• Pedagogický zbor ZŠ

    • Riaditeľ školy:  Mgr. Anna Birasová
     Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. a II. stupeň ZŠ a špeciálne triedy:  Mgr. Edita Peťková
     Duchovný správca školy:  Mgr. Mikuláš Šurín

      

     Pedagogickí zamestnanci:

      

     I. Stupeň

          Mgr. Katarína Hromníková

          Mgr. Katarína Hamajová

          Mgr. Mária Šimáková

          PaedDr. Petra Mišíková, MBA.

      

     II. Stupeň

          Mgr. Miriam Nováková

          Mgr. Mária Bortelová

          Ing. Iveta Strašková

          Mgr. Mária Minárechová

          Ing. Blanka Škodová

          Ing. Magdaléna Švančárková

          Ing. Mgr. Janka Hôrková

          Bc. Martin Gajdošík

          Mgr. Juliana Begáňová

      

     Učitelia špeciálnych tried

          Mgr. Miroslava Oriešková

          Mgr. Radka Goneková

          Mgr. Zuzana Merková


     Pedagogickí asistenti 

          Bc. Tomáš Tomeček

          Mgr. Juliana Begáňová

          Mgr. Mária Tatranská

          Bc. Zuzana Rajníčková

          Bc. Lenka Floriánová

          Bc. Stanislava Hoštáková

          Anton Balek

          Anna Čillingová

          Andrea Máliková

      

     Vychovávateľky v školskom klube detí  

          Bc. Petronela Novosadová

          Mgr. Katarína Forgáčová

          Mgr. Zuzana Hollá

          Andrea Máliková 

          Anna Čillingová

      

     Školský špeciálny pedagóg

          Mgr. Maroš Peťka

      

     Sociálny pedagóg

          Bc. Timea Krajčiová

      

     Školský digitálny koordinátor

          Mgr. Katarína Forgáčová

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje