• Vedenie školy

    • Riaditeľ školy:  Mgr. Anna Birasová
     Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. a II. stupeň ZŠ a špeciálne triedy:  Mgr. Edita Peťková
     Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:  Bc. Lenka Hošová
     Duchovný správca školy:  Mgr. Mikuláš Šurín

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje