Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Pondelok 26. 9. 2022

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Novinky

 • Vážení rodičia, na plenárnom rodičovskom združení 19.9.2022 ste boli informovaní, že Rodičovská rada pri ZŠ sv. Michala v Nemšovej

  - sa od septembra 2022 stáva súčasťou Zeleného štvorlístka v Nemšovej, občianske združenie (ďalej OZ),

  - rodičovské príspevky (príspevky ZRPŠ), ktoré doteraz vyberali triedni učitelia, môžete od šk. roka 2022/2023 platiť priamo na účet OZ (SK17 0900 0000 0050 5160 2848),

  - tí z Vás, ktorí nemajú túto možnosť, môžu príspevok ZRPŠ zaplatiť poštovou poukážkou (žiaci ju dostanú v škole v priebehu budúceho týždňa), prípadne odovzdajú hotovosť triednemu učiteľovi,

 • Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, milí žiaci!

  Dňa 23. 9. 2022 (v piatok) sa na našej škole uskutoční finančná zbierka "Biela pastelka".

  Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

  Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, pre zrakovo postihnutých ľudí.

  Takto pomôžeme slabozrakým a nevidiacim začleniť sa do bežného života.

  Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

 • Prihlášky budú na vrátnici školy, alebo si ju môžete stiahnuť pod týmto oznamom a vytlačiť obojstranne.

  Vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať max. do 9.9.2022 triednemu učiteľovi alebo v triede Škd1 pri vchodových dverách školy - p.uč.Novosadovej.

 • V sobotu 3.septembra 2022 popoludní sa konala slávnostná vernisáž výtvarnej súťaže ,,Lacove chrobáky" v Nemšovej v parku Jozefa Lacu. Do súťaže sa zapojilo 53 základných a základných umeleckých škôl z Trenčianskeho kraja. Park zdobilo viac ako 500 výtvarných prác detí. Spomedzi veľkého počtu prác a konkurencie získala krásne 2.miesto aj žiačka našej školy Karin Mazániková so svojou minimalistickou, jednoduchou a originálnou prácou doplnenou textom pod vedením p.uč. Bc.Petronely Novosadovej, DiS. Srdečne jej gratulujeme!:)

 • Milí naši prváčikovia! Vážení rodičia našich prváčikov!

  Vieme, že sa radujete, že pôjdete do "veľkej" školy, školské tašky máte pripravené, perá "nabrúsené" ;-).

  Aj my Vás už očakávame.

  Vaše pani učiteľky triedne, p. uč. Mgr. Katarína Hamajová a p. uč. Zuzana Merková, Vám už vyzdobili triedu, upravili lavice aj stoličky a pripravili niekoľko milých prekvapení.

  V pondelok 5. septembra 2022 sa spolu stretnete.

  Bude to o 7:20 pred vchodom do našej Katolíckej spojenej školy.

  Tešíme sa na Vás. Príďte spolu so svojimi rodičmi.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa:

  5. septembra o 8:00 slávením sv. omše v kostole sv. Michala v Nemšovej.

  Zraz žiakov všetkých tried sa bude konať o 7:45 pred kostolom sv. Michala.

  Žiaci prvého ročníka pôjdu po skončení sv. omše, so svojimi triednymi pani učiteľkami a prítomnými rodičmi

  do kultúrneho centra na privítanie prvákov, ktoré sa má konať o 9:00 hod.

  Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na pokyny MŠ SR:

 • - to je názov celoročnej duchovnej aktivity, ktorú pripravili naše pani katechétky. Začína sa v utorok v školskej kaplnke o 7.45. Podrobné informácie, ako sa do nej zapojiť sa dozviete po kliknutí na odkaz.

 • ŠKD bude v prevádzke od 6.9.2022.

  Ranný ŠKD od 6.30 – 7.45h

  Popoludňajší ŠKD od 11.25 - 16.00h pre triedy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A

  od 11.25 – 15.00h pre triedy 1. A NKS, ŠT1, PAS 2, PAS 3

  Prihlášku si vytlačte obojstranne pod týmto oznamom, alebo si ju môžete osobne vyzdvihnúť na vrátnici školy od 30.8. 2022.

  Vyplnená prihláška musí byť odovzdaná 1 deň pred nástupom do ŠKD vychovávateľovi.

  Zápis do ŠKD bude 5.9.2022 od 9.15 – 11.30h v triede ŠKD1 oproti vrátnici školy.

 • Vážení rodičia!

  Dávame Vám do pozornosti Zápisné lístky na stravovanie pre ZŠ a MŠ.

  Oznam vedúcej jedálne, pani E. Ftorekovej:

  Dobrý deň, v prílohe posielam zápisné lístky na šk.rok 2022/2023 pre MŠ a ZŠ.

  Prosím o informovanie rodičov vašich žiakov o záväznom prihlasovaní sa na stravovanie v školskej jedálni.

  Prihlasovanie bude prebiehať v dňoch 22.8. - 31.8. 2022 v kancelárii školskej jedálne v čase od 8.00 - 14.00 hod. Uvedené bude vyhlásené i v miestnom rozhlase.

  Ďakujem a zostávam s pozdravom

 • 25.7 - 29.7. Sovička - denný letný tábor

  Tento tábor bol určený pre deti zo špeciálnymi potrebami. Deti navštívili Gazdovstvo Uhliská v Trenč. Závade, nakŕmili zvieratká a zvládli výstup na vyhliadkovú vežu. Nechýbalo i maľovanie na tvár, výroba náramku či maľovanie trička. Deti sa odviezli vlakom do Trenčína, zahrali sa športové hry a navštívili aj salaš v Hornom Srní. Nechýbala ani sladká torta, ktorú si deti pripravili spolu s p.uč. Z. Merkovou a p.uč.M. Šumichrastovou.

 • 18.7. - 22.7. Športovček - denný letný tábor

  Tábor bol zameraný na športové hry a súťaže. Taktiež nechýbali aj vodné hry. Deti spravili originálny ovocný dezert pre kamaráta, vyrobili si náramky z korálok. Chodili na turistiku do blízkeho okolia, navštívili minifarmu. Taktiež nechýbala aj návšteva kúpaliska, kde si zaplávali a zabavili sa. Deti si prešli aj Náučný včelársky chodník a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o včelách, mede... Každý deň bol pre deti plný zážitkov a radosti z času stráveného so svojimi kamarátmi. Deti táborom sprevádzali: p.uč. M. Oriešková a p.uč. Z. Merková.

 • 20.7. - 22.7. Denný výtvarno-tvorivý tábor

  Tvorivosť, kreativita, poznávanie, radosť z tvorby - to všetko deti mohli zažiť vo výtvarno - tvorivom tábore, ktorý bol pod odborným vedením p.uč. P. Novosadovej. Deti si vyrobili krásnu farebnú rozprávkovú dúhu z textilu, v exteriéri tvorili land-art. Navštívili Dubnické múzeum, kde sa zoznámili s krásnou históriou i so súčasným umením. Skicáre plnili kresbami i v parku. Namaľovali si sklený obraz v štýle Tiffany a boli právom hrdé na svoje dielka, ktoré vytvorili.

 • Dotácia na stravu - znemy pre šk. rok 202/2023:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  Jedáleň

  Dotácia stravovania

  Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

  Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
  o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“).

  V tejto súvislosti uvádzame, že zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

 • ...nastal rozlúčkový deň pre našich deviatakov. Posledné pohľady, stisky rúk, poďakovania učiteľom, slzy v očiach: nezabudnuteľné chvíle zostanú zapamätané...nech sa Vám, milí už exdeviataci, darí v hmle života a vždy nájdete ten správny smer, kadiaľ ísť...

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria