Navigácia

Základná škola sv. Michala

Ponuka a špecifiká základnej školy:

 • práca s počítačom 3. - 9. roč.
 • výuka cudzích jazykov 1. - 9.roč.
 • školský špeciálny pedagóg
 • práca s integrovanými deťmi
 • špeciálne triedy - pre deti s mentálnym a kombinovaným postihom a pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
 • školský psychológ

 

Kto je to sv. Michal?

 • jeden zo štyroch archanjelov,
 • význam mena : „Kto ako Boh“,
 • obhajca Božieho ľudu,
 • ochranca ľudí,
 • patrón mesta Nemšová

 

 

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria