Školský poriadok ZŠ

Navigácia

Zápis do 1. ročníka ZŠ

 

Vážení rodičia budúcich prváčikov!

Termín zápisu do 1. ročníka a do prípravných ročníkov formou elektronickej prihlášky je v našej Katolíckej spojenej škole: 

1. - 30. apríla 2021

Predpokladaný termín fyzického zápisu v priestoroch školy je:

27. - 29. apríla 2021 

 

Pred samotným zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je sprístupnená v ľavom menu, pod názvom: “Elektronická prihláška“.

1. Vyplňte elektronickú prihlášku.

 

elektronická prihláška

 

2. Poznačte si kód prihlášky (v prípade, že budete potrebovať niečo v prihláške opraviť alebo dopísať).

3. Vyhlášku vytlačte a podpíšte. Obaja rodičia.

4. Takto vytlačenú a podpísanú prihlášku prineste na zápis svojho dieťaťa spolu s vytlačenými a vypísaným tlačivami - taktiež ich nájdete pod týmto oznamom:

a) Žiadosť o prijatie do 1. ročníka alebo

- Žiadosť o prijatie do prípravného ročníka.

b) Dotazník pre rodičov

c) Záväzné vyhlásenie rodičov

d) Súhlas so spracovaním údajov

5. Všetky tlačivá, prosím prineste vyplnené a podpísané na zápis svojho dieťaťa

v dňoch 27. - 29. apríla 2021 do našej školy.

6. Na zápis si ešte prineste: rodný list dieťaťa a váš preukaz totožnosti.

 

Upozorňujeme vás, že:

1. Zápisu do prvého ročníka ZŠ sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré 

k 1. septembru 2021 dosiahnu vek 6 rokov (t. j. narodené do 31. 08. 2015).

2. Zápisu sa musia opätovne zúčastniť aj deti, ktorým bol v školskom roku 2020/2021 povolený odklad povinnej školskej dochádzky.

3. Pokiaľ dieťa nie je zrelé na plnenie povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom budúcich prvákov odporúčame obrátiť na príslušnú pani riaditeľku MŠ, ktorá má kompetencie povoliť predĺženie predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

4. Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovať a informovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

Dokumenty, ktoré je potrebné vyplniť ku fyzickému zápisu dieťaťa do 1. ročníka a prípravného ročníka:

Ziadost_zakonnych_zastupcov_o_prijatie_do_1._rocnika_ZS(3).docx

Ziadost_zakonnych_zastupcov_o_prijatie_do_pripravneho_rocnika_ZS(1).docx

Dotaznik_pre_rodicov_pri_zapise_do_1.roc(3).doc

Zavazne_vyhlasenie_rodicov(3).docx

Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov(2).doc

 

Akou formou sa fyzický zápis uskutoční a či sa uskutoční v plánovanom termíne, vás budeme včas informovať.

Preto vás prosíme o sledovanie webovej stránky našej Katolíckej spojenej školy, na ktorej včas zverejňujeme všetky nové informácie.

 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, a už teraz sa tešíme na našich nových budúcich prváčikov.

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria