Navigácia

Stredná odborná škola sv. Rafaela

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program študijného odboru (ISCED 3A) 6 324 6 00 „Manažment regionálneho cestovného ruchu“ je k nahliadnutiu v kancelárii p. riaditeľky, č. dverí 22.

Školský vzdelávací program SOŠ

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria