Školský poriadok ZŠ

Navigácia

Materská škola sv. Gabriela

 
           Pedagogický zbor MŠ

 

 

       Riaditeľ KSŠ: PaedDr. Král Lubomír, PhD.

 

   Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Mgr. Patková Želmíra

 


 

   Trieda Svetielka I:         Mgr. Pružincová Katarína

                                             Mgr. Patková Želmíra

 

   Trieda Svetielka II:       Bc. Hošová Lenka

                                             Bc. Šedivá Michaela

 

   Pedagogický asistent:    Bc. Žovincová Veronika 

 

   

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria