Školský poriadok ZŠ

Navigácia

Centrum voľného času

Ponuka krúžkovej činnosti

Školský rok 2021/2022

Krúžky v šk. roku 2021/2022
Názov krúžku Pre ktorý ročník

Vedúci krúžku

 

Cvičenia SJL 9. B

Mgr. M. Urbánková

 

Cvičenia SJL 9. A

Mgr. L. Vrtíková

 

Cvičenia MAT 9. ročník

Mgr. A. Gabajová

 

Šikovné ručičky  1. - 2. roč.

Bc. P. Novosadová

 

Na ľudovú nôtu

Mgr. A. Barková

 

Rozvíjame pozornosť Mgr. Z. Merková
Špeciálno - pedagogická podpora Mgr. Z. Merková
Logopédia MŠ, ZŠ

Mgr. Z. Merková

Zábavníček 4. A Mgr. K. Hamajová
Akčný team  5. - 9. roč.

Ing. I. Strašková

 

Športovcek Mgr. Z. Merková

 

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria