Školský poriadok ZŠ

Navigácia

 • Nástup žiakov na vyučovanie v pondelok 10. 1. 2022

  Vážení rodičia, milí žiaci,
  na základe oznámenia MŠ SR a v súlade so školským semaforom sa všetci žiaci od 10.1.2022 vrátia do škôl na prezenčné vyučovanie.

  Školské vyučovanie bude prebiehať podľa stáleho rozvrhu prezenčného vyučovania uvedeného v Edupage.

  ŠKD 1, 2, 3 budú prebiehať v režime ako pri prezenčnom vyučovaní.

  Školská jedáleň bude v režime prezenčného vyučovania.  PRI NÁSTUPE žiakov do školy JE POTREBNÉ odovzdať tlačivo o bezpríznakovosti (nájdete ho v prílohe) triednemu učiteľovi, prípadne na stránke Edupage v „Žiadostiach“ zadať vyhlásenie o bezpríznakovosti S DÁTUMOM 10.1.2022.

  Je odporúčané, aby sa žiaci pred nástupom otestovali na COVID-19 Ag samotestami.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • ...anjel povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom.“

 • Od Ondreja do Vianoc

  - je názov pásma, ktoré si pripravili naši žiaci, Vaše deti pod vedením p. učiteľky Márie Urbánkovej. Práve s predvianočným obdobím sa spája veľa zvykov a tradícií. Cez spomienky na tradície a na to, čo z nich pretrvalo do súčasnosti sme stále spojení s našimi predkami a ctíme si, čo tu pre nás zanechali. Program s pesničkami, vinšami, zvykmi a pranostikami sme nemohli prezentovať prezenčne, tak Vám ho ponúkame aspoň dištančne.

 • Advent dobrých skutkov

  V stredu 15.12.2021 sa naši žiaci stali malými misionármi. V čase príprav na Vianoce sa kúpou čokoládky „Sladká pomoc – dvakrát dobrá čokoláda“ rozhodli pomôcť deťom v Afrike, ktoré sa majú oveľa horšie ako my.

  Za spolupráce našich žiackych dobrovoľníčok Nikolky a Bibky sme za čokoládky v Katolíckej spojenej škole v Nemšovej vyzbierali 205,- €. Milodar zasielame na Pápežské misijné diela. Čistý výnos pôjde deťom a mladým ľuďom v Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande.

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili.

 • Oznam o uzatvorení školy rozhodnutím RÚVZ

  Vážení rodičia, milí žiaci,

   

  naša škola je od 8.12.2021 do 13.12.2021 vrátane, zatvorená rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne.

  Dôvodom zatvorenia školy a zákazu prezenčného vyučovania je aktuálna vysoká chorobnosť žiakov a učiteľov školy.

  Žiaci prechádzajú na on-line vyučovanie, podľa rozvrhu on-line vyučovania, ktorý sme zverejnili a poslali prostredníctvom platformy Edupage.

  Od pondelka 13.12.2021 do piatku 17.12.2021 je druhý stupeň základných škôl plošne uzatvorený na celom Slovensku.

  Žiaci druhého stupňa budú pokračovať vo vyučovaní dištančnou formou podľa rozvrhu pre on-line vyučovanie uverejneným na www stránke školy.

   

  Žiaci prvého stupňa, prípravných ročníkov, 1. ročníka PAS a žiaci špeciálnych tried pokračujú od 14.12.2021 do 17.12.2021 vo vyučovaní prezenčnou formou v škole.

   

  Od 20. decembra sú vianočné prázdniny, ktoré budú trvať do 9. januára 2022. Ako bude prebiehať vyučovanie od 10. januára Vás budeme informovať podľa aktuálnych nariadení.

   

  Prosíme žiakov aj rodičov, aby ste na komunikáciu s učiteľmi, triednymi učiteľmi a vedením školy využívali najmä platformu Edupage.

  O prípadných zmenách a aktuálnych nariadeniach Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage.

  S pozdravom,

  PaedDr. Lubomír Král, PhD. - riaditeľ školy

   

 • Rozvrhy hodín pre dištančné vzdelávanie pre ročníky 5. - 9. ročník od 9. 12. 2021 do 17. 12. 2021

  Vážení rodičia!

  Uverejňujeme rozvrhy hodín pre dištančné vzdelávanie pre ročníky 5. - 9. ročníka od 9. 12. do 17. 12. 2021

  Vyučovacie hodiny trvajú 45 minút.

  Začiatky hodín sú:

  1. hodina: 8:00 - 8:45

  2. hodina: 9:00 - 9:45

  3. hodina: 10:00 - 10:45

  4. hodina: 11:00 - 11:45.

  Linky na Webex Cisco alebo iné pripojenie na vyučovaciu hodinu, vyučujúci pošlú žiakom cez platformu edupage.

 • Červená stužka

  Červená stužka

  - je symbolom  boja proti chorobe AIDS. Organizácia spojených národov vyhlásila 1. december za medzinárodný deň boja proti AIDS. Ďakujeme všetkým: žiakom aj pedagógom, ktorí sa zapojili do tejto aktivity. Bolo veľmi milé vidieť, koľko spolupatričnosti je medzi nami.

 • Dôležitý oznam pre všetkých rodičov - Ag testy

  Pre VŠETKÝCH RODIČOV, ktorí majú záujem o Ag testy, pre testovanie žiakov na Covid 19:

  Každý rodič:

  1. doteraz prihlásený na odber Ag testov; 

  2. aj rodič, ktorý doteraz nebol prihlásený na odber Ag testov a má o testy záujem;

  nech najneskôr do 2. 12. 2021 (štvrtok) do 13:00 nahlási svoj záujem triednemu učiteľovi svojho dieťaťa.

  Ďakujeme za porozumenie.

  S pozdravom

  Vedenie školy

   

 • Ako vieš angličtinu?

  Gramatika, slovná zásoba, opis obrázka - to sú disciplíny, s ktorými sa popasovali účastníci Olympiády z anglického jazyka v pondelok 22. novembra. V dvoch kategóriách súťažilo spolu 13 žiakov. Výsledky školského kola:

  kategória 1A: 1.miesto Natália Ďurechová 7.A, 2. miesto: Anton Jozef Krajči 5.A., 3.miesto: Natália Mellenová 7.A.

  kategória 1B: 1.miesto: Oliver Kaies 8.A, 2.miesto Charlotte Zemanovičová 8.A, 3.miesto: Katarína Šumichrastová 9. A.

  Výhercom blahoželáme.

 • Deň pozdravov

  Raz možno, keď si deti aj dospelí všade na svete povedia „Ahoj“, nezostane na svete nikto, kto by si prial vojnu." To bude nádherný deň!

  21. november je vyhlásený za svetový deň pozdravov. Pripomenuli sme si ho aj v našej škole. Pani uč. Mirka Oriešková pripravila pre svojich žiakov hru "Ako sme pirátov naučili zdraviť". Piataci v skupinách tvorili pozdravy pre pani upratovačky, kuchárky, pre pána riaditeľa aj školníka, pre kamarátov... Šiestaci pripravili pozdravy v cudzích jazykoch, a deviataci tvorili akronymy. Pozdravom sme chceli potešiť klientov sociálnehio zariadenia Lipka v Hornom Sŕní. Túto úlohu sme zverili ôsmakom, pripravili a odovzdali 35 pozdravov. Veríme, že potešili...

  A čo vy? Nezabúdate na pozdrav? Niekedy stačí pohľad, úsmev - ten je vidieť na očiach aj spoza rúška.

 • Oznam o prevádzke ŠKD podľa nariadení MŠ SR

  Z nariadení MŠ SR o zákaze zmiešavania skupín v školách, podľa najnovšieho Školského semaforu vyplývajú od 29. 11. 2021 tieto opatrenia:

  1. Ranný klub uzatvorený až do odvolania.

  2. ŠKD 3 Uzatvorený až do odvolania.

  3. ŠKD 2 Otvorený pre 1. A; pre 3. A uzatvorený až do odvolania.

  4. ŠKD 1 Otvorený pre 2. A; pre 4. A uzatvorený až do odvolania.

 • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia od 29. 11. 2021 podľa nariadenia MŠ SR

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  Vstup cudzím osobám (= sú to všetky osoby, okrem žiakov) do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

 • Oznam o uzatvorení MŠ KSŠ Nemšová od 29. 11. 2021 kvôli karanténe

 • Geografická olympiáda

  V tomto školskom roku sa uskutoční už 50. ročník Geografickej olympiády, ktorú organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Pri tejto príležitosti IUVENTA pripravila v novembri pre žiakov školské kolo, súťažiť mohli online cez edupage. Otázky boli rôzne: doplňovačky, vytváranie dvojíc aj zábavné prešmyčky, pri niektorých bolo možné použiť atlas. Z našej školy súťažilo 20 detí z 5. – 9. ročníka. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi. Do okresného kola postupujú:

  z 5. ročníka: Terézia Svedková, Matej Pružinec, Dorota Révesová

  zo 6. ročníka: Peter Sedláček

  zo 7. ročníka: Natália Mellenová, Ela Pružincová

  z 9. ročníka: Filip Štefánek, Pavol Mazánik, Ondrej Mihál.

  Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Technická olympiáda

  Dňa 25.11.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Technickej olympiády. V kategórii A sa zúčastnili dvaja žiaci Filip Štefánek a Jakub Sedláček z 9.A triedy, ktorí sa umiestnili na 7. mieste. V kategórii B sa zúčastnil súťaže Filip Vanko zo 6. A triedy, ktorý získal 6. miesto a bol úspešným riešiteľom. Srdečne gratulujeme.

 • iBobor

  Máme úspešných riešiteľov informatickej súťaže. Hlavné kolo sa uskutočnilo 8. - 12. novembra a súťažilo sa vo viacerých kategóriách. Kto patrí do galérie úspešných?

  V kategórii Drobec: Alžbeta Barišová, Natália Hrehušová, Katarína Máliková (3. roč).

  V kategórii Bobrík:Timotej Haliak (4.roč), Lívia Mellenová, Matej Pružinec, Anton Krajči, Terézia Svedková, Vivien Šimková, Nela Záhorcová (5.roč).

  V kategórii Benjamín: Matúš Navrátil, Karin Mazániková (7.roč).

  V kategóri Kadet: Jakub Krcheň (8. roč).

 • Vážení rodičia, opäť prišli samotesty na COVID 19

  Vážení rodičia, chceme Vás informovať, že je pripravených ďalších 5 AG testov pre tých rodičov, ktorý prejavili záujem.

  Testy je možné si prebrať na ekonomickom úseku u pani Bialešovej alebo pani Jarošovej.

  Posielame tiež návod k použitiu týchto testov, ktoré sú vyrobené inou spoločnosťou: https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/sk

  Prosíme Vás, aby ste nahlasovali použitie testu dieťaťom vždy po použití prostredníctvom edupage.

  Návod nájdete tu: https://help.edupage.org/sk/u2512

   

  V prípade, že testy nebudú použité, je rodič povinný vrátiť tieto samotesty škole.

 • Výsledky volieb do Rady školy KSŠ Školská 9, Nemšová

  Vážení rodičia!

  Dňa 9. 11. 2021 sa konali na KSŠ Školská 9, Nemšová, voľby do Rady školy.

  Voľby boli podľa platného Volebného poriadku - platné.

  Všetkým rodičom ďakujeme za vysokú účasť vo voľbách.

  Veľmi si vážime, že Vám záleží na škole, ktorú navštevujú Vaše deti.

  Výsledky volieb nájdete v prílohe tohto oznamu.

  Pozdravuje Vás

  Volebná komisia

 • Volebný poriadok pri voľbách do Rady školy

  Vážení rodičia!

  V prílohe uverejňujeme Volebný poriadok Pri voľbách do Rady školy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria