Navigácia

Stredná odborná škola sv. Rafaela

Študijný odbor

Manažment regionálneho cestovného ruchu  

kód odboru: 6324 M

Forma a typ štúdia : denné štúdium pre absolventov základných škôl

Dĺžka vzdelávania a prípravy : 4 roky denného Štúdia 

Študijný odbor je určený pre: chlapcov aj dievčatá 

Základné podmienky na prijatie: úspešné ukončenie ZŠ, zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Nadväzná odborná príprava: vysoká škola

 

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria