Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Štvrtok 16. 9. 2021

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Novinky

 • Vážení rodičia, na základe Vášho záujmu o samotesty si Vám dovoľujeme oznámiť, že samotestovacie sady Ag testov si môžete vyzdvihnúť v pondelok (13.9.) od 13,00 hod. do 15,00 hod. pri vstupe do školy.

  Testy môžu byť vydané iba rodičovi oproti podpisu.

  Návod na použitie samotestov nájdete na odkaze pod oznamom.

  Vzhľadom na vysoký záujem o samotesty Ministerstvo školstva zmenilo nasledujúce body:

  - každému žiadateľovi bude poskytnutých 5 ks testov - rodič sa podpísaným preberacieho protokolu zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diganostiky ochorenia COVID-19 u žiaka - za použitie testu je zodpovedný rodič - vykonanie testu, resp. výsledok testu má rodič potvrdzovať škole prostredníctvom edupage.

 • Organizácia distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie

  poskytnutých zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre žiakov základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl

  (aktualizované 31. 08.2021 z dôvodu vysokého záujmu rodičov)

  V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia v školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

 • Taký bol názov výtvarnej súťaže, ktorú zorganizovalo v júni OZ Hravé hlavy a Robme radosť, n.o. Koncom augusta bola vernisáž v parku Jozefa Lacu v areáli Pod Kopánkou v Ľuborči. Z našich žiakov sa Natálka Ďurechová umiestnila na 2. mieste. Srdečne jej blahoželáme.

 • ŠKD bude v prevádzke od 3.9.2021.

  Ranný ŠKD od 6.30 – 7.45h

  Poobedný ŠKD od 11.25 - 16.00h pre 1. – 4.ročník

  od 11.25 – 15.00 pre NKS, ŠT1, PAS

  Prihlášku si môžete vytlačiť (obojstranne!) pod týmto oznamom alebo osobne vyzdvihnúť

  na vrátnici školy 30.8. a 31.8.2021.

  Vyplnená prihláška musí byť odovzdaná 1deň pred nástupom do ŠKD vychovávateľovi.

  Zápis do ŠKD bude 2.9.2021 od 9.15 – 11.30h v triede ŠKD1 oproti vrátnici školy.

 • Vážení rodičia, milí prváci!

  Katolícka spojená škola v Nemšovej Vám oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 pre všetky prvé ročníky našej základnej školy sa uskutoční dňa 2. septembra 2021, takto:

  1. Zraz všetkých budúcich prvákov aj s rodičmi bude o 7:45 pred kostolom sv. Michala archanjela v Nemšovej.

  2. Slávnostná sv. omša k otvoreniu šk. roka 2021/2022 sa začne o 8:00.

  3. Po svätej omši sa všetci žiaci stretnú so svojimi triednymi učiteľmi pred kostolom,

  - kde svojim triednym učiteľom odovzdajú vyplnené Vyhlásenia o bezpríznakovosti,

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Katolícka spojená škola v Nemšovej Vám oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 pre 2. - 9. ročník základnej školy sa uskutoční dňa 2. septembra 2021, takto:

  1. Zraz všetkých žiakov 2. - 9. ročníka bude o 7:45 pred kostolom sv. Michala archanjela v Nemšovej.

  2. Slávnostná sv. omša k otvoreniu šk. roka 2021/2022 sa začne o 8:00.

  3. Po svätej omši sa všetci žiaci stretnú so svojimi učiteľmi pred kostolom,

  - kde svojim triednym učiteľom odovzdajú vyplnené Vyhlásenia o bezpríznakovosti,

 • Vážení rodičia v termíne od 23. 8. 2021 do 26. 8. 2021 je to zmena termínu nariadená práve teraz MŠ SR. JE potrebné nahlásiť záujem o testovanie využitím kloktacích PCR testov, prostredníctvom EDUPAGE.

  Rodičia svoj súhlas s testovaním a so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiaka vyjadria prostredníctvom tlačiva „Súhlas dotknutej osoby“ a tlačiva „Zber údajov“, pričom vzory obidvoch tlačív sú k dispozícii na webovej stránke https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/ a nájdete ich aj pod týmto oznamom.

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v prvom týždni školského roka v termíne od \2.9.2021 do 5.9.2021 ponúka možnosť bezplatného otestovania žiakov kloktacími PCR testami. Včasné identifikovanie nakazených (testovanie) a ich izolácia (karanténa) naďalej zohrávajú významnú úlohu pri spomaľovaní a kontrole šírenia nákazy. Vďaka testovaniu dokážeme:

  • identifikovať pacientov bez príznakov ochorenia

  • zachytiť ochorenie v štádiách, kedy sa ochorenie u pacienta ešte neprejavuje

  • rozlíšiť, či ide o ochorenie COVID-19 alebo iné ochorenie

 • Vážení rodičia.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožňuje na začiatku školského roka 2021/2022 dobrovoľné testovanie žiakov v školách a v domácom prostredí. Možnosť testovania PCR kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní, aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Možnosť testovať sa PCR kloktacími testami bude možná len na začiatku školského roka.

  V priebehu školského roka bude možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v domácom prostredí. Každý žiak ZŠ, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie. Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní, aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, je odporúčané ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

 • SAD Trenčín informuje, že od 1.9.2021 bude premávať v pracovné dni spoj s časom odchodu 14:10 z Nemšovej žel. st. cez Ľuborču, Kľúčové, Skalku n. V. do Trenčína.

  V minulosti bola takáto požiadavka zo škôl v Nemšovej, aby deti, ktoré končia šiestou vyučovacou hodinou mohli ísť na obed a nezmeškali autobusový spoj. Nezabudli sme na to a v súčasnosti sa takáto možnosť naskytla.

  Milan Kadlecaj, dispečer prímestskej autobusovej dopravy prev. Trenčín.

 • KSŠ oznamuje, že sa uskutoční výberové konanie na miesto školského špeciálneho pedagóga v materskej škole. Ďalšie informácie v prílohe.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria