Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Utorok 18. 5. 2021

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Novinky

 • Vážení rodičia!

  Pod týmto oznamom zverejňujeme Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre Materskú školu sv. Gabriela platné od 17. 5. 2021.

  Ďkujeme za spoluprácu a porozumenie.

 • Vlasy z písmen?

  Áno, aj mačka, šálka, zemeguľa....to všetko je možné. Používanie písmen vo výtvarníctve priniesol umelecký smer lettrizmus v prvej polovici 20. storočia z Francúzska. V našej minigalérii môžete obdivovať umelecké diela deviatakov.

 • Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy v Nemšovej

  oznamuje rodičom detí, že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy sv. Gabriela na školský rok 2021/2022 prebieha od 1. do 31. mája 2021 formou elektronickej prihlášky na webovom sidle Katolíckej spojenej školy v Nemšovej: www.sksnemsova.sk

  Prosíme o sledovanie webovej stránky našej Katolíckej spojenej školy:

  www.sksnemsova.sk, na ktorej včas zverejňujeme všetky nové informácie.

  Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

 • Pravidlá pre odovzdávanie "Vyhlásenia o bezinfekčnosti".

  Oznamujeme rodičom, že "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" je potrebné poslať v prípade, ak je žiak chorý, alebo chýba 3 a viac dní.

  Ak je žiak chorý, napríklad v piatok, sobotu, nedeľu alebo v sobotu, nedeľu, pondelok, je už potrebné poslať "Vyhlásenie o bezinfekčnosti ".

  Ak je dieťa doma iba cez víkend a v pondelok opäť nastupuje do školy, "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" posielať nie je potrebné.

 • Milí rodičia!

  Svoje dieťa si môžete od 10. 5. 2021 prihlásiť na obedy v priebehu dnešného dňa na telefónnom čísle 0326 598 326.

 • Vyučovanie pre 2. stupeň Katolíckej základnej školy od 10. 5. – 14. 5. 2021

  Od 10. 5. 2021 podľa Covid automatu na MŠ SR, nastupujú všetky ročníky 2. stupňa na prezenčné vyučovanie.

  V týždni od 10. – 14. 5. 2021 bude prebiehať prezenčné vyučovanie 5 vyučovacích hodín podľa rozvrhu daného v septembri 2020, na začiatku šk. roku 2020/2021.

  Vstup do školy od pondelka 10. 5. 2021:

  1. Všetci žiaci budú absolvovať ranný filter po vstupe do budovy.

  2. Svojim triednym učiteľom odovzdajú vytlačené, vyplnené a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 • Organizácia vyučovania v týždni od 3. 5. - 7. 5. 2021

  Okres Trenčín bude mať v covid automate bordovú farbu aj od 3.5.2021. Preto organizácia vyučovania od 3. 5. - 7. 5. 2021, bude taká, ako v predchádzajúcom týždni, to znamená, že žiaci, 5., 6. a 7. ročníka sa budú naďalej vzdelávať dištančnou formou.

 • Deň Zeme

  patrí medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. 22. apríl je už tradične dňom, kedy má naša planéta sviatok. Čo ste si pre ňu pripravili vy? Nejaký darček? Predsavzatie? Nič?! Inšpirovať sa môžete aj aktivitami našich ôsmakov. Že už je neskoro? Už sme to v tomto roku zmeškali? Nevadí. Veď z každého dňa si môžeme urobiť Deň Zeme a aspoň malou aktivitou pomôcť svetu „prežiť“.

 • Zápis do 1. ročníka a Zápis do prípravného ročníka základnej školy s prítomnosťou rodičov

  sa bude konať v dňoch:

  od 27. 4. (utorok) - 28. 4. (streda) 2021

  v čase od 13:00 - 15:00

  29. 4. 2021 (štvrtok) od 8:00 - 12:00

  Rodičia so sebou na zápis prinesú:

  - rodný list dieťaťa

  - obrázok nakreslený dieťaťom: postava aj domček aj obľúbené zvieratko aj strom

  alebo

  obrázok svojej rodiny

  - Vyplnené a podpísané dokumenty:

 • Vážení rodičia budúcich prváčikov

  Termín zápisu do 1. ročníka a do prípravných ročníkov formou elektronickej prihlášky je v našej Katolíckej spojenej škole:

  1. - 30. apríla 2021

  Predpokladaný termín fyzického zápisu v priestoroch školy je:

  27. - 29. apríla 2021

  Pred samotným zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je sprístupnená v ľavom menu, pod názvom: “Elektronická prihláška“.

  1. Vyplňte elektronickú prihlášku - nájdete ju aj pod týmto oznamom.

  2. Poznačte si kód prihlášky (v prípade, že budete potrebovať niečo v prihláške opraviť alebo dopísať).

 • Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

  Aké výhody so sebou prináša Prípravný ročník pre deti s NKS ?

  • dieťa hravo nabieha na školský systém
  • zvyká si na školské povinnosti v prostredí hračiek
  • prípravný ročník sa počíta do povinnej školskej dochádzky
  • činnosť detí je členená ako v škole, no prispôsobená ich individuálnym a okamžitým potrebám
  • prípravný ročník je náročnejší ako škôlka, no hravejší ako škola

  Prípravný ročník s narušenou komunikačnou schopnosťou na Katolíckej spojenej škole v Nemšovej Vám ponúka komplexnú ranú starostlivosť o Vaše dieťa :

 • Zmena vo vyučovaní na základnej škole dňa 26. 4. (pondelok) 2021 z dôvodu očkovania pedagogických zamestnancov, bude nasledovná:

  Prezenčná forma: 1. - 4. ročník; ôsme ročníky: 8.A aj 8. B a ŠT 2.

  Dištančná forma: všetky ostatné ročníky: 5.; 6.; 7.; 9. ročník aj NKS, PAS aj ŠT 1.

  Ďakujeme za porozumenie.

 • Zo starého nové...alebo recyklujeme na technickej výchove

  ...to bolo zadanie pre našich šiestakov na techniku. A čo mali robiť? Recyklovať plasty: fľaše, kelímky, štuple... Z toho plastového odpadu mali vyrobiť ozdobný alebo úžitkový predmet. Sú naozaj skvelí dizajnéri, budeme ešte o nich určite počuť. Veď posúďte sami.


 • 1. 8. aj 9. ročník majú vyučovacie hodiny ako pri dištančnom vzdelávaní (Vyučovacie hodiny začínajú každou "celou" hodinou).

  2. Začínajú vyučovanie o 8:00 a končia vyučovanie o 12:45.

  3. Konkrétne rozvrhy pre jednotlivé triedy sú pod oznamom.

 • Podľa rozhodnutia MŠ SR: https://www.minedu.sk/data/att/19280.pdf

  od pondelka 19. 4. 2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie do základných škôl 8. a 9. ročníky, za týchto podmienok:

  1. Každý žiak nastupujúci na prezenčnú formu vyučovania MUSÍ mať so sebou doklad o negatívnom výsledku testovania, nie straší ako 7 dní – doporučujeme testovať sa v dňoch Pi – Ne: 16. 4. – 18. 4. 2021, aby test platil po celý pracovný týždeň.

  Bez negatívneho testu nemôže žiak nastúpiť na prezenčné vyučovanie.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria