Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Utorok 17. 5. 2022

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Novinky

 • Deviatacke art video

  Dievčatá a chlapci z 9.B sa zapojili do dlhodobého ročníkového projektu z literatúry, ktorého výstupom bolo video, v ktorom sa spojil básnický text, maľba alebo kresba s hudbou. Deviataci aj s pani učiteľkou si vybrali ako inšpiráciu krásnu symbolickú báseň Otcova roľa od Ivana Krasku, ktorá má nadčasové vyznenie. Po rozbore básne a jej recitácii nasledoval individuálny výtvarný prejav jednotlivých častí básne. Nakoniec vzniklo krátke videjko, ktoré sprevádza hudba a pieseň Simy Magušinovej, ktorú tiež oslovila spomínaná inšpiratívna báseň. Aj keď nevieme profesionálne tvoriť videá a maľovať, všetci sme mali skupinovú radosť z výsledku nášho tvorivého snaženia a všetkým patrí veľká pochvala.

 • Na výtvarnej výchove pod vedením p.uč.Novosadovej žiaci 6.- 9. ročníka popustili uzdu fantázii a umelecké diela sú na svete. Ako? Použitím prírodnin, farieb v spreji, prekrývanim farieb a štruktúr...

 • Každý rok sa tešia piataci na slovenčinu, keď sa bude preberať bábkové divadlo. A ten deň D nastal. Dievčatá a chlapci predstavili pani učiteľke a spolužiakom svoju obľúbenú maňušku, marionetu alebo javajku, ktorú si sami vyrobili a do každej bábky vložili dušu a kúsok zo seba. V rukách malých bábkohercov bábky ožili a všetkých vtiahli do svojho bábkosveta.

 • 25. - 29. apríla strávili naši tretiaci a štvrtáci v krásnej prírode na rozhraní Kremnických vrchov a Veľkej Fatry. Škola prírody naozaj v prírode. Nocľah aj stravovanie im poskytla horská chata Bartoška. A čo všetko zažili? Animátori pre deti pripravili rôzne zaujímavé aktivity: filmový kvíz, večerné tancovanie, futbal, súťaže, perfektnú opekačku, nočnú hru... S pani učiteľkami zvládli viac ako 8 kilometrovú turistiku. Počas výletného dňa v Banskej Štiavnici navštívili štôlňu Bartolomej, námestie s perfektnou zmrzlinou, Kalváriu... Domov si odniesli krásne tričko na pamiatku a určite aj veľa nezabudnuteľných zážitkov.

 • Počas piatich aprílových dní tretiaci a štvrtáci úspešne absolvovali základný plavecký výcvik na plavárni v Novej Dubnici. Cieľom bolo zdokonaliť už čiastočné plavecké schopnosti žiakov a dať im základy plaveckého štýlu kraul. Toto zvládali s nadšením a bez náznakov strachu z vody.

  Každý deň začali rozcvičkou a následne šup po rebríku do vody. Učili sa splývať, vydržať s dychom pod vodou, pridali sa kraulové nohy, následne aj ruky. Najťažšie bolo zosúladiť plávanie s nádychom a pokračovať v plávaní čo najdlhšie. V závere plaveckého výcviku mohli žiaci preukázať svoje získané plavecké schopnosti v pretekoch. Rozdiel 1 roku vo veku žiakov bol v pretekoch viditeľný. A ako doplávali?

 • Deň, keď sú slová zbytočné...

  Narcis je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou. V tomto roku sa už po 26. krát koná verejno-prospešná zbierka. U nás v škole sme privítali skautov: Jakuba a Olivera - našich súčasných žiakov, ale aj Lukáša - bývalého žiaka.

  Kam idú peniaze zo zbierky?

 • "Skutočná literatúra sa nedotkne iba rozumu, ale i srdca.“

  Presne takýto dotyk pravdy, dobra a lásky dnes zažili na pôde Základnej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne desiatky detí, mladých ľudí i pedagógov, ktorí sa zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha. Súťažiaci v 5 vekových kategóriách svojimi vysoko kvalitnými ukážkami predstavili krásu duchovnej literatúry s morálnym posolstvom a pomohli všetkým prítomným prehĺbiť vzťah a úctu k materinskej reči cez duchovné slovo. Medzi všetkými súťažiacimi sa ani tentokrát nestratil Vladislav Galko z 8. A, ktorý našu školu úspešne reprezentoval v 4. katégórii - poézia a ani hlavne Petra Koníčková zo 7.A, ktorej sa v mimoriadne silnej konkurencii podarilo vybojovať pre našu školu v 4. kategórii - próza krásne 3. miesto. Peťke srdečne blahoželáme k úspechu a obidvom reprezentantom našej školy ďakujeme za nádherný ľudský i duchovný zážitok a za super reprezentáciu našej školy.

 • Znova sa blíži máj a s ním aj zápis detí do MŠ sv. Gabriela. V nasledujúcom školskom roku budeme otvárať aj triedu pre deti so zdravotným znevýhodnením. Viac informácií na priloženom plagátiku.

 • Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva - smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista a pravú veľkonočnú radosť

  Vám praje spoločenstvo Katolíckej spojenej školy v Nemšovej.

 • Vážení rodičia!

  Dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 13. 4. 2022 je udelené riaditeľské voľno pre všetkých žiakov našej Katolíckej spojenej školy.

  Riaditeľské voľno je udelené:

  pre triedy PASpr a PAS 1roč

  pre triedy ŠT1 a ŠT 2

  pre triedy 1. - 2. ročník

  pre triedy 5. - 9. ročník.

  Triedy 3. - 4. roč. budú podľa plánu absolvovať plavecký výcvik.

  Riaditeľské voľno je udelené z dôvodu aktualizačného vzdelávania učiteľov.

  Ďakujeme za porozumenie.

  S pozdravom

  Vedenie KSŠ.

 • VÁŽENÍ ZÁUJEMCOVIA O NAŠU ŠKOLU!

  Tešíme sa, že sa zaujímate o prijímanie detí do 1. ročníka Katolíckej spojenej školy Nemšová v školskom roku 2022/2023.

  Každé dieťa, ktoré príde na zápis, je potrebné vopred registrovať na webovej stránke školy v ľavom stĺpci našej webovej stránky:

  a) zápis do 1. ročníka ZŠ:

  https://www.sksnemsova.sk/text14/

  alebo:

  b) Elektronická prihláška:

  https://www.sksnemsova.sk/register/

  K vyplneniu budete potrebovať: rodný list dieťaťa.

  Prosím o správne vyplnenie údajov vrátane diakritiky.

 • V dnešný sviatočný Deň pre učiteľov si povolanie slovenčinára alebo slovenčinárky vyskúšali Lenka, Mária a Roman z 9.B a namiesto p. uč. Urbánkovej odučili hodinu zameranú na opakovanie k monitoru. Noví mladí kolegovia si pripravili písomku z literárnych pojmov, deviataci si zasúťažili vo vedomostnom kvíze Milionár, ktorý bol zameraný na opakovanie gramatiky a nakoniec pracovali s textom, kde bolo precvičené čítanie s porozumením pri riešení logických úloh.V závere hodiny sa pracovalo s obrázkom, kde žiaci hľadali základné vetné členy. Naši noví učitelia zhodnotili prácu na hodine veľmi pozitívne, spolužiaci pracovali aktívne a disciplinovane. Možno niekedy v budúcnosti sa im aj naozaj zapáči povolanie učiteľa.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria