Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Utorok 20. 4. 2021

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Novinky

 • 1. 8. aj 9. ročník majú vyučovacie hodiny ako pri dištančnom vzdelávaní (Vyučovacie hodiny začínajú každou "celou" hodinou).

  2. Začínajú vyučovanie o 8:00 a končia vyučovanie o 12:45.

  3. Konkrétne rozvrhy pre jednotlivé triedy sú pod oznamom.

 • Podľa rozhodnutia MŠ SR: https://www.minedu.sk/data/att/19280.pdf

  od pondelka 19. 4. 2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie do základných škôl 8. a 9. ročníky, za týchto podmienok:

  1. Každý žiak nastupujúci na prezenčnú formu vyučovania MUSÍ mať so sebou doklad o negatívnom výsledku testovania, nie straší ako 7 dní – doporučujeme testovať sa v dňoch Pi – Ne: 16. 4. – 18. 4. 2021, aby test platil po celý pracovný týždeň.

  Bez negatívneho testu nemôže žiak nastúpiť na prezenčné vyučovanie.

 • Od 12. 4. 2021 je v prevádzke školský klub. Ranná aj poobedná smena. Pani vychovávateľky sa na vás už tešia :-)

 • Vážení rodičia budúcich prváčikov

  Termín zápisu do 1. ročníka a do prípravných ročníkov formou elektronickej prihlášky je v našej Katolíckej spojenej škole:

  1. - 30. apríla 2021

  Predpokladaný termín fyzického zápisu v priestoroch školy je:

  27. - 29. apríla 2021

  Pred samotným zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je sprístupnená v ľavom menu, pod názvom: “Elektronická prihláška“.

  1. Vyplňte elektronickú prihlášku - nájdete ju aj pod týmto oznamom.

  2. Poznačte si kód prihlášky (v prípade, že budete potrebovať niečo v prihláške opraviť alebo dopísať).

 • V prevádzke od 12. 4. 2021 bude aj ŠKD a školská jedáleň.

  Svoje dieťa si môžete prihlásiť na obedy do piatku 9. 4. 2021 do 9:00 na telefónnom čísle:

  0326 598326

 • Milí rodičia a žiaci,

  od 12. 4.2021 pokračuje vyučovanie v prezenčnej forme pre:

  1. - 4. ročník, špeciálne triedy a prípravný ročník

  Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

  Pri nástupe detí do školy je potrebné opäť predložiť Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a ako prílohu k tomuto prehláseniu je nevyhnutné priložiť negatívy test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdenie o platnej výnimke.

  Tlačivá na stiahnutie a vyplnenie si môžete stiahnuť pod oznamom.

 • Ak umiestňujete svoje dieťa do našej MŠ od 7. 4. 2021 je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie s potrebnými platnými prílohami.

  Čestné vyhlásenie nájdete pod týmto oznamom:

 • Vážení rodičia detí Materskej školy sv. Gabriela,

  s radosťou Vám oznamujeme, že od 7.4.2021 obnovujeme prezenčnú prevádzku MŠ, v riadnom prevádzkovom čase.

  Stále sú v platnosti všetky opatrenia a splnenie si povinnosti vyplnenia vyhlásenia s doložením kópie negatívneho testu. V prípade zmien Vás budem včas informovať.

  Tešíme saJ

  Vážení rodičia žiakov Základnej školy sv. Michala,

  oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa, od 07. 04. do 09. 04. 2021, pokračujú všetci žiaci školy v dištančnom vzdelávaní.

 • MSR ZŠ a SŠ družstiev 2021 v šachu

  Dobrý deň

  Slovenský šachový zväz organizuje Majstrovstvá školských družstiev v termíne 18.4.(stredné školy 17.4.). Bude sa hrať on-line, každý hráč môže hrať z domu v prostredí Lichess, veľmi podobnou formou ako sa hrali majstrovstvá jednotlivcov.

  Počet hráčov za školu by mal byť aspoň 4, lebo sa vyhodnocujú najlepší 4 hráči školy, ale môžu byť minimálne dvaja.

  Prosím, ak by sa vaša škola mala záujem prihlásiť, dajte mi vedieť, zariadim registráciu.

 • Pribúdajú nám kolegovia aj žiaci.

  Namiesto rodičov, ktorí nastupujú na miesta učiteľov svojich detí, sme uverejnili, milí rodičia - práce vašich detí. Ďakujeme vám, milí rodičia, že tak obetavo nám - učiteľom - doma pomáhate.

  A pridávame fotografie od našich milých kolegov. A tiež členom ďakujeme členom Rady školy, že na nás ani tento školský rok nezabudli s malým darčekom:-).

  Galéria fotografií a krásnych vyznaní sa nám utešena rozrastá:

 • V pondelok 29. 3. 2021 Odovzdali zástupcovia vedenia mesta Nemšová dar pre učiteľov školy pri príležitosti Dňa učiteľov.

  Z darovaného kávovaru a rozličných milých maličkostí máme my, učitelia veľkú radosť. Chceme sa poďakovať nielen za dary, ale aj za ocenenie našej práce a učiteľského umenia, ktorým pripravujeme srdcia našich žiakov na vládu rozumu spolu s odovzávaním katolíckych hodnôt.

 • Vážení rodičia! V platnosti ostáva vyhláška č.121/2021, ktorú vydala riaditeľka RÚVZ Trenčín pani Ľudmila Bučková. Naša základná aj materská škola, tak pokračuje v dištančnom vzdelávaní aj od pondelka 29. 3. 2021.

  Naďalej sledujte najnovšie oznamy na webovom sídle školy a informácie v aplikácii Edupage.

  Vyhlášku v plnom znení nájdete na odkaze uverejnenom pod týmto oznamom.

 • Vážení rodičia! Podľa novej vyhlášky č.121/2021, ktorú vydala riaditeľka RÚVZ Trenčín pani Ľudmila Bučková naša základná aj materská škola zostáva na dištančnom vzdelávaní aj od pondelka 29. 3. 2021.

  Vyhlášku v plnom znení nájdete na odkaze uverejnenom pod týmto oznamom.


 • Tvorcovia máp z 5.A

  Už ste niekedy kreslili mapu? Podľa pokynov? Viete, čo všetko má byť na mape, ale správne umiestniť maják, most, mesto, pole s trstinou, sopky, prístav – na to bolo potrebné pozorne čítať zadanie. A ešte poznať svetové strany. Potom to už išlo ako po masle. Najprv ceruzkou, aby sa chyby dali opraviť a potom pastelkami - veď mapy sú farebné. No a nakoniec vysvetlivky, ktoré musíš aj vymyslieť. Podľa nich by mala byť mapa zrozumiteľná pre každého. Pozrite sa, ako sa to podarilo niektorým piatakom.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria