Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Utorok 27. 7. 2021

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Novinky

 • Od pondelka 19.7. do stredy 21.7. sa pod vedením p.uč. Petronely Novosadovej uskutočnil výtvarný tábor Šikovníček. Každý deň bol plný tvorivých aktivít: maľba na textil, land-art, výroba mydiel, výstava historických hračiek, párty s večerou... Deti si odnášajú z tábora svoje krásne práce, kopec zážitkov a tiež darček: plátno a štetce na ďalšiu tvorbu.

 • Od 12. 7. do 16. 7. 2021 prebiehal v našej škole Denný letný tábor Sovička, po prvýkrát pre deti so špeciálnymi potrebami pod vedením p. uč. Forgáčovej a p. uč. Merkovej. Tábor bol naplnený hrami, súťažami, deti si namaľovali svoje tričko a spravili osviežujúcu tortu. Všetci si odnášajú krásne zážitky a my im prajeme ešte prázdniny️ plné dobrodružstiev.

 • Táto pieseň znela dnes (16.7) v škole z detských úst. Dnešný deň je spomienkou na Pannu Máriu Karmelskú a náš duchovný otec – pán dekan Ján Smolka pri tejto príležitosti požehnal kríž, ktorý zdobí areál našej školy. Kiežby každý, kto pozdvihne svoj zrak k nemu, načerpal potrebnú silu, vieru i lásku zároveň.

 • Vážení rodičia pri žiadosti o uplatnení daňového bonusu na stravovanie dieťaťa je potrebné do 1. augusta 2021:

  1. Doniesť alebo poslať poštou na adresu školy (Katolícka spojená školaŠkolská 9, 914 41 Nemšová):

  Potvrdenia od rodičov z ÚPSVaR , že ani jeden z rodičov dieťaťa nepoberá daňový bonus na dieťa.

  2. Vyplnené čestné prehlásenie,

  ktoré nájdete pod týmto oznamom.

  Ďakujeme za porozumenie - informáciu sme dostali v tejto chvíli e-mailom.

  Pozdravujeme vás.

 • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

 • MŠ bude v čase letných prázdnin otvorená

  od 06. 07. 2021 – do 30. 07. 2021

  v čase

  od 6:30 hod. - do 15:00 hod.

 • My budeme prváci, celá prvá trieda,

  v škole na nás vyčkáva veľká abeceda.

  Poznáme už farby, kvietky, zvieratá

  a do 10 každý škôlkar naráta.

  Nemáme strach z abecedy,

  zmýlime sa kedy-tedy.

  Nadšenie však kameň láme,

  keď si spolu zaspievame.

  Naše tablo je vystavené vo vitríne elektro obchodu COM-PA s. r. o. (zásielkovňa) na ul. Janka Palu.

 • 30. jún bol dňom lúčenia. Do zborovne sa s pedagógmi prišli rozlúčiť deviataci: posledný príhovor, kvety, slzy na krajíčku.... Strávili tu kus svojho detstva, veríme, že budú mať na čo spomínať.

  Druhá rozlúčka bola s predškolákm. Majú náš obdiv: naučili sa a zaspievali nám pesničku, zložili sľub predškoláka.

  Všetkým želáme veľa úspechov a spokojnosti v novej škole.

 • Prešli rôčky, prešli dníčky, už ideme do školičky....

 • Viete, že Skalka nad Váhom je najstarším pútnickým miestom v celom bývalom Uhorsku? A že je to naše diecézne pútnické miesto? Sme radi, že sviatok sv. Petra a Pavla sme mohli osláviť práve tu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí školskú púť pripravovali a bolo toho neúrekom: dohodnúť autobus, kňaza, miništrantov, hudobníkov, asistenciu, sprievodcu v kláštore... Niektoré deti tu boli po prvýkrát, veríme, že nie posledný. Jednou z myšlienok kázne otca Dušana bola láska: k Bohu aj blížnemu. Vravel, že tam, kde sa ľudia majú radi, podarí sa aj ťažká práca, že láska dokáže robiť zázraky. Želajme si a robme čo najviac takýchto zázrakov lásky - každý deň, stále...

 • Je cyklistický výlet v podaní 7. A. Kto ho vymyslel? Triedny p. uč Hanták – športovec a telocvikár. O bezpečnosť počas cesty sa staral aj p. riaditeľ Král a p. uč. Bárková. Vyrazili ráno z Nemšovej po Vážskej cykloturistickej magistrále cez Trenčín až do Opatoviec. Tu bola malá pauza na občerstvenie a na načerpanie síl do ďalšej etapy cez Kubrú, Trenčiansku Teplú do Nemšovej. Spolu prešli 45 km. Majú náš obdiv.

 • Po návrate do školy sme sa s piatakmi na technike pustili do vyšívania. Najprv nácvik stehov a potom šup na obrázok. Vyšívali sme na papier, do vytlačeného obrázka sme narobili dierky, aby sa ihla ľahšie prevliekala. Nebolo to vôbec jednoduché, niektorým sa papier trošku roztrhal alebo pokrčil. Zaujímavé bolo, že aj tí najväčší „urečnenci“ zabudli pri práci rozprávať:-) Hotový obrázok sme zarámovali – papierovým rámom, trošku prizdobili a tu je výsledok.

 • Od 24. 4. 2021, kedy v Skalke nad Váhom prijal biskupskú vysviacku Mons. Peter Beňo, uplynul už nejaký čas. V tomto čase na neho a jeho službu naši žiaci pod vedením p. uč. Mgr. Moniky Tatranskej a Mgr. Lenky Vrtíkovej nezabúdali. Na hodinách náboženstva sme sa modlili desiatok sv. ruženca, ktorý sme obetovali za nášho nového pomocného biskupa. Motivovali sme žiakov, aby aj svoje osobné modlitby, sv. omše, sv. prijímania, sebazápory a dobré skutky obetovali na tento úmysel.

  Spoločne sme sa pomodlili:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria