Navigácia

Základná škola sv. Michala

Pedagogický zbor ZŠ

Riaditeľ školy: PaedDr. Lubomír Král, PhD
Zástupkyňa riaditeľa školy: Ing. Katarína Martinková
Duchovný správca školy: Mgr. Ján Smolka

Pedagogickí zamestnanci:

I. Stupeň

Mgr. Šimáková Mária

Mgr. Hamajová Katarína

Mgr. Hromníková Katarína

Mgr. Bartáková Lenka

Vdp. Mgr. Ján Smolka

Mgr. Bortelová Mária

Ing. Vladislav Bortel

Mgr. Hanták Juraj

Mgr. Monika Tatranská

Mgr. Zuzana Merková

Mgr. Katarína Forgáčová

Mgr. Mária Minárechová

II. Stupeň

PaedDr. Lubomír Král, PhD

Ing. Martinková Katarína

RNDr. Jankovičová Janka

Mgr. Adriana Gabajová

Mgr. Bortelová Mária

Ing. Iveta Strašková

Ing. Vladislav Bortel

Mgr. Hanták Juraj

Mgr. Lenka Vrtíková

Mgr. Mária Minárechová

Mgr. Mária Urbánková

Mgr. Monika Tatranská

PaedDr. Eva Králová,  PhD

Mgr. Šimáková Mária

Mgr. Hamajová Katarína

 

Učitelia špeciálnych tried

Mgr. Radka Goneková

Mgr. Minarechová Kristína  - výchovný poradca

Mgr. Monika Tatranská

Mgr. Hanták Juraj

Mgr. Katarína Forgáčová

Mgr. Zuzana Merková

Prípravný ročník

Mgr. Zuzana Merková

Mgr. Katarína Forgáčová

Mgr. Lenka Vrtíková

Mgr. Monika Tatranská


Asistenti učiteľa  

Anton Balek

Bc. Tomáš Tomeček

Mgr. Mária Tatranská

Mgr. Juliana Begáňová

Ing. Jarmila Šumichrastová

Červeňanová Veronika

Mgr. Prosňanská Ľudmila ThD.

Mgr. Monika Tatranská

Bc. Zuzana Rajničková

Vychovávateľky v školskom klube detí  

Bc. Petronela Novosadová

 Andrea Máliková 

Špeciálny pedagóg

Mgr. Minarechová Kristína

Školský psychológ

Mgr. Andrea Barková

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria