Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Sobota 16. 10. 2021

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Novinky

 • Poznáte astronautov z našej školy? Nie? Sú to predsa naši tvoriví šiestaci, ktorí si na hodinu SJL pripravili krásne reklamné letáky, v ktorých nás pozývajú na výlet do vesmíru...Pozvanie niektorých prijímame!

 • Vážení rodičia!

  Oznamujeme Vám, že dňa 15. 10. 2021 sa bude na našej škole konať praktická časť OZO. Pôjde o jesennú turistiku primeranú veku žiakov.

  Praktická časť bude prebiehať takto:

  1. Zraz pred školou o 8:00

  2. ročníky 1. - 4. budú mať návrat o 12:00

  3. ročníky 5. - 9. budú mať návrat o 13:00

  4. Výstroj pre žiakov: pevná nepremokavá obuv, pršiplášť, primerané oblečenie, desiata.

  5. Je dôležité riadiť sa pokynmi triednych učiteľov.

  Ďakujeme za porozumenie.

  Vedenie školy

 • Mesiac október sa neodmysliteľne spája s misiami, preto saleziáni každoročne počas tohto mesiaca realizujú prednášky o misiách vo svete. Naši žiaci mali možnosť stretnúť sa s kňazom Štefanom Kormančíkom z rehole saleziánov, ktorý v súčasnosti pôsobí ako delegát pre saleziánske misie. Predstavil nám jedno z mnohých misijných miest: Jakutsko. Je to najväčšia republika Ruskej federácie. A čo sme sa dozvedeli? Zima je veľmi chladná a dlhá, bola tu nameraná rekordne nízka teplota - 71°C. Slnko je pre nich také vzácne, že ho majú aj na štátnej vlajke a najväčší sviatok je deň letného slnovratu - oslavy trvajú celý týždeň. Pred chladom ich chránia odevy z kožušiny, z kože a kožušiny robia aj dekoračné predmety. V jakutských lesoch sa našli zachované pozostatky z mamuta. Veľa ľudí musí odchádzať z rodiny za prácou, život tu vôbec nie je ľahký. V Jakutsku sa saleziáni venujú najmä mladým: budujú mládežnícke strediská, v ktorých sa venujú ich vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám.

 • Dnes 12.10. sa v športovo-rekreačnom areáli Ostrov v Trenčíne uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu. Súťaže sa zúčastnilo asi 25 škôl. Nás reprezentovali žiaci zo 7.A: Adriana Mierna, Natália Mellenová, Veronika Čelinská, Patrik Štefánek a Albert Šumichrast.

 • Pani Jeseň stratila svoj závoj poskladaný z pestrofarebných jesenných listov. Naši šikovní piataci ho našli a z jeho listov vytvorili zaujímavé obrázky...

 • Oznamujeme, že MŠ bude zajtra /štvrtok/ 07.10. 2021 a v piatok 08. 10. 2021 ZATVORENÁ

  na základe odporúčania RÚVZ v Trenčíne z dôvodu mimoriadne zvýšenej chorobnosti detí.


  MŠ bude opäť v prevádzke od pondelka 11. 10. 2021 v riadnom čase.


  Obedy majú všetky deti na dané obdobie odhlásené.


  Za porozumenie ďakujeme!

 • Vážení rodičia!

  Vážení rodičia, na základe Vášho záujmu o samotesty si Vám dovoľujeme oznámiť, že škole boli opäť dodané samotestovacie sady Ag testov. Každý žiadateľ dostane podľa pokynov MŠ SR 5x5ks samotestov Ag.

  Testy si môžete vyzdvihnúť v stredu 6. 10. 2021 na vrátnici ZŠ sv. Michala od 13:00 – 15:00.

  MŠ SR zmenilo niekoľko pravidiel pri ich používaní. Rodič, ktorý si samotesty vyzdvihne a vyzdvihnutie potvrdí svojím podpisom, je povinný ich používať takto:

  - rodič sa podpísaním preberacieho protokolu zaväzuje, že samotesty budú využité len za účelom diganostiky ochorenia COVID-19 u žiaka,

 • 29. september je pre nás výnimočný deň, je to deň, kedy má sviatok sv. Michal Archanjel – patrón našej školy. Ako sme ho oslávili? Začali sme sv. omšou a po nej mala každá trieda svoj vlastný program. Aktivít bolo veru dosť: pozeranie rozprávky, spoločenské hry, športové aktivity na ihrisku, návšteva kompostárne a zberného dvora v Nemšovej, turistika...

 • Všetým oznamujeme, že na našej škole sa dňa 24. 9. 2021 - v piatok, uskutoční verejná zbierka: Biela pastelka.

  Dobrovoľníci z radov našich žiakov sa budú v tento deň pohybovať v priestoroch školy a navštívia aj jednotlivé triedy.

  Prispejte finančne aj vy k tomu, aby mohla Biela pastelka písať krajší príbeh v živote ľudí nevidiacich a slabozrakých.

  Všetkým štedrým darcom ďakujeme.

 • Vážení rodičia, na základe Vášho záujmu o samotesty si Vám dovoľujeme oznámiť, že samotestovacie sady Ag testov si môžete vyzdvihnúť v pondelok (13.9.) od 13,00 hod. do 15,00 hod. pri vstupe do školy.

  Testy môžu byť vydané iba rodičovi oproti podpisu.

  Návod na použitie samotestov nájdete na odkaze pod oznamom.

  Vzhľadom na vysoký záujem o samotesty Ministerstvo školstva zmenilo nasledujúce body:

  - každému žiadateľovi bude poskytnutých 5 ks testov - rodič sa podpísaným preberacieho protokolu zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diganostiky ochorenia COVID-19 u žiaka - za použitie testu je zodpovedný rodič - vykonanie testu, resp. výsledok testu má rodič potvrdzovať škole prostredníctvom edupage.

 • Organizácia distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie

  poskytnutých zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre žiakov základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl

  (aktualizované 31. 08.2021 z dôvodu vysokého záujmu rodičov)

  V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia v školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

 • Taký bol názov výtvarnej súťaže, ktorú zorganizovalo v júni OZ Hravé hlavy a Robme radosť, n.o. Koncom augusta bola vernisáž v parku Jozefa Lacu v areáli Pod Kopánkou v Ľuborči. Z našich žiakov sa Natálka Ďurechová umiestnila na 2. mieste. Srdečne jej blahoželáme.

 • ŠKD bude v prevádzke od 3.9.2021.

  Ranný ŠKD od 6.30 – 7.45h

  Poobedný ŠKD od 11.25 - 16.00h pre 1. – 4.ročník

  od 11.25 – 15.00 pre NKS, ŠT1, PAS

  Prihlášku si môžete vytlačiť (obojstranne!) pod týmto oznamom alebo osobne vyzdvihnúť

  na vrátnici školy 30.8. a 31.8.2021.

  Vyplnená prihláška musí byť odovzdaná 1deň pred nástupom do ŠKD vychovávateľovi.

  Zápis do ŠKD bude 2.9.2021 od 9.15 – 11.30h v triede ŠKD1 oproti vrátnici školy.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria