Navigácia

Výchovný poradca

Testovanie T5 a T9

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2023 alebo T9 2023) sa uskutoční 22. marca 2023 (streda) z predmetov

 • matematika,
 • slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským),
 • maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským)

Celoslovenské testovanie žiakov 9.  ročníka ZŠ (Testovanie 9 2023 alebo T9 2023) sa uskutoční 23. marca 2023 (štvrtok) z predmetov

 • slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským),
 • ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).

Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Náhradný termín Testovania 9 2023 sa uskutoční 4. apríla a 5. apríla 2023 (utorok, streda).

 

Testovanie žiakov 5. ročníka je v tomto školskom roku zrušené.

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2023 alebo T5 2023) sa uskutoční 17. mája 2023 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov

 • matematika,
 • slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a
 • maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským).

Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria