Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Štvrtok 26. 5. 2016

Fotogaléria

Novinky

 • Dňa 8.5. 2016 mesto Nemšová organizovalo z príležitosti Dňa matiek v kultúrnom centre Nemšovanka program, ktorého sa zúčastnila MŠ sv. Gabriela a ZŠ sv. Michala pod vedením našich pedagógov.

 • Jarný zber papiera začína dňa 11.5.2016. Trvať bude do 27.5.2016. Papier je možné odovzdať v čase od 7,00 do 14,45 hod.

 • Boli ste už niekedy v divadle? Väčšina z nás už áno, ale skúsili ste si v ňom aj zahrať? Na pódiu, s hercami a v kostýmoch? Takýto zážitok prežili piataci v Bratislave na Novej Scéne, v programe tvorivé dielne „Scénička“. Stretnutie s hercami bolo veľmi príjemné. Najprv nám porozprávali, ako vzniká divadelné predstavenie. Urobili sme si menovky a rozdelili sa do skupín. Každá mala za úlohu pripraviť si pod vedením skúseného herca krátke divadelné predstavenie. Skupinky sa rozpŕchli po divadle, aby sa navzájom nerušili pri tvorivej činnosti. Po „práci“ sme sa posilnili dobrotami z domu, neskôr prišiel rad na výber kostýmov a predvedenie toho, čo sme si v skupinkách nacvičili: štyri vtipné a poučné príbehy.

 • Sme doma. Kufre vybalené, zážitky rozpovedané a my v škole. Avšak už nie v škole v prírode, v ktorej sme boli 3. aprílový týždeň, keď sme školské tašky vymenili za ruksaky. V prekrásnej okolitej prírode Starej Myjavy sme načerpali energiu, upevnili zdravie a žiacky kolektív , rozvili telesnú zdatnosť, kultúrne spoločenské návyky a estetické cítenie. Tablety a mobily žiaci vymenili za športové náradie, štvorkolky, lopty, stolové hry, lezeckú stenu, udice, trampolíny... V čase písania domácich úloh deti  jazdili na koni, vyrábali  šperky, chytali ryby... Namiesto prepínania TV ovládačov  sledovali spoločné zábavné večerné programy. Boli podobné tým televíznym. Rôzne kvízy, talentmánia, voľba MISS a MISTERA. Pretože nás bolo až 34, náš aplauz a potlesk mali patričnú silu. Radostné prežívanie aktivít svedčilo o zdravej komunite žiakov našej školy. Posledný večer sme podstúpili skúšku odvahy- pochod okolím chaty nocou.  Denný program nám spestrila utorková  návšteva  p. riaditeľa a p. kaplána.

 • Verejná zbierka občianskeho združenia SAVIO, ktorá sa uskutočnila na našej škole v pôstnom období od 11. 02. – 22. 03. 2016. Zapojili sa do nej žiaci KSŠ Nemšová spolu s pedagógmi, zamestnancami školy ako aj rodičmi. Cieľom Tehličky bolo vyzbierať finančné prostriedky pre deti žijúce v zničenej Sýrií a tak im pomôcť. Spolu sa vyzbieralo 170eur, z čoho 34,60eur vyzbierali žiaci 4.B triedy pod vedením Mgr. Gulišovej. Tieto peniaze boli odoslané na účet občianskeho združenia SAVIO.

 • Výtvarná súťaž:,, Zimná krajina“ sa uskutočnila na našej škole v mesiacoch – január, február, marec, do ktorej sa zapojili žiaci KSŠ Nemšová I. a II. stupňa ZŠ sv. Michala. Najlepšie práce boli odmenené sladkými odmenami.

  I.stupeň:

  1. miesto  Albert Šumichrast 1.A

 • Noc s Hansom Christianom Andersenom

  1. 4. 2016 sa krúžok Dobrodružstvá piatakov vydal za ďalším dobrodružstvom: nocovať v krajskej knižnici v Trenčíne. A dôvod? Každoročne sa koná medzinárodné podujatie Noc s H.Ch. Andersenom, kedy sú pre deti pripravené rôzne akcie v knižnici. Stretli sme sa večer o 18.00. Po vybalení spacákov sme besedovali s detskou spisovateľkou p. Havelkovou. Porozprávala o svojich knižkách a jeden príbeh nám aj prečítala. Dievčatá si s ňou zacvičili aj zumbu. Tety v knižnici prichystali chutnú večeru, po nej sme sa vybrali na potulky večerným Trenčínom. Vodník ešte nespal, tak sme si pri ňom aj zasúťažili. Po návrate do knižnice si každý do misky pripravil tiramisu z kyslej smotany, piškót a mandarinkového kompótu – nechali sme si ho na polnočné maškrtenie. Zaujímavé boli ukážky profesionálnych vojakov: predviedli techniku sebaobrany, ktorú chalani aj vyskúšali. Dievčatám sa páčila vojenská výstroj, skúšali plynovú masku, nechali sa aj pomaľovať...

 • Pre žiakov Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová a Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová  mesto Nemšová organizuje kurz spoločenských tancov, pod vedením manželov Žiškovcov. Kurz sa začína 31.03.2016 o 16:00 hod v Kultúrnom centre Nemšovanka. Cena kurzu predstavuje pre 1 žiaka 5,- €, ostatné náklady sú hradené mestom Nemšová. V cene je zahrnutých 10 lekcii tanca. Posledná lekcia kurzu sa predpokladá na 09.06.2016. Následne 10.06.2016 je možný termín uskutočnenia „Venčeka“. Výšku platby, spôsob platby a organizačné zabezpečenie „Venčeka“ si účastníci dohodnú počas kurzu (nie je v cene kurzu).

 • Priateľstvo

  „Dobrý priateľ prinesie piecku, keď svet zasype sneh.“

  Posledný februárový týždeň je venovaný priateľstvu. Pripomína sa z iniciatívy Medzinárodnej spoločnosti priateľstva a dobrej vôle (ISFGW). Každý z nás si už určite položil otázku: Čo je to priateľstvo? Len myšlienka, slovo alebo aj niečo viac? Je to spojenie medzi ľuďmi, ktorí si navzájom vážia toho druhého. Malo by v nás prebúdzať tie najlepšie vlastnosti – lásku, vľúdnosť, ochotu pomáhať, povzbudiť... Dnes je priateľstvo veľmi vzácne a ľudia by sa tomuto „umeniu“ mali učiť odmalička. Piataci premýšľali, ako vyjadriť svoje priateľstvo a spolupatričnosť, a tak sme si naplánovali, že počas piatich dní budeme mať na sebe spoločnú farbu oblečenia. Šatníky sme riadne prevetrali a vyhrali tieto farby: v pondelok biela, v utorok modrá, v stredu čierna a sivá, vo štvrtok žltá, zelená, oranžová a v piatok červená, ružová, fialová. Verím, že nielen farby počas jedného týždňa, ale hlavne činy v každodennom živote nám pomôžu nájsť tých  najlepších priateľov.

 • Dňa 26. februára 2016 sa v budove Okresného úradu v Trenčíne uskutočnilo otvorenie výstavy a odovzdávanie cien 31. ročníka výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Našu školu úspešne reprezentovali v kategórii I. stupeň ZŠ Timea Barišová a Petra Koníčková z 1. A triedy pod vedením p.uč. Peťkovej. Práca Peťky Koníčkovej postúpila do celoslovenského kola. V kategórii II. stupeň uspeli Michaela Ondrkálová 7. A a Tamara Pekarová 5. B po vedením p.uč. Minárechovej. Práca Michaely postúpila do celoslovenského kola. Porota pochválila našu školu za originalitu a dala ako inšpiráciu ostatným školám.Žiačky boli odmenené diplomom a knižnou odmenou.

 • CVČ ako súčasť KSŠ Nemšová organizuje verejnú zbierku v čase pôstneho obdobia, aby podporilo rozvojové krajiny tretieho sveta. V tomto šk.roku 2015/2016 sa zbierka nesie pod názvom,,Tehlička pre deti Sýrie". Aktivita spočíva v tom, že propagačný materiál je umiestnený v priestoroch školy, kde žiaci môžu lepiť/ t.z. fiktívne stavať/ príbytky pre tieto deti a to kúpou symbolickej tehličky 1x týždenne/štvrtok/ po dobu 6 týždňov. Zapájajú sa aj pedagógovia, ostatní pracovníci školy, rodičia a občania mesta Nemšová. Vyzbieraný príspevok sa zasiela na účet spoločnosti Savio.
  Žiaci 4.B triedy sa každoročne zapájajú do tejto zbierky trochu inak. Pod vedením triednej učiteľky Mgr. Zuzany Gulišovej si zobrali jeden hárok symbolizujúci stavanie príbytkov a kúpou symbolickej tehličky sami postavili fiktívne príbytky pre tie deti, ktoré to najviac potrebujú. V priebehu jedného týždňa vyplnili tehličkami jeden z projektov desiati žiaci spolu s triednou učiteľkou a vyzbierali 34,60eur, za čo im patrí veľká vďaka.

 • „Umenie je najvyššia radosť, ktorú dáva človek sám sebe.“

  Najstaršia a najprestížnejšia recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín oslavuje v tomto roku 62. narodeniny. Na školské kolo, ktoré sa v našej škole uskutočnilo 8. 2. 2016 sme sa nielen tešili, ale aj poctivo pripravovali. Umenie prednesu, ktoré sme si vypočuli z úst 23 žiakov 4. - 9. ročníka, prinieslo radosť nielen im samým, ale aj 4-člennej porote v zložení – Mgr. Zuzana Gulišová, Mgr. Ľuboš Karlík, Mgr. Mária Urbánková a Mgr. Lenka Vrtíková. Všetci nám predviedli svoje recitátorské majstrovstvo, a preto si právom všetci zaslúžili sladkú odmenu. Knižná odmena a originálny diplom putovali do rúk, samozrejme, tých najlepších, ktorým srdečne blahoželáme a absolútnym víťazom prajeme, aby svoje čarovné kúsky so slovami predviedli aj v obvodnom kole tejto súťaže.

 • Krúžok "Dobrodružstvá piatakov" v divadle

  31.1.2016 na obed sa piataci spolu s triednou učiteľkou a p.uč. Domsovou vydali za svojim ďalším dobrodružstvom: návštevu divadelného predstavenia. Cestovali sme vlakom z Nemšovej do Trnavy. Miestny motoráčik mal pre nás dokonca osobitný vozeň. Posledné zamávanie rodičom a...ide sa. V rýchliku bolo veselo a cestu sme zvládli skvele. Škoda, že trvala len hodinu. V Trnave sme navštívili nákupné centrum City Aréna. Deti boli nedočkavé a vyzeralo to, ako by išli na futbalový zápas a "povzbudzovali" už cestou. Kto nechcel nakupovať, mohol si prezrieť priamo v NC výstavu "Vynálezy a objavy, ktoré zmenili svet". Mohli sme vyskúšať ponorku, vidieť veľkú vzducholoď, pokúsiť sa vyrobiť elektrickú energiu... Obchodné centrum je veľké a niektorých veru  nakupovanie aj unavilo. Do divadla je to na skok a cestou sme pochopili, prečo Trnavu volajú "malým Rímom". Predstavenie Ostrov pokladov deti nadchlo. Príbeh o pirátoch, hľadačoch pokladu a malom, zasnívanom a čestnom chlapcovi sa deťom páčil. Po skončení predstavenia sme sa vydali večernou Trnavou hľadať občerstvenie: v McDonalde nás už čakali, dostali sme vlastnú obsluhu. Večera chutila všetkým, aj pani kuchárky by mali z nás radosť, pretože sme všetko spapkali. Naspäť sme cestovali rýchlikom, v Trenčianskej Teplej na nás čakali rodičia, ktorí deti odviezli do Nemšovej. Vrátili sme sa o 21.30, ale keďže na druhý deň boli polročné prázdniny, vyspali sme sa do sýtosti. Nikto sa nestratil, nikto nič nestratil, naopak, získali sme veľa nových zážitkov.

 • Lyžovanie v čarovnom prostredí Martinských hôľ

  ZŠ sv. Michala  zorganizovala i tento školský rok v dňoch 11.1. – 15.1.2016 pre 32 našich detí lyžiarsky kurz v rozprávkovo  zasneženom  prostredí hôr . Vo vyšších častiach pohoria väčšinou vládla hmla, ale sneh sa nám stále veselo sypal. Toto však našich skvele technicky pripravených lyžiarov neprekvapilo. Naši začiatočníci hravo zvládli svoje prvé pády a jazdy na lyžiach, potom už pod vedením svojich inštruktorov robili odvážne kresby do snehu na hlavnom svahu. Výsledkom  ich snahy boli umiestnenia v záverečnom slalome, ktorým vyvrcholil náš vydarený vysokohorský pobyt na čerstvom vzduchu.

 • Desiaty december je každoročne Dňom ľudských práv (Human Rights Day). Bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948. Slúži ako oslava ľudských práv, ale rovnako v tento deň poukazujeme na prípady ich porušovania. Desiaty december je tiež dňom udeľovania Nobelovej ceny za mier v Oslo (Nórsko). Pri príležitosti tohto dňa ZŠ sv. Michala každý rok organizuje Olympiádu ľudských práv. Žiaci 7. až 9. ročníka mali možnosť po svedomitej domácej príprave zapojiť sa do vedomostnej súťaže o ľudských právach. Po zvládnutí náročného testu, ktorý žiakov preveril aj vo všeobecnom prehľade o svetovej problematike ľudských práv, poradie po zhodnoteni bolo nasledovné: 1. miesto : Natália Hudeková, 9.A, 2. miesto: Filip Žovinec, 9.A, 3. miesto: Lenka Cabalová, 9.A, 4. miesto: Patrik Mierny, 7.A.  Víťazi boli odmenení vecnými cenami a všetkým gratulujeme.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria