Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Pondelok 26. 10. 2020

Fotogaléria

Školský rok:

Novinky

 • RNDr. Janka Jankovičová

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/jaja.ty

  Mgr. Minárechová Mária

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/minarechova

  Ing. Martinková Katarína

  https://meetingsamer3.webex.com/meet/martinkovak

  Mgr. Gabajová Adriana

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/agabaj125

  Mgr. Forgáčová Katarína

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/katkafor

  Mgr. Hamajová Katarína

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/katka.hamaj

  Ing. Strašková Iveta

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/strasulka

 • Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.

  Na Apoštolskú penitenciáriu prišli viaceré prosby od Posvätných pastierov, ktorí žiadajú, aby tento rok v dôsledku epidémie Covidu-19 boli pozmenené zbožné úkony potrebné na získanie úplných odpustkov, aplikovatených pre duše v očistci podľa normy Enchiridia Indulgentiarum (conc. 29, §1). Z tohto dôvodu Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané:

 • Vyučovacie hodiny:

  Vyučovanie sa začne od 8:00 a bude trvať do 11:45.

  1. hodina: 8:00 - 8:45

  2. hodina: 9:00 - 9:45

  3. hodina: 10:00 - 10:45

  4. hodina: 11:00 - 11:45

 • Všetky potrebné informácie sú uvedené v dodatky ku školskému poriadku, ktorý dostane každý žiak a rodič prostredníctvom Edupage. Dole v odsekoch uvádzame dôležité body:

   • Vopred neohlásená neprítomnosť = neospravedlnená hodina.
   • V prípade, že vyučujúci vyžaduje zapnutú webkameru, jej nezapnutie sa považuje za neospravedlnenú hodinu.
   • Neodovzdané alebo neskoro odovzdané zadania majú negatívny vplyv na hodnotenie a klasifikáciu žiaka.
   • Ak žiak počas online hodiny bude porušovať školský p
 • Vážení rodičia!

  Od pondelka 26.10.2020 prechádzajú žiaci ročníkov: 5. – 9. na dištančné vzdelávanie.

  Žiaci prvého stupňa majú vyučovanie naďalej v nezmenenej forme.

  Prosíme Vás, aby ste venovali pozornosť zasielaným usmerneniam. Každý zákonný zástupca dostane prostredníctvom Edupage všetky pokyny a rozvrh online hodín.

  Upozorňujeme Vás, že účasť Vášho dieťaťa na dištančnom vzdelávaní je povinná, v škole sa neprestáva vyučovať. Škola prechádza na dištančnú, on-line formu vyučovania.

  V prípade akýchkoľvek nejasností alebo technických problémov kontaktujte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa cez e-mail, Edupage, prípadne telefonicky. Hodiny uvedené v rozvrhu pre dištančné vzdelávanie budú odučené online , cez aplikáciu Webex Cisco, tak ako počas prvej vlny. Na ostatné predmety budú zadávané materiály na samoštúdium a budú využívané interaktívne učebnice Smartbooks a ďalšie. Sledujte prosím Edupage, stránku školy a riaďte sa pokynmi vyučujúceho.

 • S ohľadom na nariadenia MŠ SR na ochranu pred ochorením COVID 19 sa od 13. 10. 2020 ruší ranný klub detí. Za porozumenie rodičom ďakujeme.

 • Ovčí vlnění

  Katolícka spojená škola Nemšová spolu so Základnou školou Janka Palu sa zúčastňujú na cezhraničnom projekte v spolupráci s Envicentrom pro krajinu Vyskoké Pole z Českej republiky. Keďže momentálna epidemická situácia neumožnila našim žiakom výjazd do Envicentra a tiež nás nemohli navštíviť lektorky z Valašska, časť programu sme realizovali online.

  Online formou sme realizovali výučbový program Ovčí vlnění. Zapojili sa žiaci štvrtého ročníka. Naša lektorka, pani Brtišová virtuálne previedla žiakov tradíciami ovčieho chovu v Bielych Karpatoch. Deti sa veľa dozvedeli o zaniknutých a starých remeslách, o ovčej vlne ako o materiáli minulosti a budúcnosti. Zamerali sa na ovečky ako symbol Bielych Karpát na ich chov v priebehu vekov a na záver si sami žiaci vytvorili z vlny malú drobnosť na pamiatku.

 • Vážení rodičia! Rozhodnutím ministra školstva z dnešného dňa 11. 10. 202,0 sa nariaďuje nosenie rúšok v škole všetkým žiakom už od prvého stupňa ZŠ, od pondelka 12.10.2020.

 • Uverejňujeme rozhodnutie ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga platné pre školy od 12. 10. 2020.

 • Podľa posledného nariadenia MŠ SR sa bude vyučovať na našej KSŠ - ZŠ sv. Michala, Školská 9, Nemšová, podľa režimu, ktorý prebieha od polovice septembra. Po každej vyučovacej hodine vyučujúci vydezinfikuje triedu dezinfekčným prostriedkom, ktorý bude v každej učebni. Trieda, v ktorej bude prebiehať veľká prestávka sa bude dezinfikovať tesne pred začiatkom ďalšej hodiny - keď sa žiaci nadesiatujú.

  Krúžky budú prebiehať od októbra 2020 len tie, v ktorých sa stretnú žiaci len jednej triedy. Žiakov budú informovať vedúci krúžkov.

 • Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Rady školy

  V zmysle článku VII. Ods. 2 štatútu Rady Katolíckej spojenej školy v Nemšovej a na základe poverenia z Diecézneho školského úradu, Biskupstva Nitra vyhlasujem doplňujúce voľby do Rady školy, na uprázdnené miesto člena Rady školy, zástupcu rodičov za Materskú školu sv. Gabriela, ktorá je organizačnou zložkou Katolíckej spojenej školy Nemšová.

  Termín na prihlasovanie kandidátov na uprázdnený mandát je do 5.10.2020, do 16.00,

  e-mailom na ms.sv.gabriela@gmail.com alebo u učiteliek v MŠ.

 • Od 24. septembra 2020 budú žiaci našej školy desiatovať v triedach v ktorých mali 2. vyučovaciu hodinu. Až na konci veľkej prestávky sa premiestnia do učebne, v ktorej absolvujú 3. vyučovaciu hodinu.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria