Navigácia

Základná škola sv. Michala

Triedy

I. stupeň

1. A - triedny učiteľ: Mgr. Hamajová Katarína

2. A - triedny učiteľ: Mgr. Šimáková Mária

3. A - triedny učiteľ: Mgr. Forgáčová Katarína

4. A - triedny učiteľ: Mgr. Hromníková Katarína

II. stupeň

5. A - triedny učiteľ: Mgr. Vrtíková Lenka

6. A - triedny učiteľ: Ing. Strašková Iveta

7. A - triedny učiteľ: Mgr. Minarechová Mária

8. A - triedny učiteľ: Mgr. Gabajová Adriana

8. B - triedny učiteľ: Mgr. Urbánková Mária

9. A - triedny učiteľ: Mgr.Hanták Juraj

 

Špecialne triedy

ŠT 1 - triedny učiteľ: Mgr. Goneková Radka

ŠT 2 - triedny učiteľ: Mgr. Minarechová Kristína

Prípravný ročník.

PASpr - triedny učiteľ: Mgr. Mustapha Zuzana

PAS1roc - triedny učiteľ - Mgr. Oriešková Miroslava

NKS - triedny učiteľ: Mgr. Merková Zuzana

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria