• Řemeslo dětem

    • "Řemeslo dětem aneb Co se v mládí naučíš..."

     Ovčí vlnění

     Katolícka spojená škola Nemšová spolu so Základnou školou Janka Palu sa zúčastňujú na cezhraničnom projekte, "Řemeslo dětem aneb Co se v mládí naučíš...", v spolupráci s Envicentrom pro krajinu Vyskoké Pole z Českej republiky. Operačný projekt v rámci ktorého realizujeme spoločné aktivity je," Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika", a má kód: CZ/FMP/11b/03/036. Keďže momentálna epidemická situácia neumožnila našim žiakom výjazd do Envicentra a tiež nás nemohli navštíviť lektorky z Valašska, časť programu sme realizovali online.

     Online formou sme realizovali výučbový program Ovčí vlnění. Zapojili sa žiaci štvrtého ročníka. Naša lektorka, pani Brtišová virtuálne previedla žiakov tradíciami ovčieho chovu v Bielych Karpatoch. Deti sa veľa dozvedeli o zaniknutých a starých remeslách, o ovčej vlne ako o materiáli minulosti a budúcnosti. Zamerali sa na ovečky ako symbol Bielych Karpát na ich chov v priebehu vekov a na záver si sami žiaci vytvorili z vlny malú drobnosť na pamiatku.

     Všetok potrebný materiál nám prišiel poštou a deti sa s veľkou chuťou pustili do vyslovene kreatívnej tvorby. Účasť na programe bola pre deti skutočne časom tvorivej radosti. Veľa sa dozvedeli a aj vďaka modernej online technike si sprítomnili, remeslo minulosti a starou technikou plstenia vlny si dokázali vytvoriť pekné vlnené drobnosti na pamiatku.

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje