Navigácia

Stredná odborná škola sv. Rafaela

SOŠ sv. Rafaela

Stredná odborná škola sv. Rafaela sa zaoberá prípravou mládeže inklinujúcej k cestovnému ruchu. Po ukončení školy sa absolventi môžu uplatniť v oblasti regionálneho cestovného ruchu, v cestovných kanceláriách, informačných centrách, v múzeách, ako informátori, organizátori cestovného ruchu v regiónoch a v obciach, ako pracovníci marketingových útvaroch v samosprávach, v organizovaní skupinovej, rodinnej a individuálnej turistiky, v stravovacích a ubytovacích podnikoch a zariadeniach, v sprievodcovskej činnosti a iných službách a v podnikateľskej činnosti.

Kto je sv. Rafael

  • jeden zo štyroch archanjelov,
  • „Boh uzdravuje“,
  • sprievodca na cestách,
  • sprostredkovateľ manželstva

 

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria