Navigácia

Zápis do 1. ročníka ZŠ

 

Vážení rodičia budúcich prváčikov!

 

 

Termín fyzického zápisu v priestoroch školy je:

12. - 13. apríla 2023

a to takto: 

- dňa 12. 4. 2023 zápis do 1. ročníka bude prebiehať od 13:00 do 17:00.

- dňa 13. 4. 2023 zápis do 1. ročníka bude prebiehať od 8:00 do 13:00

 

Pred samotným zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je sprístupnená v ľavom menu, pod názvom: “Elektronická prihláška“.

1. Vyplňte elektronickú prihlášku.

 

elektronická prihláška

 

2. Prineste so sebou vypísané a vytlačené dokumenty pripojené k elektronickej prihláške:

a) Dotazník pre rodičov

b) Záväzné vyhlásenie rodičov

c) Súhlas so spracovaním údajov

 

v dňoch 12. - 13. apríla 2023 do našej školy, kedy bude prebiehať zápis detí do 1. ročníka na šk. rok 2023/2024.

 Na zápis si ešte prineste: rodný list dieťaťa a váš preukaz totožnosti.

 

Upozorňujeme vás, že:

1. Zápisu do prvého ročníka ZŠ sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré 

k 1. septembru 2023 dosiahnu vek 6 rokov (t. j. narodené do 31. 08. 2017).

2. Zápisu sa musia opätovne zúčastniť aj deti, ktorým bol v školskom roku 2022/2023 povolený odklad povinnej školskej dochádzky.

3. Pokiaľ dieťa nie je zrelé na plnenie povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom budúcich prvákov odporúčame obrátiť na príslušnú pani riaditeľku MŠ, ktorá má kompetencie povoliť predĺženie predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

4. Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovať a informovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

 

Dokumenty, ktoré je potrebné vyplniť ku fyzickému zápisu dieťaťa do 1. ročníka a prípravného ročníka:

Dotaznik_pre_rodicov_pri_zapise_do_1.roc(3).doc

Zavazne_vyhlasenie_rodicov(5).docx

Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov(2).doc

 

Zároveň Vás prosíme o sledovanie webovej stránky našej Katolíckej spojenej školy, na ktorej včas zverejňujeme všetky nové informácie.

 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, a už teraz sa tešíme na našich nových budúcich prváčikov.

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria