Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Štvrtok 4. 3. 2021

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Novinky

 • Milí rodičia,

  V mene všetkých detí MŠ sv. Gabriela a žiakov ZŠ sv. Michala Vám, ktorí ste prispeli 2% z daní z príjmu za uplynulý rok 2019/2020 srdečne ďakujeme.

  Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste v čase podávania daňových priznaní za rok 2020 opäť mysleli na deti a žiakov našej Katolíckej spojenej školy a poukázali 2% z dane občianskemu združeniu Zelený štvorlístok Nemšová.

  Za Vašu podporu a pomoc ďakujeme.

 • V prílohe nájdete aktuálne linky na prihlasovanie na dištančné vyučovanie od 1. 3. 2021

 • Vážení rodičia!

  Podľa Vestníka vlády SR od 1. 3. 2021 výučba v našej Materskej škole sv. Gabriela bude prebiehať podľa § 1

  (2) Zákaz prevádzky podľa ods. 1 sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti

  zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

 • Vážení rodičia!

  Podľa Vestníka vlády SR sa od 1. 3. 2021 vracia celá Katolícka spojená škola k dištančnej forme výučby. Platí to pre všetky ročníky 1. - 9. a všetky špeciálne triedy až do odvolania.

 • Od stredy 17. februára sme v pôstnom období, 40 denného pôstu pred Veľkou nocou.

  Vždy si tí, ktorí milujú nášho pána Ježiša Krista - kresťania, sa pripravujú na slávenie Veľkej noci pokáním a konaním dobrých skutkov.

  Pripravili sme si pre Vás, milí žiaci a žiačikovia, milú pôstnu aktivitu, pre všetkých, ktorí si chcú pripraviť a očistiť srdiečka na Veľkú noc.

  Nájdete ju na linku pod týmto oznamom.

  Veríme, že rodičia Vám so všetkým čomu nebudete rozumieť, radi pomôžu.

 • Vážení rodičia, Základnej školy sv. Michala!

  Od 22. 2. 2021 – po jarných prázdninách nastupujú žiaci 1. - 4. ročníka, špeciálnych tried, prípravných ročníkov a MŠ, na prezenčnú formu vzdelávania, podľa pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne.

  Podmienky nástupu:

  1. Vyplnenie "Čestného prehlásenia" nariadeného MŠVVaŠ SR zo dňa 4. 2. 2021 prílohou č. 8/a a 8/b, linky na tlačivá sú uvedené dole pod textom – pre rodičov a žiakov II. stupňa špeciálnych tried.

  Tlačivá je možné vyplniť aj elektronicky, z rodičovského účtu na našej www stránke.

 • Vážení rodičia, žiakov Materskej školy sv. Gabriela!

  Všetky deti našej MŠ môžu nastúpiť do materskej školy po jarných prázdninách, od 22. 2. 2021.

  Podmienky nástupu detí:

  1. Vyplnenie "Čestného prehlásenia" nariadeného MŠVVaŠ SR zo dňa 4. 2. 2021 prílohou č. 8/a a 8/b na tlačivá sú uvedené dole pod textom.

  Tlačivá je možné vyplniť aj elektronicky, z rodičovského účtu na našej www stránke.

  2. Podmienkou účasti žiaka na prezenčnej výučbe je negatívny test OBOCH zákonných zástupcov žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti vykonaný v priebehu nadchádzajúceho víkendu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, nie staršie ako 3 mesiace.

 • Vážení rodičia! Ponúkame vám podanie Vyhlásenia o bezinfekčnosti aj elektronicky.

  Potvrdenie o bezinfekčnosti s preskenovaným alebo odfoteným certifikátom alebo výnimkou si môžete podať aj elektronicky na našej www stránke:

  https://www.sksnemsova.sk/.


  POSTUP:
  1. Otvorte si svoj účet na edupage a nájdite "obdĺžnik" s názvom "Žiadosti a vyhlásenia".
  2. Kliknite na červený kruh so znakom "+" vpravo dolu. Otvorí sa vám Vyhlásenie.
  3. Vyplňte ho, priložte sken alebo fotku certifikátu alebo výnimky, ktorú používate.
  4. Nezabudnite vyplniť dátum certifikátu alebo výnimky.
  5. ULOŽTE svoje vyhlásenie.
  6. Hotovo.

 • Vážení rodičia!

  MŠ sv. Gabriela v dňoch 15. 2. - 18. 2 2021 bude fungovať pre deti, ktoré rodičia nahlásili.

  V piatok 19. 2. 2021 bude škôlka zatvorená - pre sanitárny deň.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie školy.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  V termíne od 15. februára - 19. februára 2021 budú na našej škole jarné prázdniny.

 • Rúška na tvárach našich detí nie sú hanbou, ale ani trestom

  Som matkou detí, ktoré navštevujú Katolícku spojenú školu v Nemšovej. Syn materskú školu, dcérka prípravný ročník základnej školy. Slovo ,,matka" na začiatku vety nejakého príspevku zväčša evokuje, že ide o príspevok /článok, príhovor/, ktorý v sebe nesie závan citového zaangažovania sa, s dôrazom na emóciu. Čo si budeme nahovárať. Také už raz matky sú. A v dnešnej chaotickej dobe sú takými i rodičia všeobecne. Spomínam si na svoje detstvo, kedy som cestou zo škôlky a školy chodila ruka v ruke s kamarátkou, cestou sme popreskakovali niekoľko mlák a po príchode domov sme odhodili tašky a v spoločnosti ďalších detí sme robili všetko to, čo deti robiť zvyknú. Bez rúšok, bez dezinfekčných prípravkov vo vreckách, bez obáv z toho, že ochorieme, bez strachu ...

 • Vážení rodičia!

  Potvrdenie o návšteve školy si už môžete vytlačiť aj zo svojho rodičovského konta na našej webovej stránke: www.sksnemsova.sk.

  Postup:

  1. Prihlásite sa do rodičovského konta na www stránke.

  2. Kliknete vľavo hore na Štart.

  3. V okne, ktoré sa vám otvorí v ľavom modrom stĺpci, nájdete názov „Dochádzka“.

  4. Zobrazte vpravo „Potvrdenia“ a dajte Vytlačiť.

  5. Hotovo.

  Môžete postupovať aj podľa návodu, ktorý nájdete na linku:

  https://help.edupage.org/sk/e2755

 • Záujem a veľkú podporu prejavili našej škole v čase lock downu rozosmiate, mladé florbalistky z NTS - FK ZŠ Nemšová. Navštívili nás v piatok 5. februára a neprišli s prázdnymi rukami. Do školy pre deti, žiakov i pani učiteľky priniesli veľkú kartónovú škatuľu. Boli v nej samé rúška - jedno je krajšie ako druhé. Ťažko bude vyberať. Veru tak: podelili sa s nami s hygienickými rúškami, ktoré sa nám zídu najmä teraz, keď od pondelka 8.2.2021 prídu do školy žiaci prvého stupňa, prípravných ročníkov, špeciálnych tried a naši najmenší z MŠ.

 • Vážení rodičia!

  Od 8. 2. 2021 podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR nastupujú žiaci 1. - 4. ročníka, špaciálnych tried, prípravných ročníkov a MŠ na prezenčnú formu vzdelávania.

  Podmienky nástupu:

  1. Vyplnenie "Čestného prehlásenia" nariadeného MŠVVaŠ SR zo dňa 4. 2. 2021 prílohou č. 11/a a 11/b, linky na tlačivá sú uvedené dole pod textom.

  2. Podmienkou účasti žiaka na prezenčnej výučbe je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti vykonaný v priebehu nadchádzajúceho víkendu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria