• Advent dobrých skutkov

     • V stredu 15.12.2021 sa naši žiaci stali malými misionármi. V čase príprav na Vianoce sa kúpou čokoládky „Sladká pomoc – dvakrát dobrá čokoláda“ rozhodli pomôcť deťom v Afrike, ktoré sa majú oveľa horšie ako my.

      Za spolupráce našich žiackych dobrovoľníčok Nikolky a Bibky sme za čokoládky v Katolíckej spojenej škole v Nemšovej vyzbierali 205,- €. Milodar zasielame na Pápežské misijné diela. Čistý výnos pôjde deťom a mladým ľuďom v Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili.

     • Rozvrhy hodín pre dištančné vzdelávanie pre ročníky 5. - 9. ročník od 9. 12. 2021 do 17. 12. 2021

     • Vážení rodičia!

      Uverejňujeme rozvrhy hodín pre dištančné vzdelávanie pre ročníky 5. - 9. ročníka od 9. 12. do 17. 12. 2021

      Vyučovacie hodiny trvajú 45 minút.

      Začiatky hodín sú:

      1. hodina: 8:00 - 8:45

      2. hodina: 9:00 - 9:45

      3. hodina: 10:00 - 10:45

      4. hodina: 11:00 - 11:45.

      Linky na Webex Cisco alebo iné pripojenie na vyučovaciu hodinu, vyučujúci pošlú žiakom cez platformu edupage.

    • Červená stužka
     • Červená stužka

     • - je symbolom  boja proti chorobe AIDS. Organizácia spojených národov vyhlásila 1. december za medzinárodný deň boja proti AIDS. Ďakujeme všetkým: žiakom aj pedagógom, ktorí sa zapojili do tejto aktivity. Bolo veľmi milé vidieť, koľko spolupatričnosti je medzi nami.

     • Ako vieš angličtinu?

     • Gramatika, slovná zásoba, opis obrázka - to sú disciplíny, s ktorými sa popasovali účastníci Olympiády z anglického jazyka v pondelok 22. novembra. V dvoch kategóriách súťažilo spolu 13 žiakov. Výsledky školského kola:

      kategória 1A: 1.miesto Natália Ďurechová 7.A, 2. miesto: Anton Jozef Krajči 5.A., 3.miesto: Natália Mellenová 7.A.

      kategória 1B: 1.miesto: Oliver Kaies 8.A, 2.miesto Charlotte Zemanovičová 8.A, 3.miesto: Katarína Šumichrastová 9. A.

      Výhercom blahoželáme.

     • Deň pozdravov

     • Raz možno, keď si deti aj dospelí všade na svete povedia „Ahoj“, nezostane na svete nikto, kto by si prial vojnu." To bude nádherný deň!

      21. november je vyhlásený za svetový deň pozdravov. Pripomenuli sme si ho aj v našej škole. Pani uč. Mirka Oriešková pripravila pre svojich žiakov hru "Ako sme pirátov naučili zdraviť". Piataci v skupinách tvorili pozdravy pre pani upratovačky, kuchárky, pre pána riaditeľa aj školníka, pre kamarátov... Šiestaci pripravili pozdravy v cudzích jazykoch, a deviataci tvorili akronymy. Pozdravom sme chceli potešiť klientov sociálnehio zariadenia Lipka v Hornom Sŕní. Túto úlohu sme zverili ôsmakom, pripravili a odovzdali 35 pozdravov. Veríme, že potešili...

      A čo vy? Nezabúdate na pozdrav? Niekedy stačí pohľad, úsmev - ten je vidieť na očiach aj spoza rúška.

     • Oznam o prevádzke ŠKD podľa nariadení MŠ SR

     • Z nariadení MŠ SR o zákaze zmiešavania skupín v školách, podľa najnovšieho Školského semaforu vyplývajú od 29. 11. 2021 tieto opatrenia:

      1. Ranný klub uzatvorený až do odvolania.

      2. ŠKD 3 Uzatvorený až do odvolania.

      3. ŠKD 2 Otvorený pre 1. A; pre 3. A uzatvorený až do odvolania.

      4. ŠKD 1 Otvorený pre 2. A; pre 4. A uzatvorený až do odvolania.

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia od 29. 11. 2021 podľa nariadenia MŠ SR

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Vstup cudzím osobám (= sú to všetky osoby, okrem žiakov) do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

     • Geografická olympiáda

     • V tomto školskom roku sa uskutoční už 50. ročník Geografickej olympiády, ktorú organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Pri tejto príležitosti IUVENTA pripravila v novembri pre žiakov školské kolo, súťažiť mohli online cez edupage. Otázky boli rôzne: doplňovačky, vytváranie dvojíc aj zábavné prešmyčky, pri niektorých bolo možné použiť atlas. Z našej školy súťažilo 20 detí z 5. – 9. ročníka. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi. Do okresného kola postupujú:

      z 5. ročníka: Terézia Svedková, Matej Pružinec, Dorota Révesová

      zo 6. ročníka: Peter Sedláček

      zo 7. ročníka: Natália Mellenová, Ela Pružincová

      z 9. ročníka: Filip Štefánek, Pavol Mazánik, Ondrej Mihál.

      Ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Technická olympiáda

     • Dňa 25.11.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Technickej olympiády. V kategórii A sa zúčastnili dvaja žiaci Filip Štefánek a Jakub Sedláček z 9.A triedy, ktorí sa umiestnili na 7. mieste. V kategórii B sa zúčastnil súťaže Filip Vanko zo 6. A triedy, ktorý získal 6. miesto a bol úspešným riešiteľom. Srdečne gratulujeme.

     • iBobor

     • Máme úspešných riešiteľov informatickej súťaže. Hlavné kolo sa uskutočnilo 8. - 12. novembra a súťažilo sa vo viacerých kategóriách. Kto patrí do galérie úspešných?

      V kategórii Drobec: Alžbeta Barišová, Natália Hrehušová, Katarína Máliková (3. roč).

      V kategórii Bobrík:Timotej Haliak (4.roč), Lívia Mellenová, Matej Pružinec, Anton Krajči, Terézia Svedková, Vivien Šimková, Nela Záhorcová (5.roč).

      V kategórii Benjamín: Matúš Navrátil, Karin Mazániková (7.roč).

      V kategóri Kadet: Jakub Krcheň (8. roč).

     • Výsledky volieb do Rady školy KSŠ Školská 9, Nemšová

     • Vážení rodičia!

      Dňa 9. 11. 2021 sa konali na KSŠ Školská 9, Nemšová, voľby do Rady školy.

      Voľby boli podľa platného Volebného poriadku - platné.

      Všetkým rodičom ďakujeme za vysokú účasť vo voľbách.

      Veľmi si vážime, že Vám záleží na škole, ktorú navštevujú Vaše deti.

      Výsledky volieb nájdete v prílohe tohto oznamu.

      Pozdravuje Vás

      Volebná komisia

    • Namaľuj si svojho anjela
     • Namaľuj si svojho anjela

     • Naša škola má troch patrónov, troch archanjelov: Sv. Michala, Sv. Rafaela a Sv. Gabriela. To inšpirovalo dievčatá a chlapcov z 5.A: na výtvarnej výchove pod vedením pani učiteľky maľovali svojho anjela, pritom si precvičili aj figuratívnu kompozíciu. A ako sa im to podarilo? Pozrite sa, galéria anjelov sa práve začína...

     • Deň jablka v MŠ

     • Aj deti v MŠ sv. Gabriela už vedia, že existuje Deň jablka. ​​​​​​​

      Dnešný deň, 21. október, nám pomohol k tomu, aby sme sa o tomto šťavnatom ovocí dozvedeli čo najviac. Pani učiteľky pre nás pripravili aktivity, ktoré úzko súviseli s chutným ovocím – s jablkom. V tento deň nás čakal kopec zábavy, poučenia i tanca. Ochutnávka jablka, rozhovor o význame jablka a mnoho ďalších aktivít tvorili program nášho Dňa jablka.

     • Deň jablka

     • Vedeli ste, že jablká majú svoj sviatok? Je ním 21. október, ktorý sa slávi ako Medzinárodný deň jablka. Jabĺčko povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus, má protizápalové, mikrobiologické a krvotvorné účinky. Aj to je dôvod, prečo nám žiacka školská rada chcela tento deň pripomenúť. Skoro ráno očistili jabĺčka a núkali ich spolužiakom aj dospelákom pri príchode do školy, zašli aj do kuchyne ponúknuť tetám kuchárkam. Kto mal odvahu, nechal si jabĺčko namaľovať aj na tvár. Ľudová múdrosť hovorí: "Každý deň  jablko, od lekára ďaleko" - myslime na to a nielen v tento deň.

     • Remeslo má zlaté dno

     • Na technike sa piataci učili pracovať s drevom. Deti si pripravili drevený podklad, ktorý ošmirgľovali a nalakovali. Na takto pripravenú podložku priložili maketu s obrázkom anjela, srdiečka, hviezdy, ruky, stromu, vlka... Na okraj obrázka pomocou kladiva zatĺkli klince, ktoré potom omotali špagátom. No a obrázok bol na svete. Malé umelecké diela sa deťom veľmi vydarili.

    • Turistika
     • Turistika

     • Na jesennú časť kurzu OZO pripravil náš telocvikár pre žiakov 5. - 9. ročníka turistickú prechádzku na rozhľadňu v Trenčianskej Závade. K druhostupniarom sa pridali aj štvrtáci a prešli s nami tú najnáročnejšiu časť trasy. Mali sme dvoch turistických vodcov: p.riaditeľa Krála a p.učiteľa Hantáka. Na to, aby sa nikto nestratil, dozeral neúnavný pastiersky psík Pixie. Ani sa nedá spočítať, koľkokrát obehol celú našu výpravu a skontroloval, či niekto nezaostáva. Pedagogickú bodku za žiakmi robila p. učiteľka Begáňová. Výstup sa podaril, prešli sme takmer 14 km. Jediné, čo troška chýbalo, bolo slniečko, ale celkom ho nahradil úsmev v tvárach detí, možno niektorí aj trošku nevládali, ale pohľad z rozhľadne stál za to.

     • Kozmický výlet

     • Poznáte astronautov z našej školy? Nie? Sú to predsa naši tvoriví šiestaci, ktorí si na hodinu SJL pripravili krásne reklamné letáky, v ktorých nás pozývajú na výlet do vesmíru...Pozvanie niektorých prijímame!

     • Misie a dobrovoľníctvo

     • Mesiac október sa neodmysliteľne spája s misiami, preto saleziáni každoročne počas tohto mesiaca realizujú prednášky o misiách vo svete. Naši žiaci mali možnosť stretnúť sa s kňazom Štefanom Kormančíkom z rehole saleziánov, ktorý v súčasnosti pôsobí ako delegát pre saleziánske misie. Predstavil nám jedno z mnohých misijných miest: Jakutsko. Je to najväčšia republika Ruskej federácie. A čo sme sa dozvedeli? Zima je veľmi chladná a dlhá, bola tu nameraná rekordne nízka teplota - 71°C. Slnko je pre nich také vzácne, že ho majú aj na štátnej vlajke a najväčší sviatok je deň letného slnovratu - oslavy trvajú celý týždeň. Pred chladom ich chránia odevy z kožušiny, z kože a kožušiny robia aj dekoračné predmety. V jakutských lesoch sa našli zachované pozostatky z mamuta. Veľa ľudí musí odchádzať z rodiny za prácou, život tu vôbec nie je ľahký. V Jakutsku sa saleziáni venujú najmä mladým: budujú mládežnícke strediská, v ktorých sa venujú ich vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám.

      Ak ťa táto téma zaujala, viac sa dozvieš na webovej stránke saleziánov

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje