Školský poriadok ZŠ

Navigácia

Materská škola sv. Gabriela

 
           Pedagogický zbor MŠ

 

 

 

 

 

       Riaditeľ KSŠ:

       Mgr. Vrtíková Lenka

       - dočasne poverená zriaďovateľom

 

       Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ:

       Mgr. Patková Želmíra

 

 

 


 

 

                    

 

                   Trieda Svetielka I:         

                                                           Mgr. Pružincová Katarína

                                                           Mgr. Patková Želmíra

 

                   Trieda Svetielka II:     

                                                           Bc. Hošová Lenka

                                                           Bc. Šedivá Michaela

 

                              Trieda Svetielka III:

                                       Mráziková Monika

                                                           

                    Pedagogický asistent:    

                                       Mgr. Simona Pápyová 

 

   

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria