Navigácia

Základná škola sv. Michala

Pedagogický zbor ZŠ

Riaditeľka školy: Mgr. Anna Birasová


Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Mária Urbánková


Duchovný správca školy: Mgr. Mikuláš Šurín, kaplán farnosti Nemšová

 

Pedagogickí zamestnanci:

 

I. Stupeň

Mgr. Šimáková Mária

Mgr. Katarína Forgáčová

Mgr. Hamajová Katarína

Mgr. Hromníková Katarína

Mgr. Bortelová Mária

Mgr. Hanták Juraj

Mgr. Monika Tatranská

Mgr. Zuzana Merková

 

II. Stupeň

Ing. Martinková Katarína

Mgr. Adriana Gabajová

Mgr. Bortelová Mária

Ing. Iveta Strašková

Mgr. Hanták Juraj

Mgr. Lenka Vrtíková

Mgr. Mária Minárechová

Mgr. Mária Urbánková

Mgr. Monika Tatranská

PaedDr. Eva Králová,  PhD

Mgr. Šimáková Mária

Mgr. Hamajová Katarína

Ing. Meščánková Veronika

 

Učitelia špeciálnych tried

Mgr. Radka Goneková

Mgr. Minarechová Kristína  - výchovný poradca

Mgr. Monika Tatranská

Mgr. Hanták Juraj

Mgr. Katarína Forgáčová

Mgr. Zuzana Merková

Mgr. Zuzana Mustapha

Mgr. Oriešková Miroslava

 

Prípravný ročník

Mgr. Zuzana Merková

Mgr. Mustapha Zuzana

Mgr. Monika Tatranská


Asistenti učiteľa  

Anton Balek

Bc. Tomáš Tomeček

Mgr. Mária Tatranská

Mgr. Juliana Begáňová

Červeňanová Veronika

Mgr. Prosňanská Ľudmila ThD.

Mgr. Monika Tatranská

Bc. Zuzana Rajničková

 

Vychovávateľky v školskom klube detí  

Bc. Petronela Novosadová

 Andrea Máliková 

Bc. Šumichrastová Martina

Mgr. Svítková Veronika

 

Špeciálny pedagóg

Mgr. Minarechová Kristína

 

Školský psychológ

Mgr. Andrea Barková

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria