Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Nedeľa 5. 12. 2021

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Novinky

 • Červená stužka

  - je symbolom boja proti chorobe AIDS. Organizácia spojených národov vyhlásila 1. december za medzinárodný deň boja proti AIDS. Ďakujeme všetkým: žiakom aj pedagógom, ktorí sa zapojili do tejto aktivity. Bolo veľmi milé vidieť, koľko spolupatričnosti je medzi nami.

 • Pre VŠETKÝCH RODIČOV, ktorí majú záujem o Ag testy, pre testovanie žiakov na Covid 19:

  Každý rodič:

  1. doteraz prihlásený na odber Ag testov;

  2. aj rodič, ktorý doteraz nebol prihlásený na odber Ag testov a má o testy záujem;

  nech najneskôr do 2. 12. 2021 (štvrtok) do 13:00 nahlási svoj záujem triednemu učiteľovi svojho dieťaťa.

  Ďakujeme za porozumenie.

  S pozdravom

  Vedenie školy

 • Gramatika, slovná zásoba, opis obrázka - to sú disciplíny, s ktorými sa popasovali účastníci Olympiády z anglického jazyka v pondelok 22. novembra. V dvoch kategóriách súťažilo spolu 13 žiakov. Výsledky školského kola:

  kategória 1A: 1.miesto Natália Ďurechová 7.A, 2. miesto: Anton Jozef Krajči 5.A., 3.miesto: Natália Mellenová 7.A.

  kategória 1B: 1.miesto: Oliver Kaies 8.A, 2.miesto Charlotte Zemanovičová 8.A, 3.miesto: Katarína Šumichrastová 9. A.

  Výhercom blahoželáme.

 • Raz možno, keď si deti aj dospelí všade na svete povedia „Ahoj“, nezostane na svete nikto, kto by si prial vojnu." To bude nádherný deň!

  21. november je vyhlásený za svetový deň pozdravov. Pripomenuli sme si ho aj v našej škole. Pani uč. Mirka Oriešková pripravila pre svojich žiakov hru "Ako sme pirátov naučili zdraviť". Piataci v skupinách tvorili pozdravy pre pani upratovačky, kuchárky, pre pána riaditeľa aj školníka, pre kamarátov... Šiestaci pripravili pozdravy v cudzích jazykoch, a deviataci tvorili akronymy. Pozdravom sme chceli potešiť klientov sociálnehio zariadenia Lipka v Hornom Sŕní. Túto úlohu sme zverili ôsmakom, pripravili a odovzdali 35 pozdravov. Veríme, že potešili...

 • Z nariadení MŠ SR o zákaze zmiešavania skupín v školách, podľa najnovšieho Školského semaforu vyplývajú od 29. 11. 2021 tieto opatrenia:

  1. Ranný klub uzatvorený až do odvolania.

  2. ŠKD 3 Uzatvorený až do odvolania.

  3. ŠKD 2 Otvorený pre 1. A; pre 3. A uzatvorený až do odvolania.

  4. ŠKD 1 Otvorený pre 2. A; pre 4. A uzatvorený až do odvolania.

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

 • V tomto školskom roku sa uskutoční už 50. ročník Geografickej olympiády, ktorú organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Pri tejto príležitosti IUVENTA pripravila v novembri pre žiakov školské kolo, súťažiť mohli online cez edupage. Otázky boli rôzne: doplňovačky, vytváranie dvojíc aj zábavné prešmyčky, pri niektorých bolo možné použiť atlas. Z našej školy súťažilo 20 detí z 5. – 9. ročníka. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi. Do okresného kola postupujú:

  z 5. ročníka: Terézia Svedková, Matej Pružinec, Dorota Révesová

 • Dňa 25.11.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Technickej olympiády. V kategórii A sa zúčastnili dvaja žiaci Filip Štefánek a Jakub Sedláček z 9.A triedy, ktorí sa umiestnili na 7. mieste. V kategórii B sa zúčastnil súťaže Filip Vanko zo 6. A triedy, ktorý získal 6. miesto a bol úspešným riešiteľom. Srdečne gratulujeme.

 • Máme úspešných riešiteľov informatickej súťaže. Hlavné kolo sa uskutočnilo 8. - 12. novembra a súťažilo sa vo viacerých kategóriách. Kto patrí do galérie úspešných?

  V kategórii Drobec: Alžbeta Barišová, Natália Hrehušová, Katarína Máliková (3. roč).

  V kategórii Bobrík:Timotej Haliak (4.roč), Lívia Mellenová, Matej Pružinec, Anton Krajči, Terézia Svedková, Vivien Šimková, Nela Záhorcová (5.roč).

  V kategórii Benjamín: Matúš Navrátil, Karin Mazániková (7.roč).

  V kategóri Kadet: Jakub Krcheň (8. roč).

 • Vážení rodičia, chceme Vás informovať, že je pripravených ďalších 5 AG testov pre tých rodičov, ktorý prejavili záujem.

  Testy je možné si prebrať na ekonomickom úseku u pani Bialešovej alebo pani Jarošovej.

  Posielame tiež návod k použitiu týchto testov, ktoré sú vyrobené inou spoločnosťou: https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/sk

  Prosíme Vás, aby ste nahlasovali použitie testu dieťaťom vždy po použití prostredníctvom edupage.

  Návod nájdete tu: https://help.edupage.org/sk/u2512

  V prípade, že testy nebudú použité, je rodič povinný vrátiť tieto samotesty škole.

 • Vážení rodičia!

  Dňa 9. 11. 2021 sa konali na KSŠ Školská 9, Nemšová, voľby do Rady školy.

  Voľby boli podľa platného Volebného poriadku - platné.

  Všetkým rodičom ďakujeme za vysokú účasť vo voľbách.

  Veľmi si vážime, že Vám záleží na škole, ktorú navštevujú Vaše deti.

  Výsledky volieb nájdete v prílohe tohto oznamu.

  Pozdravuje Vás

  Volebná komisia

 • Vážení rodičia!

  V prílohe uverejňujeme Volebný poriadok Pri voľbách do Rady školy.

 • Namaľuj si svojho anjela

  Naša škola má troch patrónov, troch archanjelov: Sv. Michala, Sv. Rafaela a Sv. Gabriela. To inšpirovalo dievčatá a chlapcov z 5.A: na výtvarnej výchove pod vedením pani učiteľky maľovali svojho anjela, pritom si precvičili aj figuratívnu kompozíciu. A ako sa im to podarilo? Pozrite sa, galéria anjelov sa práve začína...

 • Aj deti v MŠ sv. Gabriela už vedia, že existuje Deň jablka. ​​​​​​​

  Dnešný deň, 21. október, nám pomohol k tomu, aby sme sa o tomto šťavnatom ovocí dozvedeli čo najviac. Pani učiteľky pre nás pripravili aktivity, ktoré úzko súviseli s chutným ovocím – s jablkom. V tento deň nás čakal kopec zábavy, poučenia i tanca. Ochutnávka jablka, rozhovor o význame jablka a mnoho ďalších aktivít tvorili program nášho Dňa jablka.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria