• Karneval v našej škole

     • Posledný fašiangový deň sme sa mohli zabaviť na školskom karnevale. Masky boli prekrásne, vtipné a nápadité: princezničky, zvieratká, hrdinovia, športovci... O hudbu sa postarla overená dvojica DJ Luky a DJ Jakub, inak naši deviataci. Catering, teda občerstvenie pre deti pripravili niektoré naše pani učiteľky. Komu sa už nechcelo tancovať, mohol si zasúťažiť, pripravené boli detské basketbalové koše, hádzanie šípkami, kresnenie na chrbát. Všetky masky pozorne sledovala porota: p. riaditeľka, p. zástupkyňa a p. psychologička a tie najkrajšie aj odmenila. Moderátorkou a hlavným režisérom celej akcie bola p. uč. P. Novosadová.

     • Šťastný deň

     • Prirodzená a silnými emóciami nabitá recitácia, ale aj originálna ukážka od Blanky Poliakovej s názvom Šťastie,  priniesli dnes v obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína v Trenčíne úžasný úspech Vladislavovi Galkovi, žiakovi 9. ročníka. Porotu i publikum očaril svojím originálnym prejavom predneseným s mimoriadnou ľahkosťou a po rokoch úspešného reprezentovania našej školy v recitačných súťažiach si dnes so sebou odniesol zaslúžené krásne 2. miesto. Vladkovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa umeleckých úspechov aj na strednej škole.

     • Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch 12. – 17. februára 2023 sa žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy sv. Michala. zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Skalka Aréna. Lyžiarske podmienky boli veľmi dobré: čakali nás 3 svahy s prírodným snehom a rôznou náročnosťou. Vyskúšali sme si jazdu na pome, ale i lanovke. Ubytovaní sme boli priamo vedľa zjazdoviek v horskom hoteli Limba, kde sa o nás počas celého pobytu dobre starali.

      V prvý deň lyžovania boli žiaci rozdelení do 3 skupín (dve skupiny boli začiatočnícke a jedna skupina pokročilých). Tí najskúsenejší sa začali učiť carvingu, ostatní prechádzali od pluhového postavenia do paralelného, čo sa podarilo takmer všetkým zúčastneným. Všetci žiaci prekonali svoj strach, za čo ich chválime a dúfame, že budú svoje lyžiarske zručnosti rozvíjať aj naďalej. 

      Žiaci si okrem lyžiarskych zručnosti odniesli domov aj množstvo skvelých zážitkov. Okrem lyžiarskeho výcviku mohli relaxovať v neďalekom bazéne a vo voľnom čase sa venovali spoločným aktivitám, ktoré sa organizovali v spolupráci s vyučujúcimi. Keďže v tomto lyžiarskom stredisku bolo niekoľko ďalších ZŠ a SŠ, mohli naši žiaci na svahu i mimo neho porovnať svoje lyžiarske schopností a nadviazať nové priateľstvá.

     • Kytička jahôd

     • je názov veršovaného textu spisovateľa M. Rúfusa, ktorý si do recitačnej súťaže obvodného  kola Hviezdoslavov Kubín vyhľadala Katka Máliková, žiačka 4.A triedy. Vybrala si správne. Jej povahové vlastnosti  ako láskavosť, jemnosť či súcit, sa stotožnili s predstaviteľkou príbehu Maruškou, ktorá bola v januári vyhnaná do lesa na jahody. V rozprávke dobro zvíťazilo nad zlom a v obvodnom kole súťaže Katka zvíťazila nad ostatnými recitátormi. Vyhrala 1. miesto. Gratulujeme! A tak postupuje do okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v Melčiciach Lieskovom, rodisku Jána Smreka. Držíme palce, aby znova našu školu reprezentovala úspešne.  

     • Tretiacka vlastivedná vychádzka

     • Viete, kde sa nachádzajú pamätné tabule v Nemšovej? Tretiaci to vedia.

      Na budove Tlačiarne J+K Nemšová je umiestnená pamätná tabuľaThDr. Karola Jozefa Körpera Zrínskeho, rímskokatolíckeho kňaza, pedagóga, spisovateľa a národovca.

      Na farskej  budove  Farnosti Nemšová má svoje čestné miesto Fraňo Madva, rímskokatolícky farár, ľudový liečiteľ.

      Pri budove Mestského úradu v Nemšovej je umiestnená ďakovná tabuľa rumunským osloboditeľom Nemšovej  v 2. svetovej vojne. 

      Tabuľa na budove pošty nám pripomína miesto, kde kedysi stála budova školy.

      Tretiaci vedia aj o pamätnej tabuli partizána Janka Palu, ktorá mala byť umiestnená na rodnom dome tohto vojnového hrdinu, ale tabuľu sme nenašli.

      V Nemšovej máme ešte pamätnú tabuľu Jozefa Lacu, entomológa a generála Jozefa Kristína. Tie si pozrieme niekedy nabudúce.

     • ODMENA

     • Kto pri tomto slove nespozornie? Určite každý.

      Je polrok, čas bilancií. Výpisy vysvedčení svedčia o svedomitosti, zodpovednosti, vzájomnej spolupráci či  každodennej príprave jednotlivca... Bola naša práca dostačujúca? Myslím, že u väčšiny áno. Avšak vždy a stále sa dá zlepšovať.  Ako vonkajšia motivácia slúžia aj rôzne odmeny. Hmotné, či nehmotné. Objatie, úsmev, radosť, spokojnosť, sladkosť, zážitok, výlet...

      Aj žiaci 4.A boli rôzne odmenení, teda motivovaní k lepšiemu. Jednou z odmien bola návšteva  Bábkového divadla v Žiline s ich pani učiteľkou K. Hromníkovou.

      Cesta vlakom, divadelné predstavenie, prechádzka mestom, zakúpenie drobností, posedenie pri mňamkách, jazda na formule ...

      Nech zodpovednosť za svoje konanie a rozhodovanie vo vzťahu k vlastnému učeniu sa postupne zatienia slovo odmena. 

     • ...A SLOVO BOLO U BOHA...

     • Úvodné slová Evanjelia podľa Jána "Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh" sú mottom súťaze v recitácii kresťanskej poézie a prózy. 29. ročník tejto súťaže sa uskutočnil 2. februára 2023 v priestoroch SOŠ pedagogickej sv. Andreja-Svorada a Benedikta v  Trenčíne. V kategórii poézia na tejto súťaži reprezentoval našu školu žiak 9.A triedy Vladislav Galko a žiačka 4.A triedy Katarína Máliková. Konkurencia bola veľká, no i napriek tomu sa naši žiaci nedali zahanbiť  a Katka Máliková získala krásne 2.miesto. Víťazke srdečne blahoželáme a obom žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej skoly.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje