Navigácia

Materská škola sv. Gabriela

Pedagogický zbor MŠ

 

Riaditeľ KSŠ: PaedDr. Lubomír Král, PhD.

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Bc. Patková Želmíra

 

Trieda Svetielka I.:     Janka Kiačiková – triedna učiteľka

                                      Bc. Lenka Hošová - učiteľka

Trieda Svetielka II.:   Bc. Želmíra Patková – triedna učiteľka

                                      Mgr. Katarína Pružincová   – učiteľka

Trieda Svetielka III.:  Eva Lachká - triedna učiteľka

                                                  Bc. Vladimíra Pavelová - učiteľka

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria