Školský poriadok ZŠ

Navigácia

Centrum voľného času

Plán akcií

Plán práce  mimoškolských aktivít CVČ  na školský rok 2021/2022

 

September

 • Tvorba ponuky krúžkovej činnosti
 • Zisťovanie záujmu o krúžky a prijímanie záväzných žiadostí do CVČ
 • Vydanie vzdelávacích poukazov
 • Prijatie vzdelávacích poukazov
 • Odoslanie vzdelávacích poukazov
 • Tvorba plánov jednotlivých krúžkov
 • 25. ročník turnaja o putovný pohár sv. Michala

 

Október

 • Súťaž ,,Domestos pre školy“
 • Modlitba sv. ruženca v kostole 
 • Školské športové turnaje    
 • Tvorivé popoludnie – jesenná koláž
 • Pravidelná činnosť v záujmových útvaroch 
 • Jesenné prázdniny 

 

November

 •  Školská výtvarná súťaž 
 •  Vianočné dekorácie 
 •  Deň otvorených dverí 
 •  Katarínska diskotéka pre 1. a 2. stupeň 
 •  Nácvik Vianočného programu 

 

December

 

 • Sv. Mikuláš na škole 
 • Mikulášsky jarmok - program 
 • Vianočné trhy na škole 
 • Vianočná akadémia - Jasličková slávnosť 
 • Vianočné prázdniny 

 

Január

 • Súťaž o najkrajšieho snehuliaka
 • Beseda na tému: ,,Drogy okolo nás“ 
 • Záujmová činnosť podľa plánu
 • Polročné prázdniny

 

Február

 • Tehlička pre deti v Afrike 
 • Zdravá výživa 
 • Fašiangový karneval 
 • Kino deň
 • Jarné prázdniny 

  

Marec

 • Návšteva mestskej knižnice 
 • Tvorivé dielne 
 • Výtvarná súťaž 
 • Tehlička pre deti v Afrike

 

Apríl

 • Príprava programu ku Dňu matiek II st. 
 • Chránime si prírodu- úprava a čistenie okolia 
 • Tvorivé dielne- veľkonočná výzdoba

 

 

Máj

 • Deň matiek – vystúpenie detí ZŠ sv. Michala, MŠ sv. Gabriela 
 • Jarný zber papiera 
 • Dopravná výchova a ,,JA“ 

 

 

Jún

 • MDD 
 • Zber  tetrapakov – EV 
 • Ukončenie krúžkovej činnosti a vyhodnotenie 
 • Vyhodnotenie plánu práce CVČ 

 

Júl - August   

 •  Letné prázdniny 
 •  Plánovanie nového školského roka  2021/2022

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria