• Šikovníček

  Od pondelka 19.7. do stredy 21.7. sa pod vedením p.uč. Petronely Novosadovej uskutočnil výtvarný tábor Šikovníček. Každý deň bol plný tvorivých aktivít: maľba na textil, land-art, výroba mydiel, výstava historických hračiek, párty s večerou... Deti si odnášajú z tábora svoje krásne práce, kopec zážitkov a tiež darček: plátno a štetce na ďalšiu tvorbu.

 • Sovička

  Od 12. 7. do 16. 7. 2021 prebiehal v našej škole Denný letný tábor Sovička, po prvýkrát pre deti so špeciálnymi potrebami pod vedením p. uč. Forgáčovej a p. uč. Merkovej. Tábor bol naplnený hrami, súťažami, deti si namaľovali svoje tričko a spravili osviežujúcu tortu. Všetci si odnášajú krásne zážitky a my im prajeme ešte  prázdniny️ plné dobrodružstiev.

 • Kríž je znakom spásy...

   

  Táto pieseň znela dnes (16.7) v škole z detských úst. Dnešný deň je spomienkou na Pannu Máriu Karmelskú a náš duchovný otec – pán dekan Ján Smolka pri tejto príležitosti požehnal kríž, ktorý zdobí areál našej školy. Kiežby každý, kto pozdvihne svoj zrak k nemu, načerpal potrebnú silu, vieru i lásku zároveň.

 • Vážení rodičia pri žiadosti o uplatnení daňového bonusu na stravovanie dieťaťa je potrebné do 1. augusta 2021:

  Vážení rodičia pri žiadosti o uplatnení daňového bonusu na stravovanie dieťaťa je potrebné do 1. augusta 2021:

  1. Doniesť alebo poslať poštou na adresu školy (Katolícka spojená školaŠkolská 9, 914 41 Nemšová):  

  Potvrdenia od rodičov z ÚPSVaR , že ani jeden z rodičov dieťaťa nepoberá daňový bonus na dieťa.

  2. Vyplnené čestné prehlásenie,

  ktoré nájdete pod týmto oznamom.

  Ďakujeme za porozumenie - informáciu sme dostali v tejto chvíli e-mailom.

  Pozdravujeme vás.

 • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

  Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje: Celé znenie INFO nájdete v odkaze:
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin

   

  MŠ bude v čase letných prázdnin otvorená

  od 06. 07. 2021 – do 30. 07. 2021

  v čase

  od 6:30 hod. - do 15:00 hod.

 • Prípravné ročníky

 • Pre budúcich prvákov

 • Lúčime sa s predškolákmi

  My budeme prváci, celá prvá trieda,

  v škole na nás vyčkáva veľká abeceda.

  Poznáme už farby, kvietky, zvieratá

  a do 10 každý škôlkar naráta.

  Nemáme strach z abecedy,

  zmýlime sa kedy-tedy.

  Nadšenie však kameň láme,

  keď si spolu zaspievame.

  Naše tablo je vystavené vo vitríne elektro obchodu COM-PA s. r. o. (zásielkovňa) na ul. Janka Palu.

 • Dovidenia

  30. jún bol dňom lúčenia. Do zborovne sa s pedagógmi prišli rozlúčiť deviataci: posledný príhovor, kvety, slzy na krajíčku.... Strávili tu kus svojho detstva, veríme, že budú mať na čo spomínať. 

  Druhá rozlúčka bola s predškolákm. Majú náš obdiv: naučili sa a zaspievali nám pesničku, zložili sľub predškoláka. 

  Všetkým želáme veľa úspechov a spokojnosti v novej škole.

 • Rozlúčka s predškolákmi v MŠ

  Prešli rôčky, prešli dníčky, už ideme do školičky....

 • Celoškolská púť na Skalku

  Viete, že Skalka nad Váhom je najstarším pútnickým miestom v celom bývalom Uhorsku? A že je to naše diecézne pútnické miesto? Sme radi, že sviatok sv. Petra a Pavla sme mohli osláviť práve tu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí školskú púť pripravovali a bolo toho neúrekom: dohodnúť autobus, kňaza, miništrantov, hudobníkov, asistenciu, sprievodcu v kláštore... Niektoré deti tu boli po prvýkrát, veríme, že nie posledný. Jednou z myšlienok kázne otca Dušana bola láska: k Bohu aj blížnemu. Vravel, že tam, kde sa ľudia majú radi, podarí sa aj ťažká práca, že láska dokáže robiť zázraky. Želajme si a robme čo najviac takýchto zázrakov lásky - každý deň, stále...

 • Tour de France

  Je cyklistický výlet v podaní 7. A. Kto ho vymyslel? Triedny p. uč Hanták – športovec a telocvikár. O bezpečnosť počas cesty sa staral aj p. riaditeľ Král a p. uč. Bárková. Vyrazili ráno z Nemšovej po Vážskej cykloturistickej magistrále cez Trenčín až do Opatoviec. Tu bola malá pauza na občerstvenie a na načerpanie síl do ďalšej etapy cez Kubrú, Trenčiansku Teplú do  Nemšovej. Spolu prešli 45 km. Majú náš obdiv.

 • Vyšívané obrázky

  Po návrate do školy sme sa s piatakmi na technike pustili do vyšívania. Najprv nácvik stehov a potom šup na obrázok. Vyšívali sme na papier, do vytlačeného obrázka sme narobili dierky, aby sa ihla ľahšie prevliekala. Nebolo to vôbec jednoduché, niektorým sa papier trošku roztrhal alebo pokrčil. Zaujímavé bolo, že aj tí najväčší „urečnenci“ zabudli pri práci rozprávať:-) Hotový obrázok sme zarámovali – papierovým rámom, trošku prizdobili a tu je výsledok.

 • Duchovná kytica modlitieb

  Od 24. 4. 2021, kedy v Skalke nad Váhom prijal biskupskú vysviacku Mons. Peter Beňo, uplynul už nejaký čas. V tomto čase na neho a jeho službu naši žiaci pod vedením p. uč. Mgr. Moniky Tatranskej a Mgr. Lenky Vrtíkovej nezabúdali. Na hodinách náboženstva sme sa modlili desiatok sv. ruženca, ktorý sme obetovali za nášho nového pomocného biskupa. Motivovali sme žiakov, aby aj svoje osobné modlitby, sv. omše, sv. prijímania, sebazápory a dobré skutky obetovali na tento úmysel.  

  Spoločne sme sa pomodlili:

  248 sv. ružencov

  555 modlitieb Verím v Boha

  855 modlitieb Otče náš

    18 modlitieb Zdravas Mária

  749 modlitieb Sláva Otcu

  355 sv. omší

  190 sv. prijímaní

  115 sebazáporov

  580 dobrých skutkov.

  Tak sme spoločne uvili duchovnú kyticu modlitieb, ktorú sme nášmu otcovi biskupovi do Nitry aj poslali. Pridali sme aj niekoľko osobných želaní od žiakov z každej triedy, ktoré žiaci doplnili aj obrázkami.

 • OZO

  Táto skratka v sebe skrýva názov kurzu Ochrana zdravia a človeka. Každoročne si v rámci kurzu zasúťažíme v športových disciplínach, zdravotníckej príprave, trošku prevetráme vedomosti z náboženstva, učíme sa spoznávať naše dreviny, separovať odpad. Každá súťaž má svojho víťaza a tohtoročným sa stala 8.B. Blahoželáme!

 • Svet bábok

  Naši šikovní piataci dokázali, že majú radi bábkové divadlo. Na hodinu literatúry si vytvorili krásne a zaujímavé bábky. Inšpirovali sa známymi rozprávkovými postavičkami, alebo si vytvorili svoju vlastnú maňušku, javajku  alebo marionetu. Pozrite sa, ako sa im to podarilo.

 • Malí chovatelia

  Tretiakom priniesla pani učiteľka PDA do triedy malé pakobylky austrálske s prísľubom, ža ak sa budú o ne dobre starať, na konci školského roka si ich môžu zobrať  domov na chov. Pakobylky sa zväčšovali z týždňa na týždeň, u tretiakov sa im páčilo. Deti, ktoré mali záujem si priniesli do školy poháre, nádobky na potravu a teraz sú už „krásavice“ z nášho chovu v Závade, Ľuborči, Nemšovej... Verím, že sa budú o ne starať a do konca prázdnin im riadne narastú. Viete že, že jediná potrava, ktorou sa kŕmia sú listy z maliny a černice?

  I.Strašková

 • Letné tábory

  Leto sa blíži a s ním aj letné tábory, ktoré pripravila pre vás Katolícka spojená škola :-)

  PRIHLÁŠKY budú k dispozícii od 1.6. 2021 na vrátnici školy alebo u p.učiteľky Novosadovej.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria