• Triedy

    • I. stupeň

     1. A - triedny učiteľ: Mgr. Hromníková Katarína

     2. A - triedny učiteľ: Mgr. Hamajová Katarína

     3. A - triedny učiteľ: Mgr. Šimáková Mária

     4. A - triedny učiteľ: PaedDr. Mišíková Petra MBA

     II. stupeň

     5.A - triedny učiteľ: Mgr. Nováková Miriam

     6. A - triedny učiteľ: Mgr. Bortelová Mária

     7. A - triedny učiteľ: Ing. Strašková Iveta

     8. A - triedny učiteľ: Mgr. Minárechová Mária

     9. A - triedny učiteľ: Ing. Blanka Škodová

     9. B - triedny učiteľ: Ing. Švančárková Magdaléna

     Špeciálne triedy

     ŠT 1 - triedny učiteľ: Mgr. Goneková Radka

     PAS  - triedny učiteľ: Mgr. Oriešková Miroslava

     NKS - triedny učiteľ: Mgr. Merková Zuzana

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje