Navigácia

Materská škola sv. Gabriela

 

Materská škola sv. Gabriela má aj vlastnú Edupage stránku, kde môžete sledovať novinky zo života materskej školy: 

  https://ksssvetielka.edupage.org/?

 

 

Charakteristika

 

 

Konzultačné hodiny v MŠ

Riaditeľ MŠ sv. Gabriela: 8:00 hod. – 9:00 hod.
Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: každú STREDU od 10:15 hod. - do 11:15 hod.,
prípadne po vzájomnej dohode aj v iný deň
Ostatní pedagog. zamestnanci: po vzájomnej ústnej alebo telefonickej dohode
so zákonným zástupcom dieťaťa

 

 

Odhlasovanie z MŠ:                         0903 214 896 alebo 0903 214 678

                                                                od 6:00 hod. – do 8:00 hod. alebo od 12:00 hod. – do 13:00 hod.

 

                                                        Odhlasovanie z obedov:                   032/6598326 (školská jedáleň)

                                                                                                                                       od 8:00 hod. – do 13:00 hod.

   

 

 

 

ms.sv.gabriela@gmail.com

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria