• Pedagogický zbor MŠ

    •  

     Riaditeľ školy:  Mgr. Anna Birasová
     Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:  Bc. Lenka Hošová
     Duchovný správca školy:  Mgr. Mikuláš Šurín

     Špeciálny pedagóg pre MŠ: Mgr. Gabriela Gáborová

      

     Trieda Svetielka I.:     Mgr. Lucia Vojtušová – triedna učiteľka

                                           Michaela Koníčková – učiteľka

                                         

     Trieda Svetielka II.:   Bc. Lenka Hošová - triedna učitelka 

                                          Mgr. Zuzana Matějková - pedagogický asistent

      

     Trieda Svetielka III.:  Lucia Stehlíková - triedna učiteľka

                                           Henrieta Krajčiová - pedagogický asistent

                                                       

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje