• Plán akcií

    • Plán práce  mimoškolských aktivít CVČ  na školský rok 2023/2024

     September

     • Tvorba ponuky krúžkovej činnosti
     • Zisťovanie záujmu o krúžky a prijímanie záväzných žiadostí do CVČ
     • Nácvik programu na Akadémiu k sviatku patróna školy
     • Turnaj o putovný pohár sv. Michala

     Október

     • Modlitba sv. ruženca v kostole 
     • Školské športové turnaje    
     • Tvorivé popoludnie – jesenná koláž
     • Jesenné prázdniny 
     • Jesenný zber papiera

     November

     • Získavanie odpustkov pre duše v očistci
     • Školská výtvarná súťaž 
     •  Vianočné dekorácie 
     •  Katarínska diskotéka pre 1. a 2. stupeň 
     •  Nácvik Jasličkovej pobožnosti

     December

     • Sv. Mikuláš na škole 
     • Vianočné tradície na škole 
     • Vianočné prázdniny 

      Január

     • Súťaž o najkrajšieho snehuliaka
     • Zdravá výživa 
     • Kino deň

     Február

     • Fašiangový karneval 
     • Jarné prázdniny
     • Nácvik programu pre seniorov

        Marec

     • Návšteva mestskej knižnice 
     • Tvorivé dielne 
     • Výtvarná súťaž 

     Apríl

     • Príprava programu ku Dňu matiek II st. 
     • Chránime si prírodu - úprava a čistenie okolia 
     • Tvorivé dielne - veľkonočná výzdoba

     Máj

     • Deň matiek – vystúpenie detí ZŠ sv. Michala, MŠ sv. Gabriela 
     • Dopravná výchova a ,,JA“ 
     • Loretánske litánie

     Jún

     • MDD 
     • Zber  tetrapakov – EV 
     • Ukončenie krúžkovej činnosti a vyhodnotenie 
     • Vyhodnotenie plánu práce CVČ 

     Júl - August   

     •  Letné prázdniny 
     • Letné denné tábory
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje