Navigácia

Základná škola sv. Michala

Triedy

I. stupeň

1. A - triedny učiteľ: Mgr. Šimáková Mária

2. A - triedny učiteľ: Mgr. Hamajová Katarína

3. A - triedny učiteľ: Mgr. Hromníková Katarína

4. A - triedny učiteľ: Mgr. Bartáková Lenka

II. stupeň

5.A - triedny učiteľ: Mgr. Gabajová Adriana

6. A - triedny učiteľ: Mgr.Bortelová Mária

7. A - triedny učiteľ: Mgr. Vrtíková Lenka

7.B - triedny učiteľ: Mgr. Urbánková Mária

8. A - triedny učiteľ: Ing. Vladislav Bortel

9. A - triedny učiteľ: Ing. Strašková Iveta

9. B - triedny učiteľ: Mgr. Minarechová Mária

Špecialne triedy

ŠT 1 - triedny učiteľ: Mgr. Goneková Radka

ŠT 2 - triedny učiteľ: Mgr. Minarechová Kristína

Prípravný ročník.

PAS - triedny učiteľ: Mgr. Forgáčová Katarína

NKS - triedny učiteľ: Mgr. Merková Zuzana

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria