• ZŠ sv. Michala

     • Ponuka a špecifiká základnej školy:

      • naša škola je prejavom cirkevného spoločenstva a jej katolíckosť garantujú kompetentné autority,
      • výuka cudzích jazykov 1. - 9.roč.,
      • práca s počítačom 3. - 9. roč.,
      • práca s integrovanými deťmi,
      • špeciálne triedy - pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      • školský špeciálny pedagóg,
      • školský sociálny pedagóg,
      • školský digitálny koordinátor.

       

      Archanjel Michal - patrón:

      • jeden z troch archanjelov,
      • význam mena : „Kto je ako Boh?“,
      • atribúty: meč, prilba, váhy, rytier v brnení stojací na hlave Zlého,

      • obhajca Božieho ľudu,

      • knieža nebeského vojska,

      • patrón katolíckej Cirkvi, v boji proti pokušeniam a proti diablovi, rytierov, vojakov, obchodníkov, parašutistov, policajtov, námorníkov, pekárov, výrobcov váh, ciachovačov, lekárnikov, sanitárov, tokárov, krajčírov, sklenárov, maliarov, zlatníkov, cínarov, zlievačov, zamestnancov bánk, rádiomechanikov, chudobných, zomierajúcich, cintorínov, patrón dobrej smrti, patrón pri búrke a zlom počasí,
      • patrón mesta Nemšová,
      • Modlitba: „Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje