Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Sobota 25. 6. 2022

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Novinky

 • Od zrnka k chlebu je názov literárnej a výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojili žiaci našej školy. Súťaž organizovalo Mesto Nemšová a Králikov mlyn pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o Nemšovej. Našej škole sa podaril nevídaný úspech. Získali sme veľa ocenení, najmä v literárnej súťaži, kde ich bolo 11. Veľká vďaka patrí žiakom a ich pani učiteľkám SJL. V dvoch kategóriách máme dve 1. miesta. Nelka Dudeková z 5. A a Nina Begáňová zo 7. A si získali srdcia všetkých porotcov a divákov, svoje poetické dielka dnes na Slávnostnom vyhodnotení ocenených víťazov aj krásne zarecitovali. Programom sprevádzali aj naši šikovní hudobníci. Ceny odovzdával primátor mesta pán Miloš Mojto. Všetci zúčastnení si mohli pozrieť krásne pripravenú vernisáž ocenených dielok, ďakujeme pani Králikovej aj za ochutnávku výborných koláčikov... Kto sa ešte umiestnil? Pravdaže, máme aj 2. a 3. miesta.

 • Deviataci okúsili ako vyzerá matematika v praxi, lebo matematika nie je predsa len o počítaní na tabuľu alebo do zošita. Matematika je všade okolo nás a budú ju potrebovať aj v bežnom živote. Obe triedy dnes mali výnimočne povolené mobilné telefóny, pomocou ktorých absolvovali matematickú prechádzku. Budúci rok čakajú podobné prechádzky aj viaceré ročníky.

 • Čítajme si...

  Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa, pomáha poznať hodnoty, ako je dobro a zlo, rozvíja reč, slovnú zásobu, fantáziu a tvorivosť. Čítajme si... je názov celoslovenského podujatia a súťaže, ktoré spoluorganizuje Linka detskej istoty a nad ktorým prevzala patronát prezidentka SR Zuzana Čaputová. Úlohou prihlásených súťažiacich je celý deň čítať a cieľom je, aby sa zapojilo čo najviac detí. Do súťaže sa prihlásilo viac ako 75 000 detí. Dnes 22. júna sa aj naša škola zapojila do tohto čitateľského maratónu, čítalo sa od prvej vyučovacej hodiny až po poslednú, zapojili sa žiaci 2. stupňa, na hodinách slovenského jazyka a literatúry čítali krásnu knižku Planéta UFF, ktorá je plná fantázie a dobrodružstiev. Autorkou je Ivana Žilinská, čo je umelecké meno našej pani zástupkyne Kataríny Martinkovej. Deťom sa knižka veľmi páčila. Veľmi chválime siedmakov, ktorí čítali aj v anglickom jazyku z knižky More Fairy Tales...Všetci čítajúci krásny deň plný čítania zakončili podpisom na pamätný diplom. Do čítania!

 • Vážení rodičia!

  Dňa 24. 6. 2022 (v piatok) budú mať žiaci našej KSŠ teoretickú časť OZO.

  Vyučovanie končí takto:

  1. I. stupeň ročníky 1. - 4. a ŠT I, II, PASpr. PAS 1. roč a NKS budú končiť o 11:30 a hneď môžu ísť na obed.

  1. II. stupeň ročníky 5. - 9. budú končiť o 12:30.

  Pozdravujeme Vás.

  Vedenie školy

 • Dnes mali piataci rozlúčkovú party na technike. Upiekli si pravú taliansku pizzu a urobili bazovú limonádu. Kúsok pizze sa ušiel aj p. triednej učiteľke. Bola výborná, mňam :-)

 • Nielen veľkáči vedia, čo je koncoročný výlet. Prváci a druháci toho za pár hodín zažili naozaj veľa. Posúďte sami! Vlakom z Nemšovej do Trenčína, vláčikom od Vodníka k hradu a späť, desiata a šmykľavky pod Brezinou, 90 schodov k výhliadke a duchovné povzbudenie pri kostole Narodenia Panny Márie, zmrzlina a darček na námestí, kreatívne Lego štúdio, a vlakom HURÁ domov.

  Krásny letný deň v spoločnosti kamarátov za nami :-)

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Dávame Vám do pozornosti dve cirkevné slávnosti, na ktoré ste samozrejme pozvaní.

  1.

  Vo štvrtok 16. 6. 2022 Cirkev slávi prikázaný sviatok ľudovo nazývaný „Božieho tela“.

  Večerná sv. omša sa v Nemšovej bude konať o 18:00.

  Po tejto sv. omši bude procesia so Sviatosťou Oltárnou po jednotlivých oltárikoch.

  Fara pozýva aj deti našej cirkevnej školy, najmä prvoprijímajúce, aby si za pomoci rodičov prichystali lupene kvetov, ktoré budú sypať v procesii pred Sviatosťou Oltárnou.

 • Dotyk a pohladenie Božej lásky prostredníctvom Ducha Svätého zažili dnes na slávnosť Najsvätejšej Trojice naši ôsmaci a deviataci. Rukami otca biskupa Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, prijali poslednú z iniciačných sviatostí - sviatosť birmovania. P. biskup ju prirovnal k duchovnej maturite a povzbudil birmovancov, aby dary Ducha Svätého aj naďalej rozvíjali prostredníctvom sviatostného života.Sviatosť birmovania je jedinečná udalosť v živote mladých ľudí. Tento deň bol však výnimočný nielen pre tých, ktorí prijali sviatosť birmovania, bol sviatkom aj všetkých tých, ktorých mladých ľudí k tejto sviatosti priviedli. Pani učiteľky triedne ďakujú za milé pozvanie na túto slávnosť.

 • Ako každé letné prázdniny, aj tento rok máme pre Vaše deti pripravené denné tábory plné krásnych spomienok a neopakovateľných zážitkov:

  18.7. - 22.7. Športovček - denný letný tábor

  20.7. - 22.7. Denný výtvarno-tvorivý tábor

  25.7 - 29.7. Sovička - denný letný tábor

 • Koncoročný výlet piatakov a šiestakov sprevádzala Medardova kvapka, no dobrú náladu nám nepokazila. Cez strechu na hrade Červený Kameň našťastie nepršalo :-) Videli sme, ako kedysi bývala šľachta a dozvedeli sa veľa zaujímavosti o živote v stredoveku. Ďalšou zastávkou bola Oáza tigra sibírskeho v Kostolnej pri Dunaji. Tu nás už vítalo rozpačité slniečko. Stanica zachraňuje tigre z cirkusov a nepovolených chovov, prispieva tak k ochrane druhu, ktorý vo voľnej prírode vymiera. Nakoniec sme sa zastavili v Trnave: doplniť hladné brušká a nakúpiť to, čo u nás nemajú :-)

 • Dnes bola Skalica naša... Deviataci si najskôr pripravili a upiekli tradičný trdelník, potom sa zoznámili s historickou Skalicou a nakoniec zložili lezeckú skúšku odvahy v Tarzánii. Krásna bodka za deviatym ročníkom v škole.

 • Dnes sa siedmaci vybrali na exkurziu do neďalekej čističky odpadových vôd v Ľuborči, aby si aj prakticky overili a upevnili svoje znalosti z chémie, kde jednou z tém je práve čistenie vody. Videli sme cely proces, ako sa z odpadovej vody z kanalizácie plnej znečistenia stáva čistá voda, ktorá putuje späť do obehu, v našom prípade do rieky Váh.

 • Podľa čoho vieme, že sa blíži koniec školského roka? No predsa podľa koncoročných výletov. Siedmaci a ôsmaci sa vybrali na Oravu. Navštívili Oravský hrad a Slanický ostrov na vodnej nádrži Orava. Počasie bolo super a nálada ešte lepšia.

 • OZO

  -je názov kurzu Ochrana života a zdravia, ktorý je súčasťou vyučovania. Tentoraz sme ho prežili súťažne: deti na rôznych stanovištiach plnili úlohy zo zdravotníckej prípravy, civilnej ochrany, poznávali dreviny, trénovali postreh a prácu v tímoch, na ihrisku a v telocvični boli pripravené zábavné športové disciplíny... to všetko za výdatnej pomoci deviatakov. Súťažli sme pre radosť, ale aj o Putovný pohár sv. Michala. Víťazná skupina môže mať trofej po celý školský rok v triede. A kto bol najlepší? Naši ôsmaci! Blahoželáme.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria