• Testovanie T5 a T9

    •  

     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2024 alebo T9 2024) sa uskutoční 20. marca 2024 (streda) na všetkých školách s vyučovacím jazykom slovenským  z predmetov

     • matematika,
     • slovenský jazyk a literatúra

     Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

     Náhradný termín Testovania 9 2023 sa uskutoční 4. apríla  2024 (štvrtok).

      

     Testovanie žiakov 5. ročníka je od školského roka 2022/2023 zrušené.

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje