Školský poriadok ZŠ

Navigácia

 • Od zrnka k chlebu

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Krásne a nezabudnuteľné literárne úspechy

  Od zrnka k chlebu je názov literárnej a výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojili žiaci našej školy. Súťaž organizovalo Mesto Nemšová a Králikov mlyn pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o Nemšovej. Našej škole sa podaril nevídaný úspech. Získali sme veľa ocenení, najmä v literárnej súťaži, kde ich bolo 11. Veľká vďaka patrí žiakom a ich pani učiteľkám SJL. V dvoch kategóriách máme dve 1. miesta. Nelka Dudeková z 5. A a Nina Begáňová zo 7. A si získali srdcia všetkých porotcov a divákov, svoje poetické dielka dnes na Slávnostnom vyhodnotení ocenených víťazov aj krásne zarecitovali. Programom sprevádzali aj naši šikovní hudobníci. Ceny odovzdával primátor mesta pán Miloš Mojto. Všetci zúčastnení si mohli pozrieť krásne pripravenú vernisáž ocenených dielok, ďakujeme pani Králikovej aj za ochutnávku výborných koláčikov... Kto sa ešte umiestnil? Pravdaže, máme aj 2. a 3. miesta.  

  Literárna súťaž – vyhodnotenie – 2. stupeň ZŠ

  Kategória do 11 rokov 

  1. miesto : Nelka Dudeková, 5.A,

  2. miesto: Patrik Ďurech, 5.A, 3. miesto: Nelka Záhorcová, 5.A, 

  Cena poroty: Lívia Mellenová, 5.A. 

  Kategória do 13 rokov

  1. miesto : Nina Begáňová, 7.A, 

  2. miesto: Ela Pružincová, 7.A, 

  3. miesto: Jakub Jančo, 6.A. 

  Kategória do 15 rokov

  3. miesto: Mária Prílesanová, 9.B. 

  Cena poroty: Katarína Šumichrastová, 9.A

  Cena poroty: Lea Javorčíková, 9.A,

  Cena poroty: Veronika Prosňanská, 8.A. 

  Cena poroty: výtvarná súťaž: Nelka Dudeková, Nelka Záhorcová a Daisy Žiačková, 5. A. Gratulujeme a všetkých ocenených, ale aj neocenených, ktorí sa súťaže zúčastnili, chválime.

 • Matematická prechádzka

  Deviataci okúsili ako vyzerá matematika v praxi, lebo matematika nie je predsa len o počítaní na tabuľu alebo do zošita. Matematika je všade okolo nás a budú ju potrebovať aj v bežnom živote. Obe triedy dnes mali výnimočne povolené mobilné telefóny, pomocou ktorých absolvovali matematickú prechádzku. Budúci rok čakajú podobné prechádzky aj viaceré ročníky.

 • Čítajme si...

  Čítajme si...

  Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa, pomáha poznať hodnoty, ako je dobro a zlo, rozvíja reč, slovnú zásobu, fantáziu a tvorivosť. Čítajme si... je názov celoslovenského podujatia a súťaže,  ktoré spoluorganizuje Linka detskej istoty a  nad ktorým prevzala patronát prezidentka SR Zuzana Čaputová.  Úlohou prihlásených súťažiacich je celý deň čítať a cieľom je, aby sa zapojilo čo najviac detí. Do súťaže sa prihlásilo  viac ako 75 000 detí.   Dnes 22. júna sa aj naša škola zapojila do tohto čitateľského maratónu, čítalo sa od prvej vyučovacej hodiny až po poslednú, zapojili sa žiaci 2. stupňa, na hodinách slovenského jazyka a literatúry čítali krásnu knižku Planéta UFF, ktorá je plná fantázie a dobrodružstiev.  Autorkou je Ivana Žilinská, čo je umelecké meno našej pani zástupkyne Kataríny Martinkovej. Deťom sa knižka veľmi páčila. Veľmi chválime siedmakov, ktorí čítali aj v anglickom jazyku z knižky More Fairy Tales...Všetci čítajúci krásny deň plný čítania zakončili podpisom na pamätný diplom. Do čítania!

 • OZO teoretická časť - dňa 24. 6. 2022 (v piatok)

  Vážení rodičia!

  Dňa 24. 6. 2022 (v piatok) budú mať žiaci našej KSŠ teoretickú časť OZO.

  Vyučovanie končí takto:

  1. I. stupeň ročníky 1. - 4. a ŠT I, II, PASpr. PAS 1. roč a NKS budú končiť o 11:30 a hneď môžu ísť na obed. 

  1. II. stupeň ročníky 5. - 9. budú končiť o 12:30.

  Pozdravujeme Vás.

  Vedenie školy

 • Kuchári bez čapice

  Dnes mali piataci rozlúčkovú party na technike. Upiekli si pravú taliansku pizzu a urobili bazovú limonádu. Kúsok pizze sa ušiel aj p. triednej učiteľke. Bola výborná, mňam :-)

 • Prváci a druháci sa pridávajú...

  Nielen veľkáči vedia, čo je koncoročný výlet. Prváci a druháci toho za pár hodín zažili naozaj veľa. Posúďte sami! Vlakom z Nemšovej do Trenčína, vláčikom od Vodníka k hradu a späť, desiata a šmykľavky pod Brezinou, 90 schodov k výhliadke a duchovné povzbudenie pri kostole Narodenia Panny Márie, zmrzlina a darček na námestí, kreatívne Lego štúdio, a vlakom HURÁ domov. 

  Krásny letný deň v spoločnosti kamarátov za nami :-)

 • Vážení rodičia, milí žiaci! Dávame Vám do pozornosti dve cirkevné slávnosti, na ktoré ste samozrejme pozvaní.

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Dávame Vám do pozornosti dve cirkevné slávnosti, na ktoré ste samozrejme pozvaní.

   

  1.

  Vo štvrtok 16. 6. 2022 Cirkev slávi prikázaný sviatok ľudovo nazývaný „Božieho tela“.

  Večerná sv. omša sa v Nemšovej  bude konať o 18:00.

  Po tejto sv. omši bude procesia so Sviatosťou Oltárnou po jednotlivých oltárikoch.

  Fara pozýva aj deti našej cirkevnej školy, najmä prvoprijímajúce, aby si za pomoci rodičov prichystali lupene kvetov, ktoré budú sypať v procesii pred Sviatosťou Oltárnou.

   

  2.

  V nedeľu, dňa 19. 6. 2022 máme v Ľuborči hody k patrocíniu sv. Antona.

  Slávnostným kazateľom na hodovej sv. omši o 10:30 v Ľuborči bude náš rodák Mons. Dominik Gurín.

  Po sv. omši bude požehnanie chleba, detí a ľalií.

  Prosíme tých, ktorí majú možnosť, aby si priniesli ľalie.

  Tak, ako sa stalo už peknou tradíciou požehnanie detí, pozývame ich, aby si v hojnom počte v sprievode rodičov prišli pre toto výročné požehnanie.

  Svätá omša o 10:15 vo farskom kostole, v Nemšovej, preto nebude.

 • Sviatosť birmovania

  Dotyk a pohladenie Božej lásky prostredníctvom Ducha Svätého zažili dnes na slávnosť Najsvätejšej Trojice naši ôsmaci a deviataci. Rukami otca biskupa Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, prijali poslednú z iniciačných sviatostí - sviatosť birmovania. P. biskup ju prirovnal k duchovnej maturite a povzbudil birmovancov, aby dary Ducha Svätého aj naďalej rozvíjali prostredníctvom sviatostného života.Sviatosť birmovania je jedinečná udalosť v živote mladých ľudí. Tento deň bol však výnimočný nielen pre tých, ktorí prijali sviatosť birmovania, bol sviatkom aj všetkých tých, ktorých mladých ľudí k tejto sviatosti priviedli. Pani učiteľky triedne ďakujú za milé pozvanie na túto slávnosť.

 • Ponuka letných táborov

  Ako každé letné prázdniny, aj tento rok máme pre Vaše deti pripravené denné tábory plné krásnych spomienok a neopakovateľných zážitkov:

  18.7. - 22.7. Športovček - denný letný tábor

  20.7. - 22.7. Denný výtvarno-tvorivý tábor

  25.7 - 29.7. Sovička - denný letný tábor

   

 • Piataci a šiestaci na výlete

  Koncoročný výlet piatakov a šiestakov sprevádzala Medardova kvapka, no dobrú náladu nám nepokazila. Cez strechu na hrade Červený Kameň našťastie nepršalo :-) Videli sme, ako kedysi bývala šľachta a dozvedeli sa veľa zaujímavosti o živote v stredoveku. Ďalšou zastávkou bola Oáza tigra sibírskeho v Kostolnej pri Dunaji. Tu nás už vítalo rozpačité slniečko. Stanica zachraňuje tigre z cirkusov a nepovolených chovov, prispieva tak k ochrane druhu, ktorý vo voľnej prírode vymiera. Nakoniec sme sa zastavili v Trnave: doplniť hladné brušká a nakúpiť to, čo u nás nemajú :-)

 • Od trdelníka k Tarzanom alebo výlet deviatakov...

  Dnes bola Skalica naša... Deviataci si najskôr pripravili a upiekli tradičný trdelník, potom sa zoznámili s historickou Skalicou a nakoniec zložili lezeckú  skúšku odvahy v Tarzánii. Krásna bodka za deviatym ročníkom v škole.

 • Ako veci fungujú - čistička

  Dnes sa siedmaci vybrali na exkurziu do neďalekej čističky odpadových vôd v Ľuborči, aby si aj prakticky overili a upevnili svoje znalosti z chémie, kde jednou z tém je práve čistenie vody. Videli sme cely proces, ako sa z odpadovej vody z kanalizácie plnej znečistenia stáva čistá voda, ktorá putuje späť do obehu, v našom prípade do rieky Váh.

 • Siedmaci a ôsmaci na výlete

  Podľa čoho vieme, že sa blíži koniec školského roka? No predsa podľa koncoročných výletov. Siedmaci a ôsmaci sa vybrali na Oravu. Navštívili Oravský hrad a Slanický ostrov na vodnej nádrži Orava. Počasie bolo super a nálada ešte lepšia.

 • OZO

  OZO

  -je názov kurzu Ochrana života a zdravia, ktorý je súčasťou vyučovania. Tentoraz sme ho prežili súťažne: deti na rôznych stanovištiach plnili úlohy zo zdravotníckej prípravy, civilnej ochrany, poznávali dreviny, trénovali postreh a prácu v tímoch, na ihrisku a v telocvični boli pripravené zábavné športové disciplíny... to všetko za výdatnej pomoci deviatakov. Súťažli sme pre radosť, ale aj o Putovný pohár sv. Michala. Víťazná skupina môže mať trofej po celý školský rok v triede. A kto bol najlepší? Naši ôsmaci! Blahoželáme.

 • Vážení rodičia MŠ SR opäť zisťuje Váš záujem o antigénové samotesty na šk. rok 2022/2023

  Vážení rodičia!

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“)  sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

  Z tohto dôvodu by sme Vás chceli požiadať o zistenie Vášho záujmu o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov našej základnej školy aj žiakov špeciálnych tried našej základnej školy, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

  MŠVVaŠ SR plánuje zabezpečiť distribúciu antigénových samotestov na bezpečný návrat do škôl v školskom roku 2022/2023 na konci školského roka 2021/2022, aby rodičia dostali antigénové samotesty ešte pred letnými prázdninami.

  Vopred zdôrazňujeme, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

  Harmonogram zisťovania záujmu a preberania antigénových samotestov pre žiakov, okrem budúcich žiakov prvých a končiacich ročníkov

  1. Škola zistí záujem o domáce antigénové samotesty od rodičov resp. plnoletých žiakov, napríklad prostredníctvom EDUPAGE, eŠkola, e-mailom do 3. júna 2022.
  2. Škola na základe preukázateľného záujmu o antigénové samostesty od rodičov
   resp. plnoletých žiakov požiada príslušný regionálny úrad školskej správy o výdaj antigénových samotestov do 7. júna 2022.
  3. Škola Od 13. júna 2022 do 29. júna 2022  škola vyzdvihne požadovaný počet antigénových samotestov v stanovenom termíne na mieste určenom regionálnym úradom školskej správy daného kraja. Regionálny úrad školskej správy vydá antigénové samotesty po kontrole prejaveného záujmu od rodičov resp. plnoletých žiakov (informácia napr. doklad z EDUPAGE, eŠkola alebo e-mailová komunikácia).
  4. Škola antigénové samotesty odovzdá rodičom na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu do konca školského roka 2021/2022. Odovzdávací a preberací protokol je zverejnený na web. stránke https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ v časti „Súbory na stiahnutie“.

  Harmonogram zisťovania záujmu a preberania antigénových samotestov pre budúcich žiakov prvých ročníkov

  1. Škola zistí záujem o antigénové samotesty od rodičov pre budúcich žiakov prvých ročníkov v školskom roku 2022/2023 najneskôr do 24. júna 2022 (napríklad e-mailom).
  2. Akonáhle škola zistí preukázateľný záujem od rodičov o antigénové samostesty, požiada príslušný regionálny úrad školskej správy o výdaj antigénových samotestov.
  3. Do 29. júna 2022  škola vyzdvihne požadovaný počet antigénových samotestov v stanovenom termíne na mieste určenom regionálnym úradom školskej správy daného kraja. Regionálny úrad školskej správy vydá antigénové samotesty po kontrole prejaveného záujmu od rodičov (napr. e-mailová komunikácia).
  4. Škola antigénové samotesty odovzdá rodičovi na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu v rámci svojich organizačných možností tak, aby sa žiak mohol otestovať pred prvým nástupom do školy t.j. 5. septembra 2022.
 • Jozefove stromy, Lacove chrobáky

  Jozefove stromy, Lacove chrobáky

  Taký bol názov prednášky pre 4. - 6. ročník. A o čom bola? No predsa o Jozefovi Lacovi - rodákovi z Ľuborče, uznávanom znalcovi chrobákov. O jeho živote a práci nám porozprávali členovia Občianskeho združenia Hravé hlavy: p. Brisudová a p. Brisuda. Určite ste už počuli o tom, že občianske združenie buduje a starajá sa o areál "Pod Kopánkou", v ktorom je aj park J. Lacu. Organizujú športový projekt Junior Cigáň Cup, výtvarnú súťaž " Lacove chrobáky", zaujímavé letné tábory...

 • Ponuka voľného pracovného miesta v MŠ

  MŠ sv. Gabriela Nemšová ponúka od budúceho školského roka tieto pracovné pozície:

  - školský špeciálny pedagóg

  - učiteľ MŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

  - pedagogický asistent v MŠ

  Ďalšie informácie sú v prílohe.

 • NEMŠOVSKÝ SLÁVIK

  NEMŠOVSKÝ SLÁVIK

  24. mája 2022 sa piati žiaci našej školy: Saška Trokanová (8.A), Katka Haliaková (7.A), Vaneska Merková (6.A), Tonko Krajči a Kristián Holíček (5.A) zúčastnili speváckej súťaže NEMŠOVSKÝ SLÁVIK. Poháňala nás túžba zažiť si ten pocit stáť na javisku a bojovať so strachom, pritom dobre rytmizovať, intonovať a rozprávať príbeh v dvoch kontrastných piesňach. Výsledok nás potešil: všetci žiaci našej školy získali pekné umiestnenia a  MÁME TROFEJ!

  V druhej kategérii 1. miesto s trofejou získal Tonko Krajči2. miesto Vaneska Merková a 3. miesto Kristián Holíček .
  V tretej kategórii sú tieto umiestnenia: Saška Trokanová  2. miesto a Katka Haliaková 3. miesto. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Sme na nich hrdí, že robia svet krajší svojím spevom.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria