Navigácia

 • Linky Webex Cisco učiteľov

  RNDr. Janka Jankovičová

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/jaja.ty

   

  Mgr. Minárechová Mária

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/minarechova

   

  Ing. Martinková Katarína

  https://meetingsamer3.webex.com/meet/martinkovak

   

  Mgr. Gabajová Adriana

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/agabaj125

   

  Mgr. Forgáčová Katarína

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/katkafor

   

  Mgr. Hamajová Katarína

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/katka.hamaj

   

  Ing. Strašková Iveta

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/strasulka

   

  Mgr. Bortelová Mária

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/ria.stef

   

  Ing. Bortel Vladimír

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/vbortel

   

  Mgr. Urbánková

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/mariaurbankova

   

  PaedDr. Eva Kralová PhD.

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/eva.kralova.coaching

   

  Mgr. Vrtíková Lenka

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/lenka.vrtikova

          

  Malíková Andrea

  https://meetingsemea4.webex.com/meet/malikovaandrea

   

  Mgr. Šimáková Mária

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/simakmari

   

  Mgr. Bartáková Lenka

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/bartak.lenka

   

  Mgr. Minárechová Kristína

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/kris.minarechova

   

  Mgr. Hanták Juraj

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/jurajhantak07

   

  PaedDr. Král Lubomír

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/lubomir.krall   

 • Dekrét Katolíckej cirkvi na Slovensku na získanie odpustkov pre duše v očistci

  Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.

  Na Apoštolskú penitenciáriu prišli viaceré prosby od Posvätných pastierov, ktorí žiadajú, aby tento rok v dôsledku epidémie Covidu-19 boli pozmenené zbožné úkony potrebné na získanie úplných odpustkov, aplikovatených pre duše v očistci podľa normy Enchiridia Indulgentiarum (conc. 29, §1). Z tohto dôvodu Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané: 

  a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou; 

  b) úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. 

  Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. 

  Pre jednoduchšie získanie Božej milosti prostredníctvom pastoračnej lásky, táto penitenciária veľmi prosí, aby všetci kňazi, vybavení náležitými fakultami, sa zvlášť veľkodušne venovali vysluhovaniu sviatosti pokánia a rozdávaniu svätého prijímania chorým. 

  Okrem toho, pokiaľ ide o duchovné podmienky pre plné získanie odpustkov, pripomíname riadiť sa usmerneniami danými 19. marca 2020 v Nóte ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie, vydanej touto Apoštolskou penitenciáriou. 

  Napokon, keďže dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom modlitieb veriacich a osobitne obetou Bohu milou na oltári (porov. Conc. Tr. Sess. XXV, decr. De Purgatorio), všetci kňazi sú naliehavo vyzvaní, aby na Spomienku na všetkých verných zosnulých slúžili tri razy za deň svätú omšu, podľa normy apoštolskej konštitúcie  Incruentum Altaris, vydanej pápežom Benediktom XV., blahej pamäti, 10. augusta 1915. 

  Tento dekrét platí počas celého mesiaca november, napriek akémukoľvek opačnému nariadeniu.

   

  Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, 22. októbra 2020, na Spomienku sv. Jána Pavla II.

   

  Maurus  Card.  Piacenza

  Paenitentiarius Maior 

   

   

  Christophorus  Nykiel

  Regens

  L. + S.

  In PA tab. N. 791/20/I

   

   

   

 • Rozvrhy hodín pre dištančné - online vzdelávanie

  Vyučovacie hodiny:

  Vyučovanie sa začne od 8:00 a bude trvať do 11:45.

  1. hodina: 8:00 - 8:45

  2. hodina: 9:00 - 9:45

  3. hodina: 10:00 - 10:45

  4. hodina: 11:00 - 11:45

 • Podmienky dištančného vzdelávania pre žiakov 2. stupňa

  Všetky potrebné informácie sú uvedené v dodatky ku školskému poriadku, ktorý dostane každý žiak a rodič prostredníctvom Edupage. Dole v odsekoch uvádzame dôležité body:

   • Vopred neohlásená neprítomnosť = neospravedlnená hodina.
   • V prípade, že vyučujúci vyžaduje zapnutú webkameru, jej nezapnutie sa považuje za neospravedlnenú hodinu.
   • Neodovzdané alebo neskoro odovzdané zadania majú negatívny vplyv na hodnotenie a klasifikáciu žiaka.
   • Ak žiak počas online hodiny bude porušovať školský poriadok (nevhodné komentáre, chat so spolužiakmi a pod.), budú z toho vyvodené dôsledky a bude o tom informovaný zákonný zástupca.
 • Vážení rodičia! Od pondelka 26.10.2020 prechádzajú žiaci ročníkov: 5. – 9. na dištančné vzdelávanie. Žiaci prvého stupňa majú vyučovanie naďalej v nezmenenej forme.

  Vážení rodičia!

  Od pondelka 26.10.2020 prechádzajú žiaci ročníkov: 5. – 9. na dištančné vzdelávanie.

  Žiaci prvého stupňa majú vyučovanie naďalej v nezmenenej forme.

  Prosíme Vás, aby ste venovali pozornosť zasielaným usmerneniam. Každý zákonný zástupca dostane prostredníctvom Edupage všetky pokyny a  rozvrh online hodín.

  Upozorňujeme Vás, že účasť Vášho dieťaťa na dištančnom vzdelávaní je povinná, v škole sa neprestáva vyučovať. Škola prechádza na dištančnú, on-line formu vyučovania.

  V prípade akýchkoľvek nejasností alebo technických problémov kontaktujte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa cez e-mail, Edupage, prípadne telefonicky. Hodiny uvedené v rozvrhu pre dištančné vzdelávanie budú odučené online , cez aplikáciu Webex Cisco, tak ako počas prvej vlny. Na ostatné predmety budú zadávané materiály na samoštúdium  a budú využívané interaktívne učebnice Smartbooks a ďalšie. Sledujte prosím Edupage, stránku školy a riaďte sa pokynmi vyučujúceho.

  Stravovanie žiakov II. stupňa v ŠJ v tomto období nie je možné a  všetci žiaci II. stupňa sú odhlásení  do 27.11.2020.

  Prikladáme aj schválený dodatok školského poriadku, pre dištančnú formu vyučovania.

  Veríme, že po ukončení aktuálnych opatrení sa  v zdraví všetci stretneme.

  Prajeme Vám pokojné a požehnané dni.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Oznam pre rodičov - Ranný školský klub detí

  S ohľadom na nariadenia MŠ SR na ochranu pred ochorením COVID 19 sa od 13. 10. 2020 ruší ranný klub detí. Za porozumenie rodičom ďakujeme.

   

 • V našej škole bolo "Ovčí vlnení"

  Ovčí vlnění

  Katolícka spojená škola Nemšová spolu so Základnou školou Janka Palu sa zúčastňujú na cezhraničnom projekte v spolupráci s Envicentrom pro krajinu Vyskoké Pole z Českej republiky. Keďže momentálna epidemická situácia neumožnila našim žiakom výjazd do Envicentra a tiež nás nemohli navštíviť lektorky z Valašska, časť programu sme realizovali online.

  Online formou sme realizovali výučbový program Ovčí vlnění. Zapojili sa žiaci štvrtého ročníka. Naša lektorka, pani Brtišová virtuálne previedla žiakov tradíciami ovčieho chovu v Bielych Karpatoch. Deti sa veľa dozvedeli o zaniknutých a starých remeslách, o ovčej vlne ako o materiáli minulosti a budúcnosti. Zamerali sa na ovečky ako symbol Bielych Karpát na ich chov v priebehu vekov a na záver si sami žiaci vytvorili z vlny malú drobnosť na pamiatku.

  Všetok potrebný materiál nám prišiel poštou a deti sa s veľkou chuťou pustili do vyslovene kreatívnej tvorby. Účasť na programe bola pre deti skutočne časom tvorivej radosti. Veľa sa dozvedeli a aj vďaka modernej online technike si sprítomnili, remeslo minulosti a starou technikou plstenia vlny si dokázali vytvoriť pekné vlnené drobnosti na pamiatku.

 • Zmena pri povinnosti nosenia rúšok

  Vážení rodičia! Rozhodnutím ministra školstva z dnešného dňa 11. 10. 202,0 sa nariaďuje nosenie rúšok v škole všetkým žiakom už od prvého stupňa ZŠ, od pondelka 12.10.2020.

 • Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

  Uverejňujeme rozhodnutie ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga platné pre školy od 12. 10. 2020.

 • Režim vyučovania na ZŠ sv. Michala, Školská 9, Nemšová

  Podľa posledného nariadenia MŠ SR sa bude vyučovať na našej KSŠ - ZŠ sv. Michala, Školská 9, Nemšová, podľa režimu, ktorý prebieha od polovice septembra. Po každej vyučovacej hodine vyučujúci vydezinfikuje triedu dezinfekčným prostriedkom, ktorý bude v každej učebni. Trieda, v ktorej bude prebiehať veľká prestávka sa bude dezinfikovať tesne pred začiatkom ďalšej hodiny - keď sa žiaci nadesiatujú.

  Krúžky budú prebiehať od októbra 2020 len tie, v ktorých sa stretnú žiaci len jednej triedy. Žiakov budú informovať vedúci krúžkov.

 • Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Rady školy

   

  Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Rady školy

   

  V zmysle článku VII. Ods. 2 štatútu Rady Katolíckej spojenej školy v Nemšovej a na základe poverenia z Diecézneho školského úradu, Biskupstva Nitra vyhlasujem doplňujúce voľby do Rady školy, na uprázdnené miesto člena Rady školy, zástupcu rodičov za Materskú školu sv. Gabriela, ktorá je organizačnou zložkou Katolíckej spojenej školy Nemšová.

  Termín na prihlasovanie kandidátov na uprázdnený mandát je do 5.10.2020, do 16.00,

  e-mailom na ms.sv.gabriela@gmail.com alebo u učiteliek v MŠ.

   

  Termín volieb je 12.10.2020 v priestoroch MŠ, v čase od 06:00 – 16:00.

   

  Volebná komisia:

  Mgr. Želmíra Patková

  Bc. Lenka Hošová

  Mgr. Zuzana Hollá

   

  V Nemšovej, 28.09.2020

   

  PaedDr. Lubomír Král, PhD.

  riaditeľ školy

   

  Adresa. : Katolícka spojená škola Nemšová, Školská 2, 914 41 Nemšová

  Tel: +421326598331; +421326598616

  Mob.: +421907171889

  e-mail: skola.nemsova@nrb.sk

 • Jesenný zber papiera

 • Zber tetrapakov

 • Desiate na II stupni našej základnej školy - Oznam pre rodičov

  Od 24. septembra 2020 budú žiaci našej školy desiatovať v triedach v ktorých mali 2. vyučovaciu hodinu. Až na konci veľkej prestávky sa premiestnia do učebne, v ktorej absolvujú 3. vyučovaciu hodinu.

 • Vážení rodičia a milí žiaci! Zverejňujeme krúžky na ktoré sa môžete prihlásiť :-)

  Krúžky pre školský rok 2020/2021:

 • Oznam pre rodičov

  Pod textom uverejňuje oba dotazníky podľa pokynov ministerstva školstva MŠ SR.

  1. Prvý dotazník, ak dieťa po prvýkrát opäť nastupuje do školy.

  2. Druhý dotazník, ak nastupuje po chorobe do piatich dní v domácom ošetrení a po piatich dňoch po ukončení liečby predpísanej lekárom - pokyn upravený hlavným hygienikom.

 • Začiatok šk. roku 2020/2021 v Materskej škole sv. Gabriela na KSŠ Nemšová

  Prosime rodičov detí aby si stiahli a vyplnili "Dotazník pre rodičov", umiestnený pod týmto textom.

  Dotazník sa nachádza vytlačený aj na vrátnici školy. Ďakujeme.

 • Umiestnenie jednotlivých tried do učební dňa 2. septembra 2020

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 na Katolícke spojenej škole, Školská 9; 914 41 Nemšová

  Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy v Nemšovej

  oznamuje svojim žiakom a ich rodičom, že:

   

  Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

  sa uskutoční v stredu

  2. septembra 2020

   

  * od 07. 40 do 07. 50  hod. - nástup žiakov 1. stupňa cez ranný filter

  *  od 07. 50 do 08. 00 hod. -  nástup žiakov 2. stupňa cez ranný filter

   

  Škola bude vykonávať ranný filter meraním teploty, zabezpečí odstupy žiakov a tiež dezinfekciu rúk pri príchode žiakov do školy.

  Podľa usmernenia Ministerstva školstva SR rodičia žiakov 2. – 9. ročníka nesmú vstupovať do budovy školy. 

  Rodičia žiakov 1. ročníka a prípravného ročníka ZŠ sv. Michala,  idú  so svojimi deťmi do tried.

  Každý žiak je povinný priniesť v prvý deň pri príchode do školy 2 ks rúšok, a tiež vyplnený a rodičmi podpísaný „Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka“, ktorý si rodičia môžu prevziať vo vestibule školy, alebo stiahnuť z web-stránky školy: 

  17078_dotaznik.pdf

   

  Program:

   

  * 08.00 – 08.40 hod. – Privítanie žiakov v triedach

   

  * 09.00  - Slávnostná sv. omša v kostole sv. Michala

   

  * Riadne vyučovanie sa začne vo štvrtok  03.09.2020  o 8.00 hod.

   

  Školský klub detí bude v prevádzke od 03.09.2020

          - ráno od 6.30 do 7.45 hod.    - a poobede od 11.25 do 16.15 hodiny

   

  * Každý žiak bude do 14.9.2020 nosiť do školy 2ks  rúška.

   

                                             PaedDr. Lubomír Král, PhD.

                                                                 riaditeľ školy

   

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria