• Ako vieš angličtinu?

     • Gramatika, slovná zásoba, opis obrázka - to sú disciplíny, s ktorými sa popasovali účastníci Olympiády z anglického jazyka v pondelok 22. novembra. V dvoch kategóriách súťažilo spolu 13 žiakov. Výsledky školského kola:

      kategória 1A: 1.miesto Natália Ďurechová 7.A, 2. miesto: Anton Jozef Krajči 5.A., 3.miesto: Natália Mellenová 7.A.

      kategória 1B: 1.miesto: Oliver Kaies 8.A, 2.miesto Charlotte Zemanovičová 8.A, 3.miesto: Katarína Šumichrastová 9. A.

      Výhercom blahoželáme.

     • Deň pozdravov

     • Raz možno, keď si deti aj dospelí všade na svete povedia „Ahoj“, nezostane na svete nikto, kto by si prial vojnu." To bude nádherný deň!

      21. november je vyhlásený za svetový deň pozdravov. Pripomenuli sme si ho aj v našej škole. Pani uč. Mirka Oriešková pripravila pre svojich žiakov hru "Ako sme pirátov naučili zdraviť". Piataci v skupinách tvorili pozdravy pre pani upratovačky, kuchárky, pre pána riaditeľa aj školníka, pre kamarátov... Šiestaci pripravili pozdravy v cudzích jazykoch, a deviataci tvorili akronymy. Pozdravom sme chceli potešiť klientov sociálnehio zariadenia Lipka v Hornom Sŕní. Túto úlohu sme zverili ôsmakom, pripravili a odovzdali 35 pozdravov. Veríme, že potešili...

      A čo vy? Nezabúdate na pozdrav? Niekedy stačí pohľad, úsmev - ten je vidieť na očiach aj spoza rúška.

     • Oznam o prevádzke ŠKD podľa nariadení MŠ SR

     • Z nariadení MŠ SR o zákaze zmiešavania skupín v školách, podľa najnovšieho Školského semaforu vyplývajú od 29. 11. 2021 tieto opatrenia:

      1. Ranný klub uzatvorený až do odvolania.

      2. ŠKD 3 Uzatvorený až do odvolania.

      3. ŠKD 2 Otvorený pre 1. A; pre 3. A uzatvorený až do odvolania.

      4. ŠKD 1 Otvorený pre 2. A; pre 4. A uzatvorený až do odvolania.

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia od 29. 11. 2021 podľa nariadenia MŠ SR

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Vstup cudzím osobám (= sú to všetky osoby, okrem žiakov) do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

     • Geografická olympiáda

     • V tomto školskom roku sa uskutoční už 50. ročník Geografickej olympiády, ktorú organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Pri tejto príležitosti IUVENTA pripravila v novembri pre žiakov školské kolo, súťažiť mohli online cez edupage. Otázky boli rôzne: doplňovačky, vytváranie dvojíc aj zábavné prešmyčky, pri niektorých bolo možné použiť atlas. Z našej školy súťažilo 20 detí z 5. – 9. ročníka. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi. Do okresného kola postupujú:

      z 5. ročníka: Terézia Svedková, Matej Pružinec, Dorota Révesová

      zo 6. ročníka: Peter Sedláček

      zo 7. ročníka: Natália Mellenová, Ela Pružincová

      z 9. ročníka: Filip Štefánek, Pavol Mazánik, Ondrej Mihál.

      Ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Technická olympiáda

     • Dňa 25.11.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Technickej olympiády. V kategórii A sa zúčastnili dvaja žiaci Filip Štefánek a Jakub Sedláček z 9.A triedy, ktorí sa umiestnili na 7. mieste. V kategórii B sa zúčastnil súťaže Filip Vanko zo 6. A triedy, ktorý získal 6. miesto a bol úspešným riešiteľom. Srdečne gratulujeme.

     • iBobor

     • Máme úspešných riešiteľov informatickej súťaže. Hlavné kolo sa uskutočnilo 8. - 12. novembra a súťažilo sa vo viacerých kategóriách. Kto patrí do galérie úspešných?

      V kategórii Drobec: Alžbeta Barišová, Natália Hrehušová, Katarína Máliková (3. roč).

      V kategórii Bobrík:Timotej Haliak (4.roč), Lívia Mellenová, Matej Pružinec, Anton Krajči, Terézia Svedková, Vivien Šimková, Nela Záhorcová (5.roč).

      V kategórii Benjamín: Matúš Navrátil, Karin Mazániková (7.roč).

      V kategóri Kadet: Jakub Krcheň (8. roč).

     • Výsledky volieb do Rady školy KSŠ Školská 9, Nemšová

     • Vážení rodičia!

      Dňa 9. 11. 2021 sa konali na KSŠ Školská 9, Nemšová, voľby do Rady školy.

      Voľby boli podľa platného Volebného poriadku - platné.

      Všetkým rodičom ďakujeme za vysokú účasť vo voľbách.

      Veľmi si vážime, že Vám záleží na škole, ktorú navštevujú Vaše deti.

      Výsledky volieb nájdete v prílohe tohto oznamu.

      Pozdravuje Vás

      Volebná komisia

    • Namaľuj si svojho anjela
     • Namaľuj si svojho anjela

     • Naša škola má troch patrónov, troch archanjelov: Sv. Michala, Sv. Rafaela a Sv. Gabriela. To inšpirovalo dievčatá a chlapcov z 5.A: na výtvarnej výchove pod vedením pani učiteľky maľovali svojho anjela, pritom si precvičili aj figuratívnu kompozíciu. A ako sa im to podarilo? Pozrite sa, galéria anjelov sa práve začína...

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje