Školský poriadok ZŠ

Navigácia

 • Celoškolská púť na Skalku

  Viete, že Skalka nad Váhom je najstarším pútnickým miestom v celom bývalom Uhorsku? A že je to naše diecézne pútnické miesto? Sme radi, že sviatok sv. Petra a Pavla sme mohli osláviť práve tu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí školskú púť pripravovali a bolo toho neúrekom: dohodnúť autobus, kňaza, miništrantov, hudobníkov, asistenciu, sprievodcu v kláštore... Niektoré deti tu boli po prvýkrát, veríme, že nie posledný. Jednou z myšlienok kázne otca Dušana bola láska: k Bohu aj blížnemu. Vravel, že tam, kde sa ľudia majú radi, podarí sa aj ťažká práca, že láska dokáže robiť zázraky. Želajme si a robme čo najviac takýchto zázrakov lásky - každý deň, stále...

 • Tour de France

  Je cyklistický výlet v podaní 7. A. Kto ho vymyslel? Triedny p. uč Hanták – športovec a telocvikár. O bezpečnosť počas cesty sa staral aj p. riaditeľ Král a p. uč. Bárková. Vyrazili ráno z Nemšovej po Vážskej cykloturistickej magistrále cez Trenčín až do Opatoviec. Tu bola malá pauza na občerstvenie a na načerpanie síl do ďalšej etapy cez Kubrú, Trenčiansku Teplú do  Nemšovej. Spolu prešli 45 km. Majú náš obdiv.

 • Vyšívané obrázky

  Po návrate do školy sme sa s piatakmi na technike pustili do vyšívania. Najprv nácvik stehov a potom šup na obrázok. Vyšívali sme na papier, do vytlačeného obrázka sme narobili dierky, aby sa ihla ľahšie prevliekala. Nebolo to vôbec jednoduché, niektorým sa papier trošku roztrhal alebo pokrčil. Zaujímavé bolo, že aj tí najväčší „urečnenci“ zabudli pri práci rozprávať:-) Hotový obrázok sme zarámovali – papierovým rámom, trošku prizdobili a tu je výsledok.

 • Duchovná kytica modlitieb

  Od 24. 4. 2021, kedy v Skalke nad Váhom prijal biskupskú vysviacku Mons. Peter Beňo, uplynul už nejaký čas. V tomto čase na neho a jeho službu naši žiaci pod vedením p. uč. Mgr. Moniky Tatranskej a Mgr. Lenky Vrtíkovej nezabúdali. Na hodinách náboženstva sme sa modlili desiatok sv. ruženca, ktorý sme obetovali za nášho nového pomocného biskupa. Motivovali sme žiakov, aby aj svoje osobné modlitby, sv. omše, sv. prijímania, sebazápory a dobré skutky obetovali na tento úmysel.  

  Spoločne sme sa pomodlili:

  248 sv. ružencov

  555 modlitieb Verím v Boha

  855 modlitieb Otče náš

    18 modlitieb Zdravas Mária

  749 modlitieb Sláva Otcu

  355 sv. omší

  190 sv. prijímaní

  115 sebazáporov

  580 dobrých skutkov.

  Tak sme spoločne uvili duchovnú kyticu modlitieb, ktorú sme nášmu otcovi biskupovi do Nitry aj poslali. Pridali sme aj niekoľko osobných želaní od žiakov z každej triedy, ktoré žiaci doplnili aj obrázkami.

 • OZO

  Táto skratka v sebe skrýva názov kurzu Ochrana zdravia a človeka. Každoročne si v rámci kurzu zasúťažíme v športových disciplínach, zdravotníckej príprave, trošku prevetráme vedomosti z náboženstva, učíme sa spoznávať naše dreviny, separovať odpad. Každá súťaž má svojho víťaza a tohtoročným sa stala 8.B. Blahoželáme!

 • Svet bábok

  Naši šikovní piataci dokázali, že majú radi bábkové divadlo. Na hodinu literatúry si vytvorili krásne a zaujímavé bábky. Inšpirovali sa známymi rozprávkovými postavičkami, alebo si vytvorili svoju vlastnú maňušku, javajku  alebo marionetu. Pozrite sa, ako sa im to podarilo.

 • Malí chovatelia

  Tretiakom priniesla pani učiteľka PDA do triedy malé pakobylky austrálske s prísľubom, ža ak sa budú o ne dobre starať, na konci školského roka si ich môžu zobrať  domov na chov. Pakobylky sa zväčšovali z týždňa na týždeň, u tretiakov sa im páčilo. Deti, ktoré mali záujem si priniesli do školy poháre, nádobky na potravu a teraz sú už „krásavice“ z nášho chovu v Závade, Ľuborči, Nemšovej... Verím, že sa budú o ne starať a do konca prázdnin im riadne narastú. Viete že, že jediná potrava, ktorou sa kŕmia sú listy z maliny a černice?

  I.Strašková

 • Letné tábory

  Leto sa blíži a s ním aj letné tábory, ktoré pripravila pre vás Katolícka spojená škola :-)

  PRIHLÁŠKY budú k dispozícii od 1.6. 2021 na vrátnici školy alebo u p.učiteľky Novosadovej.

 • Módna prehliadka

  Dievčatá a chlapci zo 6.A spojili spoločné sily v celotriednom a zároveň ročníkovom projekte zo slovenčiny, ktorý sa týkal zorganizovania módnej prehliadky. Šiestaci si vyskúšali povolanie moderátora, dídžeja, modeliek a modelov, fotografov, kameramanov, návrhárov, tvorcov reklamy,... atď. Výstupom bol plagát o módnej prehliadke, výklad o móde, výborne zorganizovaná módna prehliadka, rozhovor novinárov s návrhárom a módnou políciou. Treba  pochváliť a vyzdvihnúť spoločnú spoluprácu celej triedy.

 • Finišujeme...a s úsmevom

  Deviataci a ôsmaci tvorili populárne a obľúbené "memečka" - zábavné obrázky na tému škola a slovenčina.

 • Recitačný pondelok pod Trenčianskym hradom

  7. júna sa naši žiaci druhého stupňa zúčastnili Okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa uskutočnilo v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne. Naši šikovní recitátori Natália Miškechová (9. A), Vladislav Galko (7. A), Natália Ďurechová a Petra Koníčková (6. A) boli výborne recitačne pripravení a hoci sa neumiestnili, získali cenné skúsenosti. Vo veľkej konkurencii sa nestratili, za čo im patrí veľká pochvala.

 • Cesta do sveta literatúry

  Cesta do sveta literatúry

  Napriek nepriazni, ktorú nám pripravila pandémia koronavírusu, sme veľa necestovali. Avšak cestovať sa dalo pomyselne. Žiaci 1. stupňa nastúpili do vlakov, autobusov, lodí, lietadiel menom Knižka. Dali sa unášať, plaviť či viezť detskou literatúrou. Túto si prelistovali a zastavili na zastávke próza, niektorí zasa na zastávke poézia. Vybrali si lístok, alebo vstupenku svojej cesty, teda veku primeranú ukážku. Cesta bola namáhavá:naučiť sa text naspamäť.

  Prvá prestupová stanica- triedne kolo. Tí, ktorí boli výborne pripravení a vo výbornej recitačnej kondícii, zvládli pokračovať v ceste. Cieľ - školské kolo súťaže. Cestujúci: Alžbetka Prnová, Magdaléna Jarošová, Viktória Sémančíková , Natália Hrehušová, Katarína Máliková, Marek Mahrík, Krstián Králik, Dorota Révesová, Lívia Mellenová a  Nelka Záhorcová.

  A kto  3.6.2021 najviac zaujal spolucestujúcich, teda porotu a publikum?  Kto vyhral školské kolo? Kto sa tešil? Kto získal knižnú odmenu a diplom? No predsa víťazi.

  V prednese poézie a prózy žiaci uspeli nasledovne:

  1. miesto - Katka Máliková 2.A
  2. miesto - Marek Mahrík 3.A
  3. miesto -  Alžbetka Prnová 1.A

  Víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších ročníkoch recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Šťastnú cestu!

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre Materskú školu sv. Gabriela od 17. 5. 2021

  Vážení rodičia!

  Pod týmto oznamom zverejňujeme Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre Materskú školu sv. Gabriela platné od 17. 5. 2021.

  Ďkujeme za spoluprácu a porozumenie.

 • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy sv. Gabriela na školský rok 2021/2022

  Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy v Nemšovej

  oznamuje rodičom detí, že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy sv. Gabriela na školský rok 2021/2022 prebieha od 1. do 31. mája 2021 formou elektronickej prihlášky na webovom sidle Katolíckej spojenej školy v Nemšovej: www.sksnemsova.sk

  Prosíme o sledovanie webovej stránky našej Katolíckej spojenej školy:

  www.sksnemsova.sk, na ktorej včas zverejňujeme všetky nové informácie.

  Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.  

 • Vlasy z písmen?

  Vlasy z písmen?

  Áno, aj mačka, šálka, zemeguľa....to všetko je možné. Používanie písmen vo výtvarníctve priniesol umelecký smer lettrizmus v prvej polovici 20. storočia z Francúzska. V našej minigalérii môžete obdivovať umelecké diela deviatakov.

 • Pravidlá pre odovzdávanie "Vyhlásenia o bezinfekčnosti"

  Pravidlá pre odovzdávanie "Vyhlásenia o bezinfekčnosti".

  Oznamujeme rodičom, že "Vyhlásenie  o bezinfekčnosti"  je potrebné poslať v prípade, ak je žiak  chorý, alebo chýba 3 a viac dní.

  Ak je žiak  chorý, napríklad v piatok, sobotu, nedeľu alebo v sobotu, nedeľu, pondelok, je už potrebné poslať  "Vyhlásenie o bezinfekčnosti ". 

  Ak je dieťa doma iba cez víkend a v  pondelok opäť nastupuje do školy, "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" posielať nie je potrebné.

 • Prihlasovanie na obedy do školskej jedálne od 10. 5. 2021

  Milí rodičia!

  Svoje dieťa si môžete od 10. 5. 2021 prihlásiť na obedy v priebehu dnešného dňa na telefónnom čísle 0326 598 326.

 • Deň Zeme

  Deň Zeme 

  patrí  medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. 22. apríl je už tradične dňom, kedy má naša planéta sviatok. Čo ste si pre ňu pripravili vy? Nejaký darček? Predsavzatie? Nič?! Inšpirovať sa môžete aj aktivitami našich ôsmakov. Že už je neskoro? Už sme to v tomto roku zmeškali? Nevadí. Veď z každého dňa si môžeme urobiť Deň Zeme a aspoň malou aktivitou pomôcť svetu „prežiť“.

 • Zápis do 1. ročníka a Zápis do prípravného ročníka základnej školy s prítomnosťou rodičov

  Zápis do 1. ročníka  a  Zápis do prípravného ročníka základnej školy s prítomnosťou rodičov

  sa bude konať v dňoch:

  od 27. 4. (utorok) - 28. 4. (streda) 2021

  v čase od 13:00 - 15:00

  29. 4. 2021 (štvrtok) od 8:00 - 12:00

  Rodičia so sebou na zápis prinesú:

  - rodný list dieťaťa

  - obrázok nakreslený dieťaťom: postava aj domček aj obľúbené zvieratko aj strom

                                                     alebo

                                                     obrázok svojej rodiny

  - Vyplnené a podpísané dokumenty:

  1. Žiadosť zákonných zástupcov o priajtie do 1. ročníka ZŠ alebo:

      Žiadosť zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do prípravného ročníka ZŠ

  2.  Záväzné vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa

  3. Dotazník pre rodičov

  4. Súhlas so spracovaním údajov 

  Všetky tieto dokumenty 1- 4. nájdete pod týmto oznamom.

 • Zápis do 1. ročníka a do prípravných ročníkov Katolíckej spojenej školy na šk. rok 2021/2022

  Vážení rodičia budúcich prváčikov

  Termín zápisu do 1. ročníka a do prípravných ročníkov formou elektronickej prihlášky je v našej Katolíckej spojenej škole

  1. - 30. apríla 2021

  Predpokladaný termín fyzického zápisu v priestoroch školy je:

  27. - 29. apríla 2021 

  Pred samotným zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je sprístupnená v ľavom menu, pod názvom: “Elektronická prihláška“. 

  1. Vyplňte elektronickú prihlášku - nájdete ju aj pod týmto oznamom.

  2. Poznačte si kód prihlášky (v prípade, že budete potrebovať niečo v prihláške opraviť alebo dopísať).

  3. Vyhlášku vytlačte a podpíšte. Obaja rodičia.

  4. Takto vytlačenú a podpísanú prihlášku prineste na zápis svojho dieťaťa spolu s vytlačeným a vypísaným tlačivami - taktiež ich nájdete pod týmto oznamom:

  a) Žiadosť o prijatie do 1. ročníka alebo

  - Žiadosť o prijatie do prípravného ročníka.

  b) Dotazník pre rodičov

  c) Záväzné vyhlásenie rodičov

  d) Súhlas so spracovaním údajov

  5. Všetky tlačivá, prosím prineste vyplnené a podpísané na zápis svojho dieťaťa

  v dňoch 27. - 29. apríla 2021 do našej školy.

  6. Na zápis si ešte prineste: rodný list dieťaťa a váš preukaz totožnosti.

   

  Upozorňujeme vás, že:

  1. Zápisu do prvého ročníka ZŠ sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré 

  k 1. septembru 2021 dosiahnu vek 6 rokov (t. j. narodené do 31. 08. 2015).

  2. Zápisu sa musia opätovne zúčastniť aj deti, ktorým bol v školskom roku 2020/2021 povolený odklad povinnej školskej dochádzky.

  3. Pokiaľ dieťa nie je zrelé na plnenie povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom budúcich prvákov odporúčame obrátiť na príslušnú pani riaditeľku MŠ, ktorá má kompetencie povoliť predĺženie predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

  4. Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovať a informovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

  Akou formou sa zápis uskutoční a či sa uskutoční v plánovanom termíne vás budeme včas informovať.

  Preto vás prosíme o sledovanie webovej stránky našej Katolíckej spojenej školy, na ktorej včas zverejňujeme všetky nové informácie.

   

  Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, a už teraz sa tešíme na našich nových budúcich prváčikov.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria