• NEMŠOVSKÝ SLÁVIK
     • NEMŠOVSKÝ SLÁVIK

     • 24. mája 2022 sa piati žiaci našej školy: Saška Trokanová (8.A), Katka Haliaková (7.A), Vaneska Merková (6.A), Tonko Krajči a Kristián Holíček (5.A) zúčastnili speváckej súťaže NEMŠOVSKÝ SLÁVIK. Poháňala nás túžba zažiť si ten pocit stáť na javisku a bojovať so strachom, pritom dobre rytmizovať, intonovať a rozprávať príbeh v dvoch kontrastných piesňach. Výsledok nás potešil: všetci žiaci našej školy získali pekné umiestnenia a  MÁME TROFEJ!

      V druhej kategérii 1. miesto s trofejou získal Tonko Krajči2. miesto Vaneska Merková a 3. miesto Kristián Holíček .
      V tretej kategórii sú tieto umiestnenia: Saška Trokanová  2. miesto a Katka Haliaková 3. miesto. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Sme na nich hrdí, že robia svet krajší svojím spevom.

    • Deviatacke art video
     • Deviatacke art video

     • Dievčatá a chlapci z 9.B sa zapojili do dlhodobého ročníkového projektu z literatúry, ktorého výstupom bolo video, v ktorom sa spojil básnický text, maľba alebo kresba s hudbou. Deviataci aj s pani učiteľkou si vybrali ako inšpiráciu krásnu symbolickú báseň Otcova roľa od Ivana Krasku, ktorá má nadčasové vyznenie. Po rozbore básne a jej recitácii nasledoval individuálny výtvarný prejav jednotlivých častí básne. Nakoniec vzniklo krátke videjko, ktoré sprevádza hudba a pieseň Simy Magušinovej, ktorú tiež oslovila spomínaná inšpiratívna báseň. Aj keď nevieme profesionálne tvoriť videá a maľovať, všetci sme mali skupinovú radosť z výsledku nášho tvorivého snaženia a všetkým patrí veľká pochvala.

     • Tvorivosť

     • Na výtvarnej výchove pod vedením p.uč.Novosadovej žiaci 6.- 9. ročníka popustili uzdu fantázii a umelecké diela sú na svete. Ako? Použitím prírodnin, farieb v spreji,  prekrývanim farieb a štruktúr...

     • Svet bábok

     • Každý rok sa tešia piataci na slovenčinu, keď sa bude preberať bábkové divadlo. A ten deň D nastal. Dievčatá a chlapci predstavili pani učiteľke a spolužiakom svoju obľúbenú maňušku, marionetu alebo javajku, ktorú si sami vyrobili a do každej bábky vložili dušu a kúsok zo seba. V rukách malých bábkohercov bábky ožili a všetkých vtiahli do svojho bábkosveta.

     • Škola v prírode

     • 25. -  29. apríla strávili naši tretiaci a štvrtáci v krásnej prírode na rozhraní Kremnických vrchov a Veľkej Fatry. Škola prírody naozaj v prírode. Nocľah aj stravovanie im poskytla horská chata Bartoška. A čo všetko zažili? Animátori pre deti pripravili rôzne zaujímavé aktivity: filmový kvíz, večerné tancovanie, futbal, súťaže, perfektnú opekačku, nočnú hru... S pani učiteľkami zvládli viac ako 8 kilometrovú turistiku. Počas výletného dňa v Banskej Štiavnici navštívili štôlňu Bartolomej, námestie s perfektnou zmrzlinou, Kalváriu... Domov si odniesli krásne tričko na pamiatku a určite aj veľa nezabudnuteľných zážitkov.

     • Plavecký výcvik

     • Počas piatich aprílových dní tretiaci a štvrtáci úspešne absolvovali základný plavecký výcvik na plavárni v Novej Dubnici. Cieľom  bolo zdokonaliť už čiastočné plavecké schopnosti žiakov a dať im základy plaveckého štýlu kraul. Toto zvládali s nadšením a bez náznakov strachu z vody.

      Každý deň začali rozcvičkou a následne šup po rebríku do vody. Učili sa splývať, vydržať s dychom pod vodou, pridali sa kraulové nohy, následne aj ruky. Najťažšie bolo zosúladiť plávanie s nádychom a pokračovať v plávaní čo najdlhšie. V závere plaveckého výcviku mohli žiaci preukázať svoje získané plavecké schopnosti v pretekoch. Rozdiel 1 roku vo veku žiakov bol v pretekoch viditeľný. A ako doplávali?

      1.miesto Dorota Merková- 4.A

      2.miesto Alexej Gášpár- 4.A

      Celú dĺžku bazéna, teda 25 m preplávali: Natália Hrehušová – 3. A, Romana Sabadková- 4.A, Kristián Králik- 4.A, Filip Haliak- 4.A, Timotej Haliak- 4.A, Marek Mahrík- 4.A

      Je dôležité podporovať takéto aktivity, ktoré prispievajú k zdravému vývinu detí a pevne veríme, že plávanie sa stane ich obľúbeným športom a budú si nadobudnuté schopnosti zdokonaľovať počas letných prázdnin na kúpaliskách, či v krytých bazénoch počas zimy.

     • Deň narcisov

     • Deň, keď sú slová zbytočné...

      Narcis je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou. V tomto roku sa už po 26. krát koná verejno-prospešná zbierka. U nás v škole sme privítali skautov: Jakuba  a Olivera - našich súčasných žiakov, ale aj Lukáša - bývalého žiaka. 

      Kam idú peniaze zo zbierky? 

     • Naše krásne recitačné úspechy pokračujú...

     • "Skutočná literatúra sa nedotkne iba rozumu, ale i srdca.“

      Presne takýto dotyk pravdy, dobra a lásky dnes zažili na pôde Základnej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne desiatky detí, mladých ľudí i pedagógov, ktorí sa zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha. Súťažiaci v 5 vekových kategóriách svojimi vysoko kvalitnými ukážkami predstavili krásu duchovnej literatúry s morálnym posolstvom a pomohli všetkým prítomným prehĺbiť vzťah a úctu k materinskej reči cez duchovné slovo. Medzi všetkými súťažiacimi sa ani tentokrát nestratil Vladislav Galko z 8. A, ktorý našu školu úspešne reprezentoval v 4. katégórii - poézia a ani hlavne Petra Koníčková zo 7.A, ktorej sa v mimoriadne silnej konkurencii podarilo vybojovať pre našu školu v 4. kategórii - próza krásne 3. miesto. Peťke srdečne blahoželáme k úspechu a obidvom reprezentantom našej školy ďakujeme za nádherný ľudský i duchovný zážitok a za super reprezentáciu našej školy.

     • Zápis detí do materskej školy

     • Znova sa blíži máj a s ním aj zápis detí do MŠ sv. Gabriela. V nasledujúcom školskom roku budeme otvárať aj triedu pre deti so zdravotným znevýhodnením. Viac informácií na priloženom plagátiku.

     • Veľkonočné prianie

     • Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva - smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista a pravú veľkonočnú radosť

      Vám praje spoločenstvo Katolíckej spojenej školy v Nemšovej.

     • Oznam o riaditeľskom voľne dňa 13. 4. 2022

     • Vážení rodičia!

      Dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 13. 4. 2022 je udelené riaditeľské voľno pre všetkých žiakov našej Katolíckej spojenej školy.

      Riaditeľské voľno je udelené: 

      pre triedy PASpr a PAS 1roč

      pre triedy ŠT1 a ŠT 2

      pre triedy 1. - 2. ročník

      pre triedy 5. - 9. ročník.

      Triedy 3. - 4. roč. budú podľa plánu absolvovať plavecký výcvik.

      Riaditeľské voľno je udelené z dôvodu aktualizačného vzdelávania učiteľov.

      Ďakujeme za porozumenie.

      S pozdravom

      Vedenie KSŠ.

       

       

     • Vážení záujemcovia o našu Katolícku spojenú školu

     • VÁŽENÍ ZÁUJEMCOVIA O NAŠU ŠKOLU!

      Tešíme sa, že sa zaujímate o prijímanie detí do 1. ročníka Katolíckej spojenej školy Nemšová v školskom roku 2022/2023.

      Každé dieťa, ktoré príde na zápis, je potrebné vopred registrovať na  webovej stránke školy  v ľavom stĺpci našej webovej stránky:

      a) zápis do 1. ročníka ZŠ:

      https://www.sksnemsova.sk/text14/

      alebo:

      b) Elektronická prihláška:

      https://www.sksnemsova.sk/register/ 

       

      K vyplneniu budete potrebovať: rodný list dieťaťa.

      Prosím o správne vyplnenie údajov vrátane diakritiky.

       

      Vami zadané údaje budú vytlačené na oficiálne dokumenty školy.

       

      Zápis dieťaťa do 1. ročníka je naplánovaný na 5.4. – 6. 4. 2022, takto:

      - 5. 4. 2022 (utorok) od 13:00 – do 17:00;

      - 6. 4. 2022 (streda)  od   8:00 – do 13:30;

       

      1. súčasťou zápisu sú aj vyplnené dokumenty, ktoré je potrebné doniesť na zápis.

      Požadované dokumenty sú pripojené k elektronickej prihláške.

      2. Overenie správnosti údajov v elektronickej prihláške.

       

      Bude potrebné priniesť so sebou:

      1.  občiansky preukaz

      2. a rodný list dieťaťa (ak ste ho nepripojili).

       

      Viac informácii o školskej zrelosti Vášho dieťaťa nájdete na webovej stránke tu: https://dialoog.sk/zapis-do-skoly-pocas-obdobia-koronavirusu-skolska-pripravenost-mojho-dietata/

       

      Ďakujeme za Váš záujem.
      Tím Katolícke spojenej školy Nemšová

     • Deň učiteľov v 9.B

     • V dnešný sviatočný Deň pre učiteľov si povolanie slovenčinára alebo slovenčinárky vyskúšali Lenka, Mária a Roman z 9.B a namiesto p. uč. Urbánkovej odučili hodinu zameranú na opakovanie k monitoru. Noví mladí kolegovia si pripravili písomku z literárnych pojmov, deviataci si zasúťažili vo vedomostnom kvíze Milionár, ktorý bol zameraný na opakovanie gramatiky a nakoniec pracovali s textom, kde bolo precvičené čítanie s porozumením pri riešení logických úloh.V závere hodiny sa pracovalo s obrázkom, kde žiaci hľadali základné vetné členy. Naši noví učitelia zhodnotili prácu na hodine veľmi pozitívne, spolužiaci pracovali aktívne a   disciplinovane. Možno niekedy v budúcnosti sa im aj naozaj zapáči povolanie učiteľa.

     • Zober knihu a zmeň svet!

     • To je názov súťaže zo slovenského jazyka a literatúry, ktorú si pripravili pani učiteľky pre žiakov 2. stupňa ZŠ pri príležitosti Marca - mesiaca knihy. Súťaž bola zameraná na prácu s textom zo zaujímavej knihy, čitateľskú gramotnosť a čítanie s porozumením. Z každej triedy súťažili 4-členné družstvá,  ktoré riešili gramatické a literárne otázky, spolupracovali v skupinkách,  ilustrovali úryvok a nakoniec všetkým súťažiacim predstavili svoj text pomocou krátkej scénky.  Rozdiely medzi súťažnými družstvami boli minimálne. Prvé miesto patrí súťažiacim z 8.A, 2. miesto 9.B a 3. miesto 9.A. Vidieť, že všetci súťažiaci sú výborní čitatelia a práca s textom je u nich na výbornej úrovni.

     • Vážení rodičia, milí ôsmaci a deviataci!

     • Vážení rodičia, milí ôsmaci a deviataci!

      TŠ TEP Dance maželov Žižkovcov otvárajú

      Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre žiakov 8. a 9. ročníka.

      Bližie informácie o podujatí nájdete na plágáte.

      Tešíme sa na Vás.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje