Navigácia

Dokumenty

Zmluvy o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Zmluva 1211-2013 Nucem ZŠ

Zmluva 1211-2013 Nucem SOS

 

Ďalšie dokumenty:

 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2019 - 2020

Zaverecna_sprava_2019_2020.docx

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2018 - 2019

Sprava_o_vychov-vzdel.cinn.KSS_Nemsova_za_2018-19-schvalenie_(1).pdf

SPRaVA_o_vych.vzdel.c._KSS_2018-19-_FINAL.pdf

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2017 - 2018

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti časť 1

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti časť 2

 

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program MŠ sv. Gabriela (ISCED 0A) je k nahliadnutiu v kancelárii p. riaditeľly, č. dverí 22.

ŠkVP Svetielka - skrátená verzia

Školský vzdelávací program (ISCED 1A, ISCED 2A) je k nahliadnutiu v kancelárii p. riaditeľky, č. dverí 22.

Školský vzdelávací program ZŠ

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria