Navigácia

 • MŠ od 1. 3. 2021 sa podľa vestníka vlády SR zo dňa 25. 2. 2021

  Vážení rodičia!

  Podľa Vestníka vlády SR od 1. 3. 2021 výučba v našej Materskej škole sv. Gabriela bude prebiehať podľa § 1  

  (2) Zákaz prevádzky podľa ods. 1 sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti

  zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

  Teda MŠ sv. Gabriela bude v prevádzke len pre detí zamestnancov kritickej infraštruktúry a všetkých menovaných podľa § 1 (2)

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Podľa Vestníka vlády SR, od 1. 3. 2021 celá Katolícka spojená škola opäť prechádza na dištančné vyučovanie

  Vážení rodičia!

  Podľa Vestníka vlády SR sa od 1. 3. 2021 vracia celá Katolícka spojená škola k dištančnej forme výučby. Platí to pre všetky ročníky 1. - 9. a všetky špeciálne triedy až do odvolania.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Milí naši žiaci, žiačikovia!

  Od stredy 17. februára sme v pôstnom období, 40 denného pôstu pred Veľkou nocou.

  Vždy si tí, ktorí milujú nášho pána Ježiša Krista - kresťania, sa pripravujú na slávenie Veľkej noci pokáním a konaním dobrých skutkov.

  Pripravili sme si pre Vás, milí žiaci a žiačikovia, milú pôstnu aktivitu, pre všetkých, ktorí si chcú pripraviť a očistiť srdiečka na Veľkú noc.

  Nájdete ju na linku pod týmto oznamom.

  Veríme, že rodičia Vám so všetkým čomu nebudete rozumieť, radi pomôžu.

 • Pokyny Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín

 • Oznam pre rodičov ZŠ a MŠ KSS Nemšová k nástupu žiakov na prezenčnú formu vyučovania po jarných prázdninách.

  Vážení rodičia, Základnej školy sv. Michala!

  Od 22. 2. 2021 – po jarných prázdninách nastupujú žiaci 1. - 4. ročníka, špeciálnych tried, prípravných ročníkov a MŠ, na prezenčnú formu vzdelávania, podľa pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne.

  Podmienky nástupu:

  1. Vyplnenie "Čestného prehlásenia" nariadeného MŠVVaŠ SR zo dňa 4. 2. 2021 prílohou č. 8/a a 8/b, linky na  tlačivá sú uvedené dole pod textom – pre rodičov a žiakov II. stupňa špeciálnych tried.

              Tlačivá je možné vyplniť aj elektronicky, z rodičovského účtu na našej www stránke.

  2. Podmienkou účasti žiaka na prezenčnej výučbe je negatívny test OBOCH zákonných  zástupcov žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti vykonaný v priebehu nadchádzajúceho víkendu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,  nie staršie ako 3 mesiace.

  3. Žiaci ročníkov 5., 6., 7., 8., 9., a 10 LEN! špeciálnych tried TIEŽ MUSIA mať potvrdenie o negatívnom teste vykonaný v priebehu nadchádzajúceho víkendu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace.

  4. Žiaci budú po príchode do školy absolvovať ranný filter.

  5. Žiaci, ktorí ostávajú doma, budú dostávať DU prostredníctvom edupage, dištančná výučba sa konať nebude - len pre žiakov, ktorí nastupujú prezenčnú formu vyučovania. 1. - 4. ročník a špeciálne triedy.

  6. Zákonní zástupcovia žiakov ZŠ aj detí MŠ, sa môžu dať otestovať na MOM, ktoré ja zriadené na NTS v Nemšovej, alebo aj v akomkoľvek inom odbernom mieste.

  7. OBEDY. Zákonní zástupcovia žiakov si svoje deti prihlasujú na obedy u vedúcej jedálne - jedáleň funguje od 8. 2. 2021

  Na telefónnom čísle: 032 659 8326

 • Oznam pre rodičov MŠ sv. Gabriela Nemšová k nástupu žiakov na prezenčnú formu vyučovania po jarných prázdninách.

  Vážení rodičia, žiakov Materskej školy sv. Gabriela!

  Všetky deti našej MŠ môžu nastúpiť do materskej školy po jarných prázdninách, od 22. 2. 2021.

  Podmienky nástupu detí:

  1. Vyplnenie "Čestného prehlásenia" nariadeného MŠVVaŠ SR zo dňa 4. 2. 2021 prílohou č. 8/a a 8/b na  tlačivá sú uvedené dole pod textom.

              Tlačivá je možné vyplniť aj elektronicky, z rodičovského účtu na našej www stránke.

  2. Podmienkou účasti žiaka na prezenčnej výučbe je negatívny test OBOCH zákonných  zástupcov žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti vykonaný v priebehu nadchádzajúceho víkendu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,  nie staršie ako 3 mesiace.

  3. Žiaci budú po príchode do školy absolvovať ranný filter.

  4. Zákonní zástupcovia detí MŠ, sa môžu dať otestovať na MOM, ktoré ja zriadené na NTS v Nemšovej, alebo aj v akomkoľvek inom odbernom mieste.

 • Vážení rodičia! Ponúkame vám podanie Vyhlásenia o bezinfekčnosti aj elektronicky!

  Vážení rodičia!  Ponúkame vám podanie Vyhlásenia o bezinfekčnosti aj elektronicky.

  Potvrdenie o bezinfekčnosti s preskenovaným alebo odfoteným certifikátom alebo výnimkou si môžete podať aj elektronicky na našej www stránke:

  https://www.sksnemsova.sk/.


  POSTUP:
  1. Otvorte si svoj účet na edupage a nájdite "obdĺžnik" s názvom "Žiadosti a vyhlásenia".
  2. Kliknite na červený kruh so znakom "+" vpravo dolu. Otvorí sa vám Vyhlásenie.
  3. Vyplňte ho, priložte sken alebo fotku certifikátu alebo výnimky, ktorú používate.
  4. Nezabudnite vyplniť dátum certifikátu alebo výnimky.
  5. ULOŽTE svoje vyhlásenie.
  6. Hotovo.

  Ďakujeme.

  Vedenie školy.

 • Režim MŠ sv. Gabriela Nemšová - v termíne jarných prázdnin

  Vážení rodičia!

  MŠ sv. Gabriela v dňoch 15. 2. - 18. 2 2021 bude fungovať pre deti, ktoré rodičia nahlásili.

  V piatok 19. 2. 2021 bude škôlka zatvorená - pre sanitárny deň.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie školy.

 • Termín jarných prázdnin na našej základnej škole: ZŠ sv. Michala Nemšová.

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  V termíne od 15. februára - 19. februára 2021 budú na našej škole jarné prázdniny.

 • Rúška na tvárach našich detí nie sú hanbou, ale ani trestom = krásne vyznanie rodiča

  Rúška na tvárach našich detí nie sú hanbou, ale ani trestom

   

  Som matkou detí, ktoré navštevujú Katolícku spojenú školu v Nemšovej. Syn materskú školu, dcérka prípravný ročník základnej školy. Slovo ,,matka" na začiatku vety nejakého príspevku zväčša evokuje, že ide o príspevok /článok, príhovor/, ktorý v sebe nesie závan citového zaangažovania sa, s dôrazom na emóciu. Čo si budeme nahovárať. Také už raz matky sú. A v dnešnej chaotickej dobe sú takými i rodičia všeobecne. Spomínam si na svoje detstvo, kedy som cestou zo škôlky a školy chodila ruka v ruke                    s kamarátkou, cestou sme popreskakovali niekoľko mlák a po príchode domov sme odhodili tašky a v spoločnosti ďalších detí sme robili všetko to, čo deti robiť zvyknú. Bez rúšok, bez dezinfekčných prípravkov vo vreckách, bez obáv z toho, že ochorieme, bez strachu ...

  Keď som sa stala matkou, verila som, že v tomto smere čaká podobné detstvo aj moje deti. Opak sa stal pravdou. Koronavírus prišiel do životov každého z nás ako nepozvaný hosť, ktorý si bez otázok berie všetko, po čom zatúži. A žiaľ to, po čom túži, je zároveň to najcennejšie čo máme - naše zdravie, naše životy. Rúška na tvári, ktoré zakryli náš úsmev, sa stali dennodennou súčasťou našich životov. Avšak naše tváre neboli tým jediným čo zakryli. Aspoň ja to tak vnímam. Bojím sa, hoci dúfam, že sa mýlim...že zakryli aj dobro a súcit v nás. Keď v marci 2020 vypukla pandémia, mohli sme čítať články a príspevky s podtónom ako nás jej príchod zmenil, ako sme odrazu prehodili rebríček našich hodnôt, ako hlboko sme si začali vážiť dotyky a objatia, ako sme častejšie hovorili: ,,ľúbim ťa, chýbaš mi, nechcem ťa stratiť...". Čo to bolo, čo sme vtedy cítili, keď sme bez váhania klopali na dvere našim starým susedom, aby sme obetovali svoje pohodlie a pomohli im s nákupom, len aby sme v miestnom rozhlase nepočuli po smútočnej skladbe ich meno? Čo to bolo, čo sme cítili, čo nás napĺňalo súcitom a ľudskosťou? Čo to bolo? Nebo nad nami, ktoré bolo dovtedy plné lietadiel zrazu zostalo tiché, bez tých vzdušných čiar, ktoré kreslili každý deň nový obraz a dávali nám najavo, že svet žije a pláva svojim prúdom. Všetko utíchlo.

  A ako čas plynul a svet sa ponáral do čoraz väčšieho zmätku, akosi sme sa spolu s ním menili aj my. Už sme neboli tak chápaví, ako predtým. Omrzeli nás opatrenia, začali sme nadávať na všetko od politiky, politikov, až po svet všeobecne. Hrdinom našich dní sme už netlieskali, ale namiesto toho sme začali húževnato volať do ambulancií, ako si dovoľujú nevziať nás v termíne na vyšetrenie a "výhovorka" typu: lebo covid, nám už nestačila. S pribúdajúcimi konšpiráciami a hoaxami, ktoré nás desili tým, ako malé nevinné deti zomierajú v dôsledku nosenia rúšok na uliciach a na školách, ktoré nám hovorili ako nás chcú vlády zotročiť...ako je koronavírus vlastne len nepríjemnou odnožou chrípky a podobne, sme akýmsi nedopatrením prestali byť ľuďmi, ktorí stoja jeden pri druhom v ťažkých časoch a namiesto toho sme sa stali večnými sťažovateľmi na všetko, čo nás obklopuje.

   Po dlhom čase tvrdého lockdownu sa dnes naše deti mohli opäť vrátiť do materských a základných škôl. Podmienkou je negatívny covid test a rúška. Aj v triedach materskej školy, čo sme predtým nemali. A mňa veľmi zamrzelo, keď som namiesto vďaky smerom k učiteľom počula slová niektorých matiek a otcov, ktorí využili svoje právo ohradiť sa voči daným opatreniam: ,,Moje dieťa má byť celý deň v rúšku? Moje dieťa má celý deň takto trpieť? Moje dieťa...moje dieťa...moje dieťa. Nechcem, nedovolím, neželám si a vy pani učiteľka ste povinná...a tak ďalej." Tento príspevok síce píšem ako matka, ale v prvom rade ako ľudská bytosť, ktorej záleží  tak na svojom živote a zdraví, ako aj na živote a zdraví mojich detí, mojich blízkych a ľudí v mojom okolí. Videla som, čo dokáže koronavírus. Vzal mi skvelú priateľku, ktorá mala 31 rokov a hoci mala rakovinu, mala skvelé prognózy lekárov v rámci svojej diagnózy. Až kým neprišiel covid. Videla som, čo dokáže a akú silu má, keď vzal z môjho života ľudí, ktorých mi osud poslal do cesty. Ľudí, ktorých už neuvidím. Videla som, aké rany zanechal na dušiach ľudí, ktorým zazvonil mobil z nemocnice, že ich matka, otec, švagor...podľahli jeho devastačným následkom. Iba Boh vie, ako milujem svoje deti a ako ma bolí, že nemôžu mať "normálne" detstvo, bez lockdownov, karantén, príkazov a nariadení. Bolí ma, že hoci sú prakticky ešte malí, musia byť svedkami toho, čo sa vonku deje. Strach, obavy, neistota, žiadne ihriská, kúpaliská, kiná, divadlá...žiadna zábava. Len múry bytov a domov a triedy v školách. Ich rutina.

  A k tomu, akoby to nestačilo, musia aj to málo zábavy, čo im zostalo, prežiť pod rúškami. Ja to chápem. Chápem tú frustráciu, lebo ju sama cítim. Chápem ten hnev, lebo ho sama cítim. Chápem to. Ale chápem aj to, že len opatrenia nás môžu uchrániť od toho najhoršieho z toho najhoršieho, čo už prežívame. A nedokážem sa nečinne prizerať na to, ako si túto situáciu mnohí vyvršujú na tých, ktorým na našich deťoch záleží rovnako, ako na nich záleží nám- na učiteľoch. Učitelia (nielen) v našej materskej škole a základnej škole sa deň čo deň snažia o to, aby aj v týchto pohnutých časoch dali deťom potrebné vzdelanie a zručnosti, ktoré ich budú sprevádzať po zvyšok ich života. Ale učiteľ nie je superhrdina. Aj učiteľ je človekom, ktorý má svoje problémy, svoje trápenia, svoje ochorenia. Alebo si myslíme, že učiteľ nemá zdravotné alebo osobné problémy? Že učiteľ sa nebojí o svoju rodinu a o to ako ju zabezpečí? Že on sa nebojí o svoje zamestnanie a istoty? Táto situácia pre nich nie je ľahká, no napriek tomu, čo vo svojich rodinách a osobnom živote prežívajú, ich každé ráno vidíme pred triedou, ako s úsmevom vítajú naše deti a hoci sa tak možno vo vnútri necítia, tvária sa, že sú šťastní a spokojní. A my, namiesto toho, aby sme im poďakovali za to, akú obetu prinášajú, za to, ako zvládajú túto ťažkú situáciu.....my im "napľujeme" do tváre a otočíme voči nim všetku našu frustráciu a hnev zo vzniknutej situácie. Situácie, za ktorú oni nemôžu! Učitelia našich detí si koronavírus neželali. Neprosili oň. Nechceli sa zamknúť pod rúška. Rovnako, ako nič z toho nechcel nikto     z nás. Ale to, čo momentálne obklopuje naše životy je silnejšie ako to, po čom túžime a čo by sme chceli. Ide o zdravie. Ide o životy.

  Sme na jednej lodi. Nech to znie hoci aj ako klišé, je to pravda. Všetci sme teraz na jednej lodi. A sú len dve možnosti, ako toto more pandémie, strachu, obáv, neistoty a chaosu...preplávame. Buď budeme jeden druhého hádzať cez palubu a vzájomne sa obviňovať za každú búrku, ktorá nás po ceste postretne, alebo sa kormidla chytíme spolu a preplávame cez neho bok po boku. S úctou, s odvahou a ľudskosťou. A hoci možno, keď priplávame do cieľa, kde nebude tohto chaosu, ktorý nás teraz obklopuje, vyjdeme na breh doráňaní a s jazvami, vyjdeme naň spolu. A len na tom záleží. Zostať človekom, ktorý nepustí ruku toho, kto stojí vedľa neho a nesie rovnaké jazvy ako on sám.

  S úctou,

  matka a žena, ktorá sa skláňa pred odvahou našich učiteľov,

  Helena Hudáčeková

 • Novinka – Potvrdenia o návšteve školy

  Vážení rodičia!

  Potvrdenie o návšteve školy si už môžete vytlačiť aj zo svojho rodičovského konta na našej webovej stránke:  www.sksnemsova.sk.

  Postup:

  1. Prihlásite sa do rodičovského konta na www stránke.

  2. Kliknete vľavo hore na Štart.

  3. V okne, ktoré sa vám otvorí v ľavom modrom stĺpci, nájdete názov „Dochádzka“.

  4. Zobrazte vpravo „Potvrdenia“ a dajte Vytlačiť.

  5. Hotovo.

  Môžete postupovať aj podľa návodu, ktorý nájdete na linku:

  https://help.edupage.org/sk/e2755

 • Škola a šport vždy patrili k sebe.

  Záujem a veľkú podporu prejavili našej škole v čase lock downu rozosmiate, mladé florbalistky z NTS - FK ZŠ Nemšová. Navštívili nás v piatok 5. februára a neprišli s prázdnymi rukami. Do školy pre deti, žiakov i pani učiteľky priniesli veľkú kartónovú škatuľu. Boli v nej samé rúška - jedno je krajšie ako druhé. Ťažko bude vyberať. Veru tak: podelili sa s nami s hygienickými rúškami, ktoré sa nám zídu najmä teraz, keď od pondelka 8.2.2021 prídu do školy žiaci prvého stupňa, prípravných ročníkov, špeciálnych tried a naši najmenší z MŠ.

  Ďakujeme im a prajeme veľa zdavia a úspechov :-)

 • Oznam pre rodičov k obnoveniu prezenčnej formy vzdelávania žiakov na spojenej škole Nemšová

  Vážení rodičia!

  Od 8. 2. 2021 podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR nastupujú žiaci 1. - 4. ročníka, špaciálnych tried, prípravných ročníkov a MŠ na prezenčnú formu vzdelávania.

  Podmienky nástupu:

  1. Vyplnenie "Čestného prehlásenia" nariadeného MŠVVaŠ SR zo dňa 4. 2. 2021 prílohou č. 11/a a 11/b, linky na  tlačivá sú uvedené dole pod textom.

  2. Podmienkou účasti žiaka na prezenčnej výučbe je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti vykonaný v priebehu nadchádzajúceho víkendu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace.

  3. Žiaci budú po príchode do školy absolvovať ranný filter.

  4. Žiaci, ktorí ostávajú doma, budú dostávať DU prostredníctvom edupage, dištančná výučba sa konať nebude.

  5. Zákonní zástupcovia žiakov ZŠ aj detí MŠ, sa môžu dať otestovať na MOM, ktoré ja zriadené na NTS v Nemšovej, alebo aj v akomkoľvek inom odbernom mieste.

  6. OBEDY. Zákonní zástupcovia žiakov si svoje deti prihlasujú na obedy u vedúcej jedálne - jedáleň funguje od 8. 2. 2021

  Na telefónnom čísle: 032 659 8326

   

   

   

   

 • Oznámenie pre rodičov MŠ sv. Gabriela Nemšová

  Vážení rodičia!

  Všetky deti našej MŠ môžu nastúpiť do materskej školy od 8. 2. 2021.

  Deti, ktoré nenastúpia je potrebné nahlásiť pani zástupkyni na e-mail MŠ: ms.sv.gabriela@gmail.com, kvôli objednaniu stravy do piatku 5. 2. 2021 do 10:00.

  Podmienky nástupu detí:

  1. Vyplnenie "Čestného prehlásenia" nariadeného MŠVVaŠ SR zo dňa 4. 2. 2021 prílohou č. 11/a a 11/b.

  2. Podmienkou účasti žiaka na prezenčnej výučbe je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti vykonaný v priebehu nadchádzajúceho víkendu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace.

  3. Žiaci budú po príchode do školy absolvovať ranný filter.

  4. Žiaci, ktorí ostávajú doma, budú dostávať DU prostredníctvom edupage, dištančná výučba sa konať nebude.

  5. Zákonní zástupcovia detí MŠ, sa môžu dať otestovať na MOM, ktoré ja zriadené na NTS v Nemšovej, alebo aj v akomkoľvek inom odbernom mieste.
 • Kde sa dať testovať v Nemšovej?

  Oznam pre verejnosť z okolia Nemšovej

  Zajtra od 2. 2. 2021 otvárame v areáli NTS, na futbalovom štadióne (Školská 506, Nemšová) Mobilné Odberové

  Miesto na antigénne testovanie. Otváracia doba je:

  PO, STR, PIA   8,00-16,00h

  UT, ŠTV           10,00-18,00h

  SO+NE             9,00-17,00h

  Sľubujeme, že ak by ku konca dňa bol veľký záujem, nezatvoríme, kým nevybavíme posledného záujemcu.

  Parkovanie je možné na parkovisku pri futbalovom štadióne.

  Testovanie je samozrejme bezplatné, odchádzate s certifikátom.

  Ak uprednostňujete citlivý prístup a rýchle vybavenie, budeme sa na Vás tešiť. Náš 5 - členný tím je tu pre Vás 7 dní v týždni.

  Pre zvýšenie bezpečnosti doržiavajte 2- metrový odstupy, vlastná vreckovka a pero je zárukou, že neprídete do kontaktu s infektom.

  Ďakujeme, že rešpektujete odporúčania MZSR.

 • Oznam pre rodičov o prevádzke ŠKD od 8. 2. 2021

  Vážení rodičia!

  ŠKD bude fungovať od 8. 2. 2021

  1. Ranný ŠKD od 6:30 - 7:45

  2. Poobedný ŠKD od 11:25 - 16:15

 • Milí naši žiaci! Objavujte s nami zaujímavé internetové stránky ;-)

 • Oznamujeme rodičom, že naďalej platí rozhodnutie ministra školstva o prevádzke materských škôl v čase núdzového stavu.

  Oznamujeme rodičom,

  že naďalej platí rozhodnutie ministra školstva o prevádzke materských škôl v čase núdzového stavu,

  a z tohto dôvodu

  od pondelka 1. februára 2021

  bude materská škola naďalej pokračovať

  prezenčným spôsobom výučby,

  podobne ako je to tento týždeň /25.1.– 29.1.2021/

      (pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti    rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu).

  Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR môžu byť otvorené len materské školy   pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

 • Výpisy vysvedčení za 1. polrok šk. roku 2020/2021 sa na našej škole budú podľa vydávať podľa: Usmernenia pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 MŠVVaŠ SR

  Výpisy vysvedčení za 1. polrok šk. roku 2020/2021 sa na našej škole budú podľa vydávať podľa:

   

   

  Usmernenia pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

  MŠVVaŠ SR, kde sa hovorí:

   

  „Školy, ktoré vo svojich školských informačných systémoch (ďalej len ŠIS) majú elektronické databázy žiakov a ich hodnotenia, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v ŠIS.“

   

  Naša škola KSS Nemšová organizačná zložka ZŠ sv. Michala využije ŠIS Edupage, so súhlasom Pedagogickej rady školy zo dňa 25. januára 2021.

  Ďakujeme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria