Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Sobota 13. 8. 2022

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Novinky

 • Dotácia na stravu - znemy pre šk. rok 202/2023:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  Jedáleň

  Dotácia stravovania

  Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

  Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
  o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“).

  V tejto súvislosti uvádzame, že zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

 • ...nastal rozlúčkový deň pre našich deviatakov. Posledné pohľady, stisky rúk, poďakovania učiteľom, slzy v očiach: nezabudnuteľné chvíle zostanú zapamätané...nech sa Vám, milí už exdeviataci, darí v hmle života a vždy nájdete ten správny smer, kadiaľ ísť...

 • Milá pani učiteľka,

  máme Vás radi, preto sme sa za Vás v ŠKD pomodlili 14 modlitieb Verím v Boha, 84 Očenášov, 742 Zdravasov a 84 modlitieb Sláva Otcu, aby sme Vám vyprosili Božie milosti, pomoc a ochranu Panny Márie v celom Vašom živote.... Vaši prváci.

 • Aj tento školský rok sme ukončili slávnostnou svätou omšou v najstaršom pútnickom mieste na Slovensku: na Sklake. Je to príležitosť pre nás všetkých poďakovať Bohu za uplynulé obdobie a prosiť o silu do nových dní.

  Po sv. omši p. riaditeľ ocenil najlepších deviatakov za ich prácu a reprezentáciu školy. Veríme, že aj keď už nebudú našimi žiakmi, dobré meno školy budú šíriť naďalej a radi sa k nám budú vracať. Presne tak, ako huslisti Maťka a Kvetko a speváčka Eliška – naši bývalí žiaci, ktorí svojim talentom prispeli k hlbšiemu prežitiu sv. omše. Poďakovanie za odslúženie sv. omše patrí p. farárovi Štefanovi Bučovi, ďalej našim žiakom za spev a liturgické čítania, pani katechétke za hru na organ, vedeniu školy a učiteľom zodpovedným za prípravu celej akcie. Odmenení boli aj najlepší zberači papiera, tetrapakov a členovia modlitbového spoločenstva.

 • Ako každé letné prázdniny, aj tento rok máme pre Vaše deti pripravené denné tábory plné krásnych spomienok a neopakovateľných zážitkov:

  18.7. - 22.7. Športovček - denný letný tábor

  20.7. - 22.7. Denný výtvarno-tvorivý tábor

  25.7 - 29.7. Sovička - denný letný tábor

 • Dňa 29. 6. 2022 (streda) bude v normálnom režme - ranná aj poobedná.

  Dňa 30. 6. 2022 štvrtok) bude len ranný klub.

 • Od zrnka k chlebu je názov literárnej a výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojili žiaci našej školy. Súťaž organizovalo Mesto Nemšová a Králikov mlyn pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o Nemšovej. Našej škole sa podaril nevídaný úspech. Získali sme veľa ocenení, najmä v literárnej súťaži, kde ich bolo 11. Veľká vďaka patrí žiakom a ich pani učiteľkám SJL. V dvoch kategóriách máme dve 1. miesta. Nelka Dudeková z 5. A a Nina Begáňová zo 7. A si získali srdcia všetkých porotcov a divákov, svoje poetické dielka dnes na Slávnostnom vyhodnotení ocenených víťazov aj krásne zarecitovali. Programom sprevádzali aj naši šikovní hudobníci. Ceny odovzdával primátor mesta pán Miloš Mojto. Všetci zúčastnení si mohli pozrieť krásne pripravenú vernisáž ocenených dielok, ďakujeme pani Králikovej aj za ochutnávku výborných koláčikov... Kto sa ešte umiestnil? Pravdaže, máme aj 2. a 3. miesta.

 • Deviataci okúsili ako vyzerá matematika v praxi, lebo matematika nie je predsa len o počítaní na tabuľu alebo do zošita. Matematika je všade okolo nás a budú ju potrebovať aj v bežnom živote. Obe triedy dnes mali výnimočne povolené mobilné telefóny, pomocou ktorých absolvovali matematickú prechádzku. Budúci rok čakajú podobné prechádzky aj viaceré ročníky.

 • Čítajme si...

  Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa, pomáha poznať hodnoty, ako je dobro a zlo, rozvíja reč, slovnú zásobu, fantáziu a tvorivosť. Čítajme si... je názov celoslovenského podujatia a súťaže, ktoré spoluorganizuje Linka detskej istoty a nad ktorým prevzala patronát prezidentka SR Zuzana Čaputová. Úlohou prihlásených súťažiacich je celý deň čítať a cieľom je, aby sa zapojilo čo najviac detí. Do súťaže sa prihlásilo viac ako 75 000 detí. Dnes 22. júna sa aj naša škola zapojila do tohto čitateľského maratónu, čítalo sa od prvej vyučovacej hodiny až po poslednú, zapojili sa žiaci 2. stupňa, na hodinách slovenského jazyka a literatúry čítali krásnu knižku Planéta UFF, ktorá je plná fantázie a dobrodružstiev. Autorkou je Ivana Žilinská, čo je umelecké meno našej pani zástupkyne Kataríny Martinkovej. Deťom sa knižka veľmi páčila. Veľmi chválime siedmakov, ktorí čítali aj v anglickom jazyku z knižky More Fairy Tales...Všetci čítajúci krásny deň plný čítania zakončili podpisom na pamätný diplom. Do čítania!

 • Dnes mali piataci rozlúčkovú party na technike. Upiekli si pravú taliansku pizzu a urobili bazovú limonádu. Kúsok pizze sa ušiel aj p. triednej učiteľke. Bola výborná, mňam :-)

 • Nielen veľkáči vedia, čo je koncoročný výlet. Prváci a druháci toho za pár hodín zažili naozaj veľa. Posúďte sami! Vlakom z Nemšovej do Trenčína, vláčikom od Vodníka k hradu a späť, desiata a šmykľavky pod Brezinou, 90 schodov k výhliadke a duchovné povzbudenie pri kostole Narodenia Panny Márie, zmrzlina a darček na námestí, kreatívne Lego štúdio, a vlakom HURÁ domov.

  Krásny letný deň v spoločnosti kamarátov za nami :-)

 • Dotyk a pohladenie Božej lásky prostredníctvom Ducha Svätého zažili dnes na slávnosť Najsvätejšej Trojice naši ôsmaci a deviataci. Rukami otca biskupa Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, prijali poslednú z iniciačných sviatostí - sviatosť birmovania. P. biskup ju prirovnal k duchovnej maturite a povzbudil birmovancov, aby dary Ducha Svätého aj naďalej rozvíjali prostredníctvom sviatostného života.Sviatosť birmovania je jedinečná udalosť v živote mladých ľudí. Tento deň bol však výnimočný nielen pre tých, ktorí prijali sviatosť birmovania, bol sviatkom aj všetkých tých, ktorých mladých ľudí k tejto sviatosti priviedli. Pani učiteľky triedne ďakujú za milé pozvanie na túto slávnosť.

 • Koncoročný výlet piatakov a šiestakov sprevádzala Medardova kvapka, no dobrú náladu nám nepokazila. Cez strechu na hrade Červený Kameň našťastie nepršalo :-) Videli sme, ako kedysi bývala šľachta a dozvedeli sa veľa zaujímavosti o živote v stredoveku. Ďalšou zastávkou bola Oáza tigra sibírskeho v Kostolnej pri Dunaji. Tu nás už vítalo rozpačité slniečko. Stanica zachraňuje tigre z cirkusov a nepovolených chovov, prispieva tak k ochrane druhu, ktorý vo voľnej prírode vymiera. Nakoniec sme sa zastavili v Trnave: doplniť hladné brušká a nakúpiť to, čo u nás nemajú :-)

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria