• Pozvánka na hodovú sv. omšu v Ľuborči 13. júna 2021 (nedeľa) o 10:30

  Pozývame všetkých žiakov našej školy k účasti na slávnostnej hodovej svätej omši 13. júna 2021 (nedeľa) o 10:30, v Ľuborči, ktorej súčasťou bude aj požehnanie detí.

 • Recitačný pondelok pod Trenčianskym hradom

  Recitačný pondelok pod Trenčianskym hradom

  7. júna sa naši žiaci druhého stupňa zúčastnili Okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa uskutočnilo v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne. Naši šikovní recitátori Natália Miškechová (9. A), Vladislav Galko (7. A), Natália Ďurechová a Petra Koníčková (6. A) boli výborne recitačne pripravení a hoci sa neumiestnili, získali cenné skúsenosti. Vo veľkej konkurencii sa nestratili, za čo im patrí veľká pochvala.

 • Cesta do sveta literatúry

  Cesta do sveta literatúry

  Napriek nepriazni, ktorú nám pripravila pandémia koronavírusu, sme veľa necestovali. Avšak cestovať sa dalo pomyselne. Žiaci 1. stupňa nastúpili do vlakov, autobusov, lodí, lietadiel menom Knižka. Dali sa unášať, plaviť či viezť detskou literatúrou. Túto si prelistovali a zastavili na zastávke próza, niektorí zasa na zastávke poézia. Vybrali si lístok, alebo vstupenku svojej cesty, teda veku primeranú ukážku. Cesta bola namáhavá:naučiť sa text naspamäť.

  Prvá prestupová stanica- triedne kolo. Tí, ktorí boli výborne pripravení a vo výbornej recitačnej kondícii, zvládli pokračovať v ceste. Cieľ - školské kolo súťaže. Cestujúci: Alžbetka Prnová, Magdaléna Jarošová, Viktória Sémančíková , Natália Hrehušová, Katarína Máliková, Marek Mahrík, Krstián Králik, Dorota Révesová, Lívia Mellenová a  Nelka Záhorcová.

  A kto  3.6.2021 najviac zaujal spolucestujúcich, teda porotu a publikum?  Kto vyhral školské kolo? Kto sa tešil? Kto získal knižnú odmenu a diplom? No predsa víťazi.

  V prednese poézie a prózy žiaci uspeli nasledovne:

  1. miesto - Katka Máliková 2.A
  2. miesto - Marek Mahrík 3.A
  3. miesto -  Alžbetka Prnová 1.A

  Víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších ročníkoch recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Šťastnú cestu!

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Letné tábory

  Leto sa blíži a s ním aj letné tábory, ktoré pripravila pre vás Katolícka spojená škola :-)

  PRIHLÁŠKY budú k dispozícii od 1.6. 2021 na vrátnici školy alebo u p.učiteľky Novosadovej.

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre Materskú školu sv. Gabriela od 17. 5. 2021

  Vážení rodičia!

  Pod týmto oznamom zverejňujeme Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre Materskú školu sv. Gabriela platné od 17. 5. 2021.

  Ďkujeme za spoluprácu a porozumenie.

 • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy sv. Gabriela na školský rok 2021/2022

  Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy v Nemšovej

  oznamuje rodičom detí, že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy sv. Gabriela na školský rok 2021/2022 prebieha od 1. do 31. mája 2021 formou elektronickej prihlášky na webovom sidle Katolíckej spojenej školy v Nemšovej: www.sksnemsova.sk

  Prosíme o sledovanie webovej stránky našej Katolíckej spojenej školy:

  www.sksnemsova.sk, na ktorej včas zverejňujeme všetky nové informácie.

  Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.  

 • Vlasy z písmen?

  Vlasy z písmen?

  Áno, aj mačka, šálka, zemeguľa....to všetko je možné. Používanie písmen vo výtvarníctve priniesol umelecký smer lettrizmus v prvej polovici 20. storočia z Francúzska. V našej minigalérii môžete obdivovať umelecké diela deviatakov.

 • Pravidlá pre odovzdávanie "Vyhlásenia o bezinfekčnosti"

  Pravidlá pre odovzdávanie "Vyhlásenia o bezinfekčnosti".

  Oznamujeme rodičom, že "Vyhlásenie  o bezinfekčnosti"  je potrebné poslať v prípade, ak je žiak  chorý, alebo chýba 3 a viac dní.

  Ak je žiak  chorý, napríklad v piatok, sobotu, nedeľu alebo v sobotu, nedeľu, pondelok, je už potrebné poslať  "Vyhlásenie o bezinfekčnosti ". 

  Ak je dieťa doma iba cez víkend a v  pondelok opäť nastupuje do školy, "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" posielať nie je potrebné.

 • Prihlasovanie na obedy do školskej jedálne od 10. 5. 2021

  Milí rodičia!

  Svoje dieťa si môžete od 10. 5. 2021 prihlásiť na obedy v priebehu dnešného dňa na telefónnom čísle 0326 598 326.

 • Deň Zeme

  Deň Zeme 

  patrí  medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. 22. apríl je už tradične dňom, kedy má naša planéta sviatok. Čo ste si pre ňu pripravili vy? Nejaký darček? Predsavzatie? Nič?! Inšpirovať sa môžete aj aktivitami našich ôsmakov. Že už je neskoro? Už sme to v tomto roku zmeškali? Nevadí. Veď z každého dňa si môžeme urobiť Deň Zeme a aspoň malou aktivitou pomôcť svetu „prežiť“.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Zápis do 1. ročníka a Zápis do prípravného ročníka základnej školy s prítomnosťou rodičov

  Zápis do 1. ročníka  a  Zápis do prípravného ročníka základnej školy s prítomnosťou rodičov

  sa bude konať v dňoch:

  od 27. 4. (utorok) - 28. 4. (streda) 2021

  v čase od 13:00 - 15:00

  29. 4. 2021 (štvrtok) od 8:00 - 12:00

  Rodičia so sebou na zápis prinesú:

  - rodný list dieťaťa

  - obrázok nakreslený dieťaťom: postava aj domček aj obľúbené zvieratko aj strom

                                                     alebo

                                                     obrázok svojej rodiny

  - Vyplnené a podpísané dokumenty:

  1. Žiadosť zákonných zástupcov o priajtie do 1. ročníka ZŠ alebo:

      Žiadosť zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do prípravného ročníka ZŠ

  2.  Záväzné vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa

  3. Dotazník pre rodičov

  4. Súhlas so spracovaním údajov 

  Všetky tieto dokumenty 1- 4. nájdete pod týmto oznamom.

 • Zápis do 1. ročníka a do prípravných ročníkov Katolíckej spojenej školy na šk. rok 2021/2022

  Vážení rodičia budúcich prváčikov

  Termín zápisu do 1. ročníka a do prípravných ročníkov formou elektronickej prihlášky je v našej Katolíckej spojenej škole

  1. - 30. apríla 2021

  Predpokladaný termín fyzického zápisu v priestoroch školy je:

  27. - 29. apríla 2021 

  Pred samotným zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je sprístupnená v ľavom menu, pod názvom: “Elektronická prihláška“. 

  1. Vyplňte elektronickú prihlášku - nájdete ju aj pod týmto oznamom.

  2. Poznačte si kód prihlášky (v prípade, že budete potrebovať niečo v prihláške opraviť alebo dopísať).

  3. Vyhlášku vytlačte a podpíšte. Obaja rodičia.

  4. Takto vytlačenú a podpísanú prihlášku prineste na zápis svojho dieťaťa spolu s vytlačeným a vypísaným tlačivami - taktiež ich nájdete pod týmto oznamom:

  a) Žiadosť o prijatie do 1. ročníka alebo

  - Žiadosť o prijatie do prípravného ročníka.

  b) Dotazník pre rodičov

  c) Záväzné vyhlásenie rodičov

  d) Súhlas so spracovaním údajov

  5. Všetky tlačivá, prosím prineste vyplnené a podpísané na zápis svojho dieťaťa

  v dňoch 27. - 29. apríla 2021 do našej školy.

  6. Na zápis si ešte prineste: rodný list dieťaťa a váš preukaz totožnosti.

   

  Upozorňujeme vás, že:

  1. Zápisu do prvého ročníka ZŠ sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré 

  k 1. septembru 2021 dosiahnu vek 6 rokov (t. j. narodené do 31. 08. 2015).

  2. Zápisu sa musia opätovne zúčastniť aj deti, ktorým bol v školskom roku 2020/2021 povolený odklad povinnej školskej dochádzky.

  3. Pokiaľ dieťa nie je zrelé na plnenie povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom budúcich prvákov odporúčame obrátiť na príslušnú pani riaditeľku MŠ, ktorá má kompetencie povoliť predĺženie predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

  4. Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovať a informovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

  Akou formou sa zápis uskutoční a či sa uskutoční v plánovanom termíne vás budeme včas informovať.

  Preto vás prosíme o sledovanie webovej stránky našej Katolíckej spojenej školy, na ktorej včas zverejňujeme všetky nové informácie.

   

  Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, a už teraz sa tešíme na našich nových budúcich prváčikov.

 • Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

  Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

   

              Aké výhody so sebou prináša Prípravný ročník  pre deti s NKS ?

   

  • dieťa hravo nabieha na školský systém
  • zvyká si na školské povinnosti v prostredí hračiek
  • prípravný ročník sa počíta do povinnej školskej dochádzky
  • činnosť detí je členená ako v škole, no prispôsobená ich individuálnym a okamžitým potrebám
  • prípravný ročník je náročnejší ako škôlka, no hravejší ako škola

   

   

  Prípravný ročník s narušenou komunikačnou schopnosťou na Katolíckej spojenej škole v Nemšovej Vám ponúka komplexnú ranú starostlivosť o Vaše dieťa :

   

  • individuálna logopedická intervencia
  • celodenný rozvoj komunikačných zručností
  • zraková stimuláciu pomocou hier, cvičení, pracovných listov
  • sluchovú stimuláciu prostredníctvom hudby „šitej“ každému dieťaťu na mieru cez metódu JIAS (bližšie info – http://www.avare.sk/metodajias-sluchova-stimulacia/ )
  • rozvíjanie predmatematických a matematických predstáv – pravoľavá orientácia na sebe a v okolí, priestorová orientácia, odhad, poznávanie čísel, logické úlohy, matematické operácie, základné geometrické tvary ...
  • rozvíjanie grafomotoriky, jemnej a hrubej motoriky
  • fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina – ide o originálny teoreticky zdôvodnený a prepracovaný program. Fonematické uvedomovanie je schopnosť vedome narábať so segmentami slov, uvedomiť si zvukovú štruktúru slov, identifikovať poradie zvukov reči, uskutočniť hláskovú analýzu a syntézu, a to ešte skôr, ako sa dieťa naučí čítať
  • rozširovanie predčitateľských zručností

              -    bilaterálna integrácia - ide o pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. V dôsledku používania tohto programu sa obvykle zrýchľuje pracovné tempo, deti alebo dospelí sú schopní vykonávať viacero činností naraz s väčšou ľahkosťou, sú schopní rýchlejšie si pospájať veci do súvislostí. Inými slovami „rýchlejšie im to páli“. Zlepšuje sa pamäť, rovnováha aj motorika, v dôsledku toho aj školské zručnosti ( www.avare.sk)

  • veľa rozvíjajúcich hier, aktivít, kreslenia, maľovania, skladania, spievania, zážitkového učenia a hrania sa
  • spoznávanie Boha, správnych morálnych hodnôt deťom prístupným spôsobom

   

   

  Denný režim a rozvrh v Prípravnom ročníku v KSŠ Nemšová je navrhnutý a koncipovaný tak, aby sa deti nepreťažovali, no mali plnohodnotne využitý čas na ich plnohodnotný, primeraný vývin.

  Po dohode s rodičmi dieťaťa  sa môžeme prostredníctvom diagnostických materiálov lepšie pozrieť na oslabené čiastkové funkcie – prostredníctvom Metodiky Sindelar pri predchádzaní porúch učenia a zamerať sa na ich odstránenie. Môžeme sa sústrediť na oslabenú pozornosť a sústredenie cez Metodiku Kuprev.  

   

  Deti majú k dispozícii aj Školský klub detí a množstvo zaujímavých krúžkov cez Centrum voľného času ako súčasť KSŠ v Nemšovej.

   

 • Zo starého nové...alebo recyklujeme na technickej výchove

  Zo starého nové...alebo recyklujeme na technickej výchove

  ...to bolo zadanie pre našich šiestakov na techniku. A čo mali robiť? Recyklovať plasty: fľaše, kelímky, štuple... Z toho plastového odpadu mali vyrobiť ozdobný alebo úžitkový predmet. Sú naozaj skvelí dizajnéri, budeme ešte o nich určite počuť. Veď posúďte sami.


 • Od 12. 4. 2021 je v prevádzke školský klub

  Od 12. 4. 2021 je v prevádzke školský klub. Ranná aj poobedná smena. Pani vychovávateľky sa na vás už tešia :-) 

 • Vážení rodičia od 12. 4. 2021 bude v prevádzke aj školská jedáleň.

   V prevádzke od 12. 4. 2021 bude aj ŠKD a školská jedáleň.

  Svoje dieťa si môžete prihlásiť na obedy do piatku 9. 4. 2021 do 9:00 na telefónnom čísle:

  0326 598326

 • Prezenčná forma vyučovania pre 1. - 4. ročník, špeciálne triedy a prípravný ročník od 12.4.2021

  Milí rodičia a žiaci,

  od 12. 4.2021 pokračuje vyučovanie v prezenčnej forme pre:

  1. - 4. ročník, špeciálne triedy a prípravný ročník

  Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania

  Pri nástupe detí do školy je potrebné opäť predložiť Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a ako prílohu k tomuto prehláseniu je nevyhnutné priložiť negatívy test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdenie o platnej výnimke. 

  Tlačivá na stiahnutie a vyplnenie si môžete stiahnuť pod oznamom.

  Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa pokynov MŠ SR, si môžete prečítať pod oznamom.

  Čisté tlačivá budú k dispozícii aj pri vstupe do školy.

  Pri vstupe do školy deti budú opäť absolvovať ranný filter.

  Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci školy. 

  V prípade, že dieťa nenastúpi do školy, je potrebné informovať triednu p. učiteľku. 

  Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

   

   

 • Čestné vyhlásenie pre rodičov, ktorí od 7. 4. 2021 umiestnia dieťa do MŠ

  Ak umiestňujete svoje dieťa do našej MŠ od 7. 4. 2021 je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie s potrebnými platnými prílohami.

  Čestné vyhlásenie nájdete pod týmto oznamom:

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria