Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Sobota 23. 1. 2021

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Novinky

 • Oznamujeme rodičom,

  že naďalej platí rozhodnutie ministra školstva

  Číslo:2021/9418:2-A1810 z 8. 1. 2021

  a preto

  od pondelka 25. januára

  bude materská škola naďalej pokračovať

  prezenčným spôsobom výučby,

  podobne ako je to tento týždeň /18.1. – 22.1.2021/

  (pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu).

  Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR môžu byť otvorené len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

 • Oznamujeme rodičom,

  že naďalej platí rozhodnutie ministra školstva

  Číslo:2021/9418:2-A1810 z 8. 1. 2021

  a preto

  od pondelka 18. januára

  bude materská škola pokračovať

  prezenčným spôsobom výučby,

  podobne ako je to tento týždeň /11.1. – 15.1.2021/

  (pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu).

  Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR môžu byť otvorené len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

 • Vážení rodičia a milí žiaci!

  V prílohe - vo Worde -zverejňujeme nové linky na Webex Cisco.

  Nájdete ich pod oznamom.

  Ďakujeme.

 • Dobrý deň!

  Pre úspešné obnovenie vyučovania je potrebné VŠETKÝM žiakom do všetkých zariadení, ktoré používajú na dištančné vzdelávanie, nainštalovať nový Webex Cisco (= webex robil zmeny, ktoré musíme takto rešpektovať.)
  1. Najprv súbor stiahneme.
  2. A musíme ho stiahnutý aj nainštalovať.
  Inštalujeme z tohto linku:


  https://www.webex.com/downloads.html


  Ďakujeme za pochopenie.
  Vedenie školy.

 • Vážení rodičia!

  Podľa nariadenia MŠVVaŠ SR prechádza aj naša škola na dištančné vzdelávanie od 1. ročníka po 9. ročník.

  Pretože II. stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní tak, ako do vianočných prázdnin, uverejňujeme rozvrhy hodín pre ročníky 1. - 4.

 • Oznámenie

  o prevádzke MŠ sv. Gabriela Nemšová

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810

  zo dňa 5. januára 2021 oznamujeme rodičom detí, že:

  od 11. januára 2021

  bude Materská škola sv. Gabriela , Školská 9, Nemšová

  otvorená pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

  V Nemšovej 7. januára 2021

 • Milí naši žiaci, vážení rodičia, milé kolegyne, kolegovia,

  ďakujem za to, že sme spolu zvládli tento nesmierne náročný rok. Ďakujem Vám, našim žiakom, ktorí ste dokázali nabehnúť a vydržať dištančnú formu vyučovania. Vám, rodičia za trpezlivú podporu Vašich detí. Vám, milé kolegyne, kolegovia za celú

  realizáciu a ochotu učiť sa veľa nového.

  Aj keď bolo predchádzajúce obdobie náročné, aj tento rok sa narodí Dieťa...v Betleheme, v mojom srdci, v Tvojom srdci. Každé dieťa prináša do životov tých, ktorí ho milujú, niečo nové. Nech je Nový rok 2021 naplnený novými darmi a novou radosťou zo života. Ďakujeme, že ste s nami.

 • Do galérie MŠ Vianočná besiedka boli pridané fotografie.

  Naši škôlkári si pripravili vianočný program so svojimi pani uciteľkami a predstavili sa rodičom. To bola paráda!

  A pozrite si ich aj naživo na odkazoch:

 • Naši žiaci v školskom klube pod vedením pani vychovávateliek robia prvé oblátky a skúšajú aj výrobu sviečok do skla.

  Oblátky boli nielen na pohľad pekné, ale ako sme sa presvedčili - aj veľmi chutné.

  Recept nám dala naša milá pani asistentka Zuzanka Rajničková. Ďakujeme.

  A s pani vychováteľkou pani Petronelou Novosadovou žiaci úspešne skúšali výrobu voňavých sviečok do skla.

  Tiež im to krásne šlo. Ďakujeme aj pani vychovávateľke pani Petronele Novosadovej.

 • Oznam:

  o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu, podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 20/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

  V súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

  č. 20/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia

  z dôvodu ochrany života a zdravia

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančnou formou a majú akýkoľvek technický problém, ktorý im neumožňuje sa zúčastňovať na online vyučovaní škola ponúka:

  Od 3.11.2020 každému žiakovi školy, ktorý sa pre technické problémy nemôže zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, ponúkame možnosť dištančného vzdelávania v priestoroch školy s využitím školskej výpočtovej techniky: pc s webkamerou a ozvučením, s pripojením na internet.

  Žiak sa musí, v zmysle platných legislatívnych ustanovení, preukázať negatívnym výsledkom testu na Covid 19, platným po 29.10.2020.

 • Vážení rodičia!

  Ak vaše dieťa zostáva doma a nebude navštevovať v nasledujúcich dňoch školské zariadenie, je možnosť odhlásiť vaše dieťa z obedov - dnes 2. 11. 2020 u vedúcej jedálne na čísle: 032 659 8326.

 • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - rodič vypíše a odovzdá v škole, či materskej škole, po minimálne 3 dňovej neprítomnosti žiaka.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria