• Elektronická prihláška

    •  

     Vážení rodičia budúcich prváčikov!

      

     Predbežný termín zápisu do 1. ročníka v našej Katolíckej spojenej škole je: 

     27. - 29. apríl 2021

     Pred samotným zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je sprístupnená v ľavom menu, pod názvom: “Elektronická prihláška“.

     1. Vyplňte elektronickú prihlášku.

      

     elektronická prihláška

      

     2. Poznačte si kód prihlášky (v prípade, že budete potrebovať niečo v prihláške opraviť alebo dopísať).

     3. Vyhlášku vytlačte a podpíšte. Obaja rodičia, prosíme.

     4. Takto vytlačenú a podpísanú prihlášku prineste na zápis svojho dieťaťa spolu s vytlačeným a vypísaným tlačivom: Žiadosť o prijatie do 1. ročníka.

     Ziadost_o_prijatie_dietata_do_1._rocnika_2021.docx

     5. Obe tlačivá, prosím prineste na zápis svojho dieťaťa v dňoch 27. - 29. apríla 2021 do našej školy.

     6. Na zápis si ešte prineste: rodný list dieťaťa a váš preukaz totožnosti.

      

     Upozorňujeme vás, že:

     1. Zápisu do prvého ročníka ZŠ sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré 

     k 1. septembru 2021 dosiahnu vek 6 rokov (t. j. narodené do 31. 08. 2015).

     2. Zápisu sa musia opätovne zúčastniť aj deti, ktorým bol v školskom roku 2020/2021 povolený odklad povinnej školskej dochádzky.

     3. Pokiaľ dieťa nie je zrelé na plnenie povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom budúcich prvákov odporúčame obrátiť na príslušnú pani riaditeľku MŠ, ktorá má kompetencie povoliť predĺženie predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

     4. Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovať a informovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

     Akou formou sa zápis uskutoční a či sa uskutoční v plánovanom termíne vás budeme včas informovať.

     Preto vás prosíme o sledovanie webovej stránky našej Katolíckej spojenej školy, na ktorej včas zverejňujeme všetky nové informácie.

      

     Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, a už teraz sa tešíme na našich nových budúcich prváčikov.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje