• Vážení záujemcovia o našu Katolícku spojenú školu

     • VÁŽENÍ ZÁUJEMCOVIA O NAŠU ŠKOLU!

      Tešíme sa, že sa zaujímate o prijímanie detí do 1. ročníka Katolíckej spojenej školy Nemšová v školskom roku 2022/2023.

      Každé dieťa, ktoré príde na zápis, je potrebné vopred registrovať na  webovej stránke školy  v ľavom stĺpci našej webovej stránky:

      a) zápis do 1. ročníka ZŠ:

      https://www.sksnemsova.sk/text14/

      alebo:

      b) Elektronická prihláška:

      https://www.sksnemsova.sk/register/ 

       

      K vyplneniu budete potrebovať: rodný list dieťaťa.

      Prosím o správne vyplnenie údajov vrátane diakritiky.

       

      Vami zadané údaje budú vytlačené na oficiálne dokumenty školy.

       

      Zápis dieťaťa do 1. ročníka je naplánovaný na 5.4. – 6. 4. 2022, takto:

      - 5. 4. 2022 (utorok) od 13:00 – do 17:00;

      - 6. 4. 2022 (streda)  od   8:00 – do 13:30;

       

      1. súčasťou zápisu sú aj vyplnené dokumenty, ktoré je potrebné doniesť na zápis.

      Požadované dokumenty sú pripojené k elektronickej prihláške.

      2. Overenie správnosti údajov v elektronickej prihláške.

       

      Bude potrebné priniesť so sebou:

      1.  občiansky preukaz

      2. a rodný list dieťaťa (ak ste ho nepripojili).

       

      Viac informácii o školskej zrelosti Vášho dieťaťa nájdete na webovej stránke tu: https://dialoog.sk/zapis-do-skoly-pocas-obdobia-koronavirusu-skolska-pripravenost-mojho-dietata/

       

      Ďakujeme za Váš záujem.
      Tím Katolícke spojenej školy Nemšová

     • Deň učiteľov v 9.B

     • V dnešný sviatočný Deň pre učiteľov si povolanie slovenčinára alebo slovenčinárky vyskúšali Lenka, Mária a Roman z 9.B a namiesto p. uč. Urbánkovej odučili hodinu zameranú na opakovanie k monitoru. Noví mladí kolegovia si pripravili písomku z literárnych pojmov, deviataci si zasúťažili vo vedomostnom kvíze Milionár, ktorý bol zameraný na opakovanie gramatiky a nakoniec pracovali s textom, kde bolo precvičené čítanie s porozumením pri riešení logických úloh.V závere hodiny sa pracovalo s obrázkom, kde žiaci hľadali základné vetné členy. Naši noví učitelia zhodnotili prácu na hodine veľmi pozitívne, spolužiaci pracovali aktívne a   disciplinovane. Možno niekedy v budúcnosti sa im aj naozaj zapáči povolanie učiteľa.

     • Zober knihu a zmeň svet!

     • To je názov súťaže zo slovenského jazyka a literatúry, ktorú si pripravili pani učiteľky pre žiakov 2. stupňa ZŠ pri príležitosti Marca - mesiaca knihy. Súťaž bola zameraná na prácu s textom zo zaujímavej knihy, čitateľskú gramotnosť a čítanie s porozumením. Z každej triedy súťažili 4-členné družstvá,  ktoré riešili gramatické a literárne otázky, spolupracovali v skupinkách,  ilustrovali úryvok a nakoniec všetkým súťažiacim predstavili svoj text pomocou krátkej scénky.  Rozdiely medzi súťažnými družstvami boli minimálne. Prvé miesto patrí súťažiacim z 8.A, 2. miesto 9.B a 3. miesto 9.A. Vidieť, že všetci súťažiaci sú výborní čitatelia a práca s textom je u nich na výbornej úrovni.

     • Vážení rodičia, milí ôsmaci a deviataci!

     • Vážení rodičia, milí ôsmaci a deviataci!

      TŠ TEP Dance maželov Žižkovcov otvárajú

      Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre žiakov 8. a 9. ročníka.

      Bližie informácie o podujatí nájdete na plágáte.

      Tešíme sa na Vás.

    • HODINA ZEME 26.3.2022
     • HODINA ZEME 26.3.2022

     • Hodina Zeme je najväčšou kampaňou WWF (Svetový fond na ochranu prírody), do ktorej sa každoročne zapája viac ako miliarda ľudí vo viac ako 7000 mestách celého sveta.

      Ako sa možeme zapojiť?

      Symbolicky vypnite svoje osvetlenie 20.30 - 21.30

      Staňte sa súčasťou Hodiny Zeme.

      Informujte o Hodine Zeme.

      Urobte zmenu v každodennom živote.


     • Kniha...

     • zabaví ťa, rozveselí, upokojí, poučí, a vždy na teba počká. Na stole, na polici, pod vankúšom.

      Aj knihy našich prvákov, druhákov, tretiakov a štvrtákov čakali  a dočkali sa. Deti ich zobrali do rúk, vyberali a vyberali. Bolo z čoho, pretože :

      „Nemám svoju obľúbenú knihu. Mám ich stovky.“
      J.K.Rowlingová

      Ak nie stovky, tak desiatky určite.

      Výberom literárnych ukážok sa pripravovali na recitačnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Nasledovalo učenie sa textov, triedne kolá.

      Najlepší recitátori postúpili do školského kola. V jednu príjemnú stredu žiaci 1. stupňa zaplnili triedu 3.A.

      Pripomenuli sme im nášho národovca, dramatika, spisovateľa  P.O Hviezdoslava. Tiež  marec, ako mesiac jarných prác a následného odpočinku pri knihe. 

      Súperenie plné napätia a očakávaní začalo.

      Na pódium vystúpili nielen dievčatá, avšak v značnom počte aj chlapci. Recitovali, prednášali, súperili. Boli smelí, texty nezabudli, predstavili svoje nadšenie a elán. Porotu zaujali najmä pútavé ukážky, sebavedomý a umelecký prednes, kontakt s publikom a jedinečnosť každého z nich. Po dlhom zvažovaní sme usúdili, že v našej škole máme veľa talentov. Avšak na pomyselný stupeň víťazov mohli vystúpiť len tí najoriginálnejší a najpresvedčivejší z nich.

      Výsledky:

      I. kategória – 1. - 4. ročník

      Poézia:

      1. miesto –Katarína Máliková  /3.A/
      2. miesto –Simon Bohuš  /1.A/
      3. miesto – René Sabadka  /2.A/

      Próza:

      1. miesto – Marek Mahrík  /4.A/
      2. miesto – Viktória Semančíková  /2.A/
      3. miesto – Kristián Králik   /4.A/

      Okrem gratulácii a povzbudivých slov, víťazi dostali knihy, diplomy a sladkosti. Mňam.

      Dnes už vieme, že víťazka školského aj obvodného kola, Katka Máliková z 3.A, ako jediná, postupuje do okresného kola. Prajeme jej veľa úspechov v rodisku Jána Smreka - Melčice Lieskové.

      Všetkým ostatným ďakujeme za príjemné popoludnie a umelecký zážitok.

     • Páčia sa nám plagáty...

     • Plagát je verejný pútavý oznam o nejakej udalosti... to sa dozvedeli piataci na hodine slovenského jazyka. Teóriu prepojili s praxou, zobrali do rúk výkresy,  pastelky  a vytvorili si  svoje krásne a farebné plagáty, ktoré prezentovali pred svojimi spolužiakmi... podarili sa im, posúďte  sami...

     • Vážení rodičia, chceme Vás informovať, že je pre Vás pripravených ďalších 5 AG testov, takto:

     • 1. Pre všetkých rodičov doteraz prihlásených na odber Ag testov. 

      2. Aj pre rodičov, ktorí doteraz nebol prihlásení na odber Ag testov a majú o testy záujem.

      Títo rodičia nech nahlásia svoj záujem o Ag testy triednemu učiteľovi svojho dieťaťa.

      3. Prosíme Vás, aby ste informovali školu o použití Ag testu prostredníctvom edupage.

      4. Testy je možné si prebrať od 16. 3. 2022 od 11:00 do 15:00 na ekonomickom úseku u pani Bialešovej alebo pani Jarošovej.

       

      Ďakujeme za porozumenie.

      Pozdravujeme Vás

      Vedenie školy

    • Angličtina u prvákov
     • Angličtina u prvákov

     • This is my dad.  This is my mum.  This is my grandmum.  This is my grandad.....  This is my family.

      ...v tomto období sa prváci na hodine anglického jazyka zdokonaľujú v hovorení, počúvaní, písaní, čítaní slov, slovných spojení v lekcii moja rodina. Popri tomto si vštepujú lásku a úctu k svojim milovaným  a utužujú tak rodinné puto.

      Lásku k rodine a jej členom vyjadrili aj v svojich projektoch. Kresbičky sa vydarili prekrásne.

      Being a family means you are a part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life.

    • Nádejní architekti
     • Nádejní architekti

     • Naše krabičkové mesto! To je názov dlhodobejšieho ročníkového projektu, do ktorého sa zapojili dievčatá a chlapci z 5.A. Pracovali v skupinkách a z krabičiek vytvorili obytné domy, školy, pošty, banky, križovatky.  Pozrime sa, ako sa to  našim nádejným architektom podarilo. Možno pre niekoho z nich to bude aj  budúce povolanie.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje