZEME 26.3.2022

     • Hodina Zeme je najväčšou kampaňou WWF (Svetový fond na ochranu prírody), do ktorej sa každoročne zapája viac ako miliarda ľudí vo viac ako 7000 mestách celého sveta.

      Ako sa možeme zapojiť?

      Symbolicky vypnite svoje osvetlenie 20.30 - 21.30

      Staňte sa súčasťou Hodiny Zeme.

      Informujte o Hodine Zeme.

      Urobte zmenu v každodennom živote.


     • Kniha...

     • zabaví ťa, rozveselí, upokojí, poučí, a vždy na teba počká. Na stole, na polici, pod vankúšom.

      Aj knihy našich prvákov, druhákov, tretiakov a štvrtákov čakali  a dočkali sa. Deti ich zobrali do rúk, vyberali a vyberali. Bolo z čoho, pretože :

      „Nemám svoju obľúbenú knihu. Mám ich stovky.“
      J.K.Rowlingová

      Ak nie stovky, tak desiatky určite.

      Výberom literárnych ukážok sa pripravovali na recitačnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Nasledovalo učenie sa textov, triedne kolá.

      Najlepší recitátori postúpili do školského kola. V jednu príjemnú stredu žiaci 1. stupňa zaplnili triedu 3.A.

      Pripomenuli sme im nášho národovca, dramatika, spisovateľa  P.O Hviezdoslava. Tiež  marec, ako mesiac jarných prác a následného odpočinku pri knihe. 

      Súperenie plné napätia a očakávaní začalo.

      Na pódium vystúpili nielen dievčatá, avšak v značnom počte aj chlapci. Recitovali, prednášali, súperili. Boli smelí, texty nezabudli, predstavili svoje nadšenie a elán. Porotu zaujali najmä pútavé ukážky, sebavedomý a umelecký prednes, kontakt s publikom a jedinečnosť každého z nich. Po dlhom zvažovaní sme usúdili, že v našej škole máme veľa talentov. Avšak na pomyselný stupeň víťazov mohli vystúpiť len tí najoriginálnejší a najpresvedčivejší z nich.

      Výsledky:

      I. kategória – 1. - 4. ročník

      Poézia:

      1. miesto –Katarína Máliková  /3.A/
      2. miesto –Simon Bohuš  /1.A/
      3. miesto – René Sabadka  /2.A/

      Próza:

      1. miesto – Marek Mahrík  /4.A/
      2. miesto – Viktória Semančíková  /2.A/
      3. miesto – Kristián Králik   /4.A/

      Okrem gratulácii a povzbudivých slov, víťazi dostali knihy, diplomy a sladkosti. Mňam.

      Dnes už vieme, že víťazka školského aj obvodného kola, Katka Máliková z 3.A, ako jediná, postupuje do okresného kola. Prajeme jej veľa úspechov v rodisku Jána Smreka - Melčice Lieskové.

      Všetkým ostatným ďakujeme za príjemné popoludnie a umelecký zážitok.

     • Páčia sa nám plagáty...

     • Plagát je verejný pútavý oznam o nejakej udalosti... to sa dozvedeli piataci na hodine slovenského jazyka. Teóriu prepojili s praxou, zobrali do rúk výkresy,  pastelky  a vytvorili si  svoje krásne a farebné plagáty, ktoré prezentovali pred svojimi spolužiakmi... podarili sa im, posúďte  sami...

     • Vážení rodičia, chceme Vás informovať, že je pre Vás pripravených ďalších 5 AG testov, takto:

     • 1. Pre všetkých rodičov doteraz prihlásených na odber Ag testov. 

      2. Aj pre rodičov, ktorí doteraz nebol prihlásení na odber Ag testov a majú o testy záujem.

      Títo rodičia nech nahlásia svoj záujem o Ag testy triednemu učiteľovi svojho dieťaťa.

      3. Prosíme Vás, aby ste informovali školu o použití Ag testu prostredníctvom edupage.

      4. Testy je možné si prebrať od 16. 3. 2022 od 11:00 do 15:00 na ekonomickom úseku u pani Bialešovej alebo pani Jarošovej.

       

      Ďakujeme za porozumenie.

      Pozdravujeme Vás

      Vedenie školy

    • Angličtina u prvákov
     • Angličtina u prvákov

     • This is my dad.  This is my mum.  This is my grandmum.  This is my grandad.....  This is my family.

      ...v tomto období sa prváci na hodine anglického jazyka zdokonaľujú v hovorení, počúvaní, písaní, čítaní slov, slovných spojení v lekcii moja rodina. Popri tomto si vštepujú lásku a úctu k svojim milovaným  a utužujú tak rodinné puto.

      Lásku k rodine a jej členom vyjadrili aj v svojich projektoch. Kresbičky sa vydarili prekrásne.

      Being a family means you are a part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life.

    • Nádejní architekti
     • Nádejní architekti

     • Naše krabičkové mesto! To je názov dlhodobejšieho ročníkového projektu, do ktorého sa zapojili dievčatá a chlapci z 5.A. Pracovali v skupinkách a z krabičiek vytvorili obytné domy, školy, pošty, banky, križovatky.  Pozrime sa, ako sa to  našim nádejným architektom podarilo. Možno pre niekoho z nich to bude aj  budúce povolanie.

     • Fašiangy

     • Dnes bolo v 4. A netradičné vyučovanie. Dievčatá, chlapci aj triedna pani učiteľka sa inšpirovali fašiangovými tradíciami a prišli preoblečení za rôzne zaujímavé masky. Spestrili nám tak posledný februárový deň.

     • Zmena v Školskom semafore platná od 28. 2. 2022

     • Oznam

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      posielam krátku súhrnnú informáciu ohľadom zmeny v Školskom semafore platnú od pondelka, 28.2.2022:

      1. RÚŠKA/RESPIRÁTORY: žiaci majú nosenie rúšok/respirátorov v triede odporúčané a mimo triedy (v spoločných priestoroch školy) povinné

      2. IZOLÁCIA/KARANTÉNA: povinnú izoláciu/karanténu nastupuje LEN žiak s pozitívnym výsledkom testu...jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu (pokiaľ neprejavujú príznaky) a sú povinní, aj v triede, mať 10 dní po kontakte s pozitívnym spolužiakom prekryté horné dýchacie cesty rúškom (dôrazne sa odporúča respirátor)

      Ďakujem,

      riaditeľ školy

      Lubomír Král

    • Úspešní riešitelia geografickej olympiády.
     • Úspešní riešitelia geografickej olympiády.

     • Minulý týždeň sa uskutočnilo okresné kolo GO. Súťaž organizovala IUVENTA, tentokrát online. Zo školského kola, ktoré bolo v novembri. postúpilo do okresného 9 našich žiakov v 3 rôznych kategóriách:

      Terezka Svedková, Matej Pružinec a Dorotka Révesová z 5.A, Peter Sedláček zo 6.A, Ela Pružincová, Natália Mellenová zo 7.A, Ondrej Mihál, Pavol Mazánik a Filip Štefánek z 9.A.

      Všetci v súťaži obstáli a stali sa úspešnými rišiteľmi. K dosiahnutému úspechu im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Ste zvedaví, či súťaž bola náročná a aké boli otázky? Nájdete ich tu:

      https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/geograficka-olympiada/sutazne-ulohy-a-riesenia-2021-2022/

       

    • Krásny úspech našich recitátorov - máme zlato a bronz!!!
     • Krásny úspech našich recitátorov - máme zlato a bronz!!!

     • Nádhernými historickými priestormi Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa dnes rozliehalo umelecké slovo v podaní víťazov školských kôl Hviezdoslavovho Kubína. Milovníci prednesu, tu v zrekonštruovaných priestoroch galérie, už po druhýkrát predviedli svoje recitačné umenie v obvodnom kole tejto prestížnej recitačnej súťaže. Atmosféra i samotné prednesy boli výborné. Ako zaznelo z úst jednej z porotkýň: „Poézia nie je nič iné ako maľovanie slovami.“

      No a našim žiakom sa dnes podarilo vymaľovať excelentne.

      V tvrdej konkurencii, a v jej kategórii aj najpočetnejšie zastúpenej, sa našej Katke Málikovej z 3.A podarilo nechať všetkých súťažiacich za sebou a zaslúžene si odniesť z I. kategórie - poézia  nádherné 1. miesto so svojou ukážkou Sen namyslenej hviezdy od Tomáša Janovica.

      Ďalší úžasný úspech sa podaril aj Petre Koníčkovej zo 7.A,  ktorá získala v III. kategórii – próza, zasa skvelé 3. miesto s ukážkou Sára sa učí žiť od Esther a Jerryho Hicksovcov.

      Treba však vyzdvihnúť aj ďalších 4 súťažiacich, ktorí sa tiež v tvrdej konkurencii nestratili a hoci nezískali hodnotené pozície, boli porotou pochválení za úžasné ukážky a aj za výborné a citovo prežívané prednesy. Všetkým účastníkom, nielen oceneným, ale aj ich pedagógom či rodičom patrí veľká vďaka za vynaložené úsilie, reprezentáciu našej školy i snahu šíriť umelecké slovo aj v dnešnej dobe a Katke Málikovej prajeme rovnako úspešný výkon aj v okresnom kole.

     • Lyžiarsky výcvik

     • Zažili sme nádherný týždeň vo Valašských horách doslova na hranici Čiech a Slovenska. Všetci zdraví, spokojní a príjemne unavení. Ťažko sa nám lúčilo s  našou bačchatou Bačkárka po úžasnom bačtýždni, kde sa „všecky naše dcérky aj ogaři“ zrekreovali a doladili svoju lyžiarsku techniku. Nechýbala ani turistika, preteky, spoločenské aktivity v chate – to všetko pod vedením našich učiteľov. V hlavných úlohách: lyžiarski inštruktori p. riaditeľ L. Král a p. uč. J. Hanták, manažérky voľného času p. uč. K. Minárechová a p.uč. V. Červeňanová.

      Tešíme sa na ďalšie podobné spoločné akcie

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Ľudské práva patria každému človeku už od narodenia bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú alebo národnostnú príslušnosť. Každý z nás je iný, no predsa sme si rovní.... To je dôvod, prečo sa každoročne v našej škole organizuje školské kolo Olympiády ľudských práv. Zúčastňujú sa ho žiaci 7. až 9. ročníka, ktorým na ľudských právach záleží a chcú sa aj niečo nové dozvedieť. Po domácej príprave riešia súťažiaci náročný test stredoškolskej úrovne a aj keď to nie je postupová súťaž, všetkým patrí pochvala za účasť a svedomitú prípravu.

      A kto bol v tomto roku najlepší? 1. miesto patrí Vladislavovi Galkovi z 8.A, 2. miesto obsadila Katarína Haljaková zo 7.A a na 3. mieste skončila Katarína Šumichrastová /9.A/.

     • Vážení rodičia, chceme Vás informovať, že sú pre Vás pripravené ďalšie AG testy

     • Vážení rodičia, chceme Vás informovať, že je pre Vás pripravených ďalších 5 AG testov, takto:

       

      1. Pre všetkých rodičov doteraz prihlásených na odber Ag testov. 

      2. Aj pre rodičov, ktorí doteraz nebol prihlásení na odber Ag testov a majú o testy záujem.

      Títo rodičia nech najneskôr do 8. 2. 2022 (utorok) do 13:00 nahlásia svoj záujem o Ag testy triednemu učiteľovi svojho dieťaťa.

      3. Prosíme Vás, aby ste informovali školu o použití Ag testu prostredníctvom edupage.

      4. Testy je možné si prebrať od 8. 2. 2022 od 11:00 do 15:00 na ekonomickom úseku u pani Bialešovej alebo pani Jarošovej.

       

      Ďakujeme za porozumenie.

      Pozdravujeme Vás

      Vedenie školy

     • Usmernenia k podávaniu prihlášok na SŠ a 8-ročné gymnáziá

     • Vážení rodičia!

      Zverejňujeme usmernenia k podávaniu prihlášok na SŠ a 8-ročné gymnáziá v šk. roku 2021/2022:

       

      Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej

      škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa

      záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych

      schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory

      vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len

      „talentové odbory“). Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.

      Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.

      Pod oznamom nájdete link na úplné znenie Usmernenia s podrobnými pokynmi.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • V posledný januárový deň sme v našej Katolíckej spojenej škole v Nemšovej zažili neopakovateľnú atmosféru. 29 žiakov sa po 2 rokoch opäť predstavilo svojím prednesom poézie a prózy na školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Jeho aktuálny 68. ročník mal netradičný priebeh. Nakoľko súčasné pandemické opatrenia neumožnili všetkým žiakom súťažiť klasickou formou, preniesli sme sa aj do online sveta a zažili sme premiéru virtuálnych prednesov prostredníctvom audio i videozáznamov. Bola to výzva, ktorú žiaci prijali a výborne zvládli. Svedomito sa pripravovali a ich ukážky boli pútavé.

      Prednesy potešili nielen divákov, ale aj porotu, ktorú tvorila p. uč. Mária Urbánková, p. uč. Katarína Hamajová a p. uč. Lenka Vrtíková.

      Vybrali týchto najlepších recitátorov:

      Kategória poézia – 5. - 6. ročník

       

      1. miesto – Timotej Trokan /5.A/

      2. miesto – Vanesa Merková  /6.A/ a Žofia Šumichrastová /6.A/

       

      Kategória próza – 5. - 6. ročník

       

      1. miesto – Anton Jozef Krajči /5.A/

      2. miesto – Marína Šumajová /6.A/

      3. miesto – Jakub Jančo /6.A/

       

      Kategória poézia – 7. - 9. ročník

       

      1. miesto – Vladislav Galko /8.A/

      2. miesto – Mária Prílesanová /9.B/

      3. miesto – Lea Javorčíková /9.A/

       

      Kategória próza – 7. - 9. ročník

       

      1. miesto – Petra Koníčková /7.A/

      2. miesto – Lucia Ďuríková /7.A/

      3. miesto – Katarína Šumichrastová /9.A/

       

      Všetkým účastníkom patrí veľké poďakovanie a víťazom prajeme veľa úspechov v obvodnom kole v Trenčíne.

     • Od Ondreja do Vianoc

     • - je názov pásma, ktoré si pripravili naši žiaci, Vaše deti pod vedením p. učiteľky Márie Urbánkovej. Práve s predvianočným obdobím sa spája veľa zvykov a tradícií. Cez spomienky na tradície a na to, čo z nich pretrvalo do súčasnosti sme stále spojení s našimi predkami a ctíme si, čo tu pre nás zanechali. Program s pesničkami, vinšami, zvykmi a pranostikami sme nemohli prezentovať prezenčne, tak Vám ho ponúkame aspoň dištančne.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje