Navigácia

Projekty

Dotácia Úradu vlády SR na rozvoj športu

Katolícka spojená škola je úspešným žiadateľom o poskytnutie dotácie z grantovej schémy Úradu vlády SR, resp. Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport pre rok 2019.

Za účelom realizácie schváleného projektu Obstaranie športovo-technického vybavenia (bouldering) v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 vyhlasujeme výzvu na predkladanie ponúk s názvom "Dodávka a osadenie boulderovej lezeckej steny".

Výzva na predkladanie ponúk - boulderova stena

Prílohy k výzve

Priloha 1. Minimálne technické požiadavky

Príloha 2. Vyhlásenie

Príloha 3. Kritéria

Táto výzva je zverejnená dňom 21.10.2019

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Zápisnica je zverejnená dňom 04.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria